Nhận phân tích web toàn diện

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng:

 • Đánh giá chất lượng lưu lượng và các công cụ phát hiện bot
 • Phân tích từ đầu đến cuối: tìm hiểu ROI thực tế của bạn
 • Kênh chuyển đổi chi tiết
 • Cơ sở dữ liệu ẩn danh của khách truy cập và các hành động liên quan
 • Phân tích website: tốt hơn các giải pháp hiện có khác
 • Cung cấp dữ liệu thời gian thực mà không bị chậm trễ
 • Chỉ dữ liệu không được lấy mẫu chính xác
 • Dịch vụ quảng cáo tích hợp

Làm gì sau khi đăng ký?

Một liên kết kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định. Nhấp vào liên kết để xác nhận tài khoản của bạn và bắt đầu sử dụng Finteza.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: