Sự tích hợpPlugin CMS

Plugin CMS

Finteza cung cấp việc tích hợp với các hệ thống CMS phổ biến nhất, đồng thời danh sách đang đuợc mở rộng không ngừng. Chỉ cần chọn nền tảng, cài đặt plugin trong một vài cú nhấp chuột và nhận phân tích đầy đủ cho website của bạn.

WordPress

Finteza plugin for Wordpress

Download

Drupal

Finteza plugin for Drupal

Download

Joomla!

Finteza plugin for Joomla

Download

PrestaShop

Finteza plugin for PrestaShop

Download

Shopware

Download Finteza plugin for Shopware

Download

OpenCart

Finteza plugin for OpenCart

Download

Đối với các nền tảng khác, vui lòng sử dụng huớng dẫn cho việc cài đặt mã Finteza.

 

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: