Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web Node.js

Máy chủ web Node.js

SDK của Finteza là một bộ các tập lệnh tạo sẵn để gửi và ủy nhiệm các sự kiện từ phía máy chủ của các website Node.js (express, koa, meteor, v.v). Hiện tại, SDK có hai tính nang chính:

 • Ủy nhiệm yêu cầu tới Finteza qua website của bạn. Việc này ngan việc chặn yêu cầu tới Finteza bởi các trình duyệt. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu".
 • Gửi bất kỳ sự kiện nào từ phần máy chủ của website tới Finteza. Ngoài dữ liệu về hành động của nguời dùng, chúng còn bao gồm bất kỳ sự kiện website nào khác: thay đổi co sở dữ liệu, chỉ báo hiệu suất, v.v.

Để bắt đầu sử dụng tính nang của SDK, hãy làm theo một quy trình cài đặt đon giản.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: