Sự tích hợpPlugin CMS

Plugin CMS

Finteza cung cấp việc tích hợp với các hệ thống CMS phổ biến nhất, đồng thời danh sách đang được mở rộng không ngừng. Chỉ cần chọn nền tảng, cài đặt plugin trong một vài cú nhấp chuột và nhận phân tích đầy đủ cho website của bạn.

WordPress

Finteza plugin for Wordpress

Download

Drupal

Finteza plugin for Drupal

Download

Joomla!

Finteza plugin for Joomla

Download

PrestaShop

Finteza plugin for PrestaShop

Download

Shopware

Download Finteza plugin for Shopware

Download

OpenCart

Finteza plugin for OpenCart

Download

Đối với các nền tảng khác, vui lòng sử dụng hướng dẫn cho việc cài đặt mã Finteza.