Phân tích web nâng cao

Dữ liệu chính xác mà không cần lấy mẫu hoặc phép ngoại suy
Truy cập số liệu thống kê theo thời gian thực
Xác định 12 loại lưu lượng xấu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng:

Đối tượng và mẫu bằng một cú nhấp chuột

Finteza có quản lý dữ liệu toàn chu kỳ, bao gồm thu thập, xử lý và sắp xếp dữ liệu nhanh dưới dạng báo cáo và biểu đồ theo thời gian thực, để cung cấp thông tin có liên quan nhất bất cứ khi nào bạn cần.

Mẫu phân tích có thể được tạo chỉ bằng một cú nhấp chuột. Phân tích đối tượng theo 15 thông số cơ bản, chẳng hạn nguồn truy cập, sự kiện, thông số UTM, địa chỉ trang, quốc gia và 10 báo cáo khác, có thể được hiển thị dưới dạng sơ đồ và kênh.  Ví dụ, bạn có thể xem số liệu thống kê liên quan đến tất cả người dùng di động. Mở phần "thiết bị" và chọn thiết bị "di động".

Finteza features full-cycle data management

Giờ đây, tất cả các phần của báo cáo được lọc cung cấp thông tin cụ thể về người dùng di động, chẳng hạn như ngôn ngữ nói, hệ điều hành được sử dụng và các quyền được cấp.

Finteza can create complex multi-level samples

Hơn nữa, Finteza có thể tạo các mẫu đa cấp phức tạp. Mẫu "Di động" có thể được lọc thêm bởi bất kỳ biến số nào được chọn. Chẳng hạn, bạn có thể chọn utm_campaign=Google_Ads và sự kiện đăng ký. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về tất cả người dùng di động, người đã truy cập thông qua chiến dịch Google Ads và đã nhấp vào nút Đăng ký.

Bạn có muốn thu hẹp hơn nữa đối tượng không, chẳng hạn, người cư trú tại Anh? Chọn bộ lọc địa lý và đánh giá hiệu quả quảng cáo của bạn đặc biệt cho người dùng từ Anh. Bạn có muốn mở rộng mẫu và thêm nhiều quốc gia không? Với một vài cú nhấp chuột nữa, bạn có thể tạo ra các báo cáo hiệu quả phù hợp cho nhiều quốc gia được lựa chọn.


Đo lường chất lượng lưu lượng truy cập

Không giống như các dịch vụ phân tích khác, Finteza có công cụ đánh giá chất lượng đối tượng nhiều giai đoạn.

Phân tích toàn diện botnet và theo dõi hành vi người dùng phức tạp, cho phép Finteza phát hiện 12 loại lưu lượng chất lượng thấp từ mỗi kênh.

Dữ liệu liên quan sẽ sẵn có ngay lập tức, điều đó có nghĩa là bạn có thể theo dõi chất lượng lưu lượng truy cập từ mỗi kênh quảng cáo theo thời gian thực. Hệ thống sẽ ngay lập tức cung cấp thông về bất kỳ hành động đáng ngờ nào.

Quality traffic

Sơ đồ lưu lượng truy cập bot giúp tiết lộ bắt đầu và kết thúc các phiên gian lận nhấp chuột. Đối tác và đối tác liên kết sẽ không còn có thể gian lận bằng cách sử dụng các báo cáo khó hiểu, vì Finteza cung cấp bản phân tích minh bạch về sự cố lưu lượng truy cập của bạn.

The system can detect 12 types of low-quality traffic from each channel

Tất cả dữ liệu được trình bày trong các báo cáo là tương tác, cho phép lựa chọn các phân đoạn riêng biệt chỉ bằng một cú nhấp chuột. Khi bạn chọn một nhóm người dùng, các giá trị trong tất cả các phần của hệ thống sẽ được cập nhật để hiển thị các số liệu liên quan đến nhóm.

Ví dụ, nhấp vào loại lưu lượng truy cập "trình duyệt không có người lãnh đạo" và mở phần "trang" để xem các trang được truy cập bởi bot.

Muốn tìm hiểu lưu lượng bot thực sự bắt đầu từ đâu? Chọn nguồn lưu lượng truy cập hoặc thẻ UTM, điều hướng tới phần "Chất lượng" và hệ thống sẽ sắp xếp hoạt động bit.

Bạn có muốn phát hiện chuyển đổi giả không? Mở phần "Kênh" để xem toàn bộ đường dẫn của bot. 15 loại báo cáo cho phép phân tích đối tượng chuyên sâu từ các quan điểm khác nhau.

Báo cáo có thể được lưu và sử dụng trong bài thuyết trình. Đo lường chất lượng lưu lượng truy cập được cung cấp bởi các đối tác, đối tác liên kết và tài nguyên web theo thời gian thực và tiết kiệm tới 82% ngân sách quảng cáo của bạn.

The system creates the bot traffic map

Nhận phân tích khách truy cập chi tiết

Xác định tối đa 12 loại lưu lượng truy cập xấu
Không tải thêm trang web do kiến trúc hệ thống phân tán
Dữ liệu đối tượng nâng cao
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng:


Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: