Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web ASP.NET

SDK cho các máy chủ web ASP.NET

SDK của Finteza là một bộ các tập lệnh tạo sẵn để gửi và ủy nhiệm các sự kiện từ phía máy chủ của các website ASP.NET. Hiện tại, SDK có hai tính năng chính:

 • Ủy nhiệm yêu cầu tới Finteza qua website của bạn. Việc này ngăn việc chặn yêu cầu tới Finteza bởi các trình duyệt. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu".
 • Gửi bất kỳ sự kiện nào từ phần máy chủ của website tới Finteza. Ngoài dữ liệu về hành động của người dùng, chúng còn bao gồm bất kỳ sự kiện website nào khác: thay đổi cơ sở dữ liệu, chỉ báo hiệu suất, v.v.

Để bắt đầu sử dụng tính năng của SDK, hãy làm theo một quy trình cài đặt đơn giản.

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: