Phân tích nguồn lưu lượng theo thời gian thực

Truy cập dữ liệu mà không cần lấy mẫu hoặc phép ngoại suy
Đánh dấu lưu lượng bằng các thông số UTM
Phát hiện lưu lượng bot trong trang web của bạn
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ

Những nguồn lưu lượng nào có thể được theo dõi?


  • Bối cảnh
  • Lưu lượng SE
  • Email
  • CPA
  • Biểu ngữ
  • Liên kết giới thiệu
  • Truyền thông xã hội
  • Truyền thông đại chúng
  • Nhắm mục tiêu lại
Traffic is automatically broken down into categories, such as referral, search, social and advertising

Phân tích lưu lượng truy cập đến là một trong những chức năng quan trọng nhất của marketing kỹ thuật số. Sử dụng phân tích để tìm các kênh sinh lời và loại bỏ các kênh không hiệu quả, để so sánh các nền tảng quảng cáo và để tối ưu hóa chi tiêu marketing của bạn .

Finteza cung cấp cho các chuyên gia marketing và các nhà phân tích với việc phân tích lưu lượng truy cập đến chính xác, không cần lấy mẫu dữ liệu và bất kỳ kỹ thuật ngoại suy nào.

Lưu lượng truy cập tự động được chia thành các danh mục, chẳng hạn như lượt giới thiệu, tìm kiếm, xã hội và quảng cáo, trong khi bổ sung chi tiết về các nguồn cũng được cung cấp. Dựa trên phân tích nguồn lưu lượng truy cập toàn diện, bạn có thể xác định trang nào hiệu quả và trang nào không tạo ra kết quả chuyển đổi mong muốn.

Dịch vụ hỗ trợ thông số UTM, nếu được sử dụng, có thể giúp bạn tạo ra ROI cao hơn gấp mười lần so với chiến dịch quảng cáo của bạn. Thêm UTM vào mỗi trang web quảng cáo và hệ thống sẽ thu thập dữ liệu hiệu suất, chẳng hạn như lượt xem trang, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng bot và phân phối địa lý cùng 11 báo cáo khác.

Số liệu thống kê nguồn lưu lượng truy cập chuyên sâu

Bạn đang chi tiêu ngân sách quảng cáo cho các nguồn đối tác không hiệu quả? Sau đó, mục tiêu cuối cùng của bạn là giảm chi phí trong khi vẫn giữ các yêu cầu và liên hệ đến. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, chọn nguồn lưu lượng truy cập mong muốn trong Finteza, điều hướng tới phần "Chuyển đổi" và xem tất cả hoạt động của người dùng.

Lưu lượng bot được phát hiện từ kênh này sẽ được hiển thị trong sơ đồ cùng với tần suất và và nguồn gốc có thể của các bot đó. Sử dụng thông số UTM cho tất cả nguồn lưu lượng truy cập để nhận dữ liệu chất lượng của lưu lượng theo thời gian thực tương quan với từng kênh.

Trang nào tạo ra nhiều yêu cầu hơn? So sánh kênh và theo dõi sự kiện. Khách hàng được giới thiệu từ Facebook có thể sinh lời, trong khi hiệu suất lượt truy cập từ Google ads trong cùng một trang có thể tạo ra tổn thất hoặc cho thấy lợi nhuận giảm.

Audit pages which have the highest conversion rates and direct users to efficient content

Các trang kiểm toán phổ biến có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất và hướng người dùng đến một nội dung hiệu quả. Cách tiếp cận này có thể gia tăng hiệu quả ngân sách quảng cáo theo hệ số từ 5 đến 10.

Sử dụng thông số UTM

Thẻ UTM có thể được đính kèm vào URL của các biểu ngữ của bạn được hiển thị trong tài nguyên của bên thứ ba. Dựa trên mã UTM, hệ thống tách biệt các lượt truy cập tự nhiên khỏi tài nguyên được theo dõi và lưu lượng quảng cáo được tạo bởi quảng cáo biểu ngữ. Sử dụng thông số UTM để theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, trang web, biểu ngữ, liên kết văn bản và từ khóa.  

Ngoài ra, thẻ UTM cung cấp cách tuyệt vời để kiểm soát đối tác liên kết của bạn. Bằng việc tạo thẻ UTM duy nhất, bạn có thể tách biệt lưu lượng của đối tác liên kết khỏi tổng lượng khách truy cập trang web của bạn. Finteza sẽ hiển thị chính xác số lượng khách truy cập, đối tác liên kết hoặc đối tác của bạn hướng tới trang web của bạn bằng cách cung cấp số liệu chính để đo lường hiệu quả của họ.


The analytical system provides conversion details


Hơn nữa, hệ thống bổ sung cho các phép đo định lượng với các chi tiết của các lượt truy cập đó. Với phân khúc thị trường thông minh chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể tách lưu lượng truy cập của đối tác liên kết trong tất cả phần hệ thống khác và nghiên cứu báo cáo có liên quan để xác định hành động nào đã được thực hiện bởi những khách truy cập đó trong trang web của bạn và để tạo kênh chuyển đổi có liên quan. Điều quan trọng hơn là bạn có thể đánh giá hiệu quả của chi tiêu marketing của mình.

Track advertising effeciency using UTM tags

Finteza theo dõi thông số được nhúng trong liên kết: nguồn chiến dịch (utm_source), loại lưu lượng truy cập (utm_medium), tên chiến dịch (utm_campaign), từ khóa (utm_term) và thông tin bổ sung (utm_content). Sử dụng UTM để theo dõi hoạt động của người dùng trong tài nguyên của bạn.

Vô hiệu hóa các trang web không hiệu quả, không tạo ra kết quả mong muốn và tập trung vào các kênh sinh lời. Finteza cung cấp cho nhà marketing và nhà phân tích bộ công cụ tiên tiến cần thiết để tăng doanh số bằng cách phân tích nguồn quảng cáo!

Phân tích nguồn lưu lượng truy cập

Tìm nguồn lưu lượng truy cập sinh lời
Vô hiệu hóa các chiến dịch không hiệu quả
Theo dõi chất lượng lưu lượng truy cập với trình phát hiện bot
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ