Tất cả công cụ dành cho nhà quản trị web trong một giao diện duy nhất

Theo dõi website theo thời gian thực
Không tải trang web bổ sung do kiến trúc dịch vụ phân tán
Phân tích người dùng chuyên sâu từ 15 quan điểm
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng:

Khu vực đăng ký:

 • Thư mục bài viết
 • Truyền thông đại chúng
 • Dịch vụ trực tuyến
 • Diễn đàn & blog
 • Dự án buôn chứng khoán
 • Trang web công ty
 • Công cụ tổng hợp
 • Dự án truyền thông
 • Cửa hàng trực tuyến

Finteza có bộ công cụ phong phú dành cho nhà quản trị web: bạn có thể theo dõi lỗi, phát hiện lưu lượng bot, truy cập số liệu thống kê khách truy cập theo thời gian thực, định cấu hình nhắm mục tiêu lại và làm việc với nhà quảng cáo. Nó cung cấp tích hợp với sự hỗ trợ của 50 CMS và SDK phổ biến.

Hệ thống theo dõi lưu lượng truy cập website, đo lường chất lượng và cung cấp gợi ý về nguồn gốc của khách truy cập. Chọn loại lưu lượng khách truy cập bất kỳ với một cú nhấp chuột và phân tích nó từ 15 quan điểm khác nhau: vị trí địa lý, thiết bị, chuyển đổi và đại lý người dùng, cùng nhiều điều khác. 

Theo dõi lỗi, chẳng hạn như 400, 403, 404, 500 và xác định lý do của sự cố xảy ra và cuối cùng xác định phân khúc đối tượng mà lỗi xảy ra thường xuyên nhất. Với số liệu thống kê theo thời gian thực về lỗi trong tay, bạn sẽ có thể phản ứng sự cố nhanh hơn nhiều.

Finteza offers a set of useful tools for webmasters

Mã theo dõi không tải tài nguyên nhờ kiến trúc dịch vụ phân tán. Bất kể trang web của bạn được lưu trữ ở đâu, chúng tôi sẽ đảm bảo tốc độ tải về kịch bản tốt nhất và sẽ không làm chậm trang web của bạn.

Phân đoạn báo cáo dựa trên một số thông số cho phép phân tích sâu hơn về hiệu quả website của bạn. Ví dụ, bạn có thể phân tích tỷ lệ thoát từ người dùng điện thoại thông minh Android sống tại Mỹ và những người được định hướng từ quảng cáo được hiển thị trên Facebook. Báo cáo phức tạp có thể được tạo chỉ bằng một vài cú nhấp.

Dịch vụ không tạo mẫu dữ liệu và do đó nó cung cấp số liệu thống kê chính xác 100% mà không cần phép ngoại suy.

Finteza Pannel
Manage advertising banners, landing pages, graphics and text blocks

Công cụ quảng cáo

  Quản lý biểu ngữ quảng cáo, trang đích, khối đồ thị và văn bản. Định cấu hình nhắm mục tiêu lại để thuyết phục người dùng trong việc chuyển đổi đề xuất có mục đích và theo dõi sự kiện theo thời gian thực.

  Để tối ưu hóa doanh thu dự án, bạn có thể thực hiện phân tích chuyển đổi thấu đáo và xác định nơi và cách bạn mất khách hàng tiềm năng. Hệ thống trực quan hóa phần trăm người dùng bị mất theo trang, theo nguồn lưu lượng truy cập, theo trang được xem đầu tiên và theo 13 tiêu chí khác, dưới dạng biểu đồ, bảng, biểu đồ tần suất và bản đồ. Sử dụng báo cáo đối tượng để có dữ liệu chính xác với trực quan hóa hiệu quả.

  Bán quảng cáo trong trang web của bạn? Cung cấp quyền truy cập thống kê trực tiếp cho nhà quảng cáo, quản lý thanh toán và tạo báo cáo hiệu suất.

  Finteza là công cụ hoàn hảo cho người mới bắt đầu cũng như nhà quản trị web có kinh nghiệm, cho phép họ theo dõi sức khỏe website, để làm việc với nhà quảng cáo, tìm điểm tăng trưởng và cuối cùng phát triển toàn bộ dự án.

  Kiểm tra công cụ phân tích và quảng cáo dành cho nhà quản trị web
  Theo dõi website theo thời gian thực
  Không tải trang web bổ sung nào do kiến trúc dịch vụ phân tán
  Phân tích người dùng chuyên sâu từ 15 quan điểm
  Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
  Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
   finteza.com
  • Tạo
   tài khoản
  • Xác nhận
   email
  • Cài đặt

  Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

  Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng:

  Increase your website revenue using:

  Sign up to now and get a 30-day free access.

  Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
  Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
   finteza.com
  • Tạo
   tài khoản
  • Xác nhận
   email
  • Cài đặt

  Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

  Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: