Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web Node.jsCài đặt

Cài đặt

Để cài đặt SDK của Finteza, hãy sử dụng trình quản lý gói NPM. Chạy lệnh sau:

npm i --save finteza-sdk

Sau đó, bạn sẽ có thể sử dụng các tính năng của SDK trong dự án của mình.

SDK của Finteza cho Node.js cũng có thể được tải về từ GitHub.

Node.js 8 hoặc cao hơn được yêu cầu để hoạt động.


Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: