Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web PHPCài đặt

Cài đặt

Để cài đặt SDK của Finteza, hãy sử dụng Trình quản lý gói Composer hoặc tải về lưu trữ tập tin từ GitHub theo cách thủ công.

PHP 5.3 hoặc cao hơn được yêu cầu để hoạt động.


Cài đặt qua Composer #

Chạy lệnh sau:

composer require finteza-analytics

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng các tính năng của SDK như sau:

Sử dụng FintezaAnalytics;
...
// gọi ra các tính năng của SDK

Cài đặt từ GitHub #

Tải SDK của Finteza về từ Github và giải nén các tập tin vào thư mục dự án của website. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tính năng của SDK bằng cách đưa tập tin của nó vào mã:

đưa vào"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// gọi ra các tính năng của SDK

Định rõ đường dẫn thích hợp trong {SDK_PATH} tùy thuộc vào nơi mà tập tin SDK được đặt.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: