Sự tích hợpPlugin CMSBitrix24

Tích hợp với một website của Bitrix24

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra dựa trên nền tảng Bitrix24, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập sử dụng tài khoản Bitrix24 của bạn và mở bảng điều khiển website.
 2. Trên trang chủ của website, nhấp vào "Thêm khối" và chọn "Khác" từ menu. Nhấp vào HTML và khối mới sẽ đuợc thêm vào trang.

Thêm một khối mới vào trang chủ của website

 1. Nhấp vào "Chỉnh sửa" ở bên trái của khối mới và dán mã Finteza vào truờng "Mã HTML".

Dán mã Finteza vào truờng "Mã HTML"

 1. Nhấp vào Luu. Mã sẽ đuợc thêm vào trang đuợc chọn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Làm theo các buớc tuong tự cho tất cả các trang trên website của bạn để nhận số liệu thống kê đầy đủ về khách truy cập.
 3. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: