Sự tích hợpThư viện SDK của Finteza

Thư viện SDK của Finteza

SDK của Finteza là một bộ tập lệnh tạo sẵn để gửi và ủy nhiệm sự kiện từ phía máy chủ của các website và các ứng dụng di động. Công cụ này cho phép bạn thu thập số liệu thống kê chi tiết về việc sử dụng website và ứng dụng, cũng như quản lý quảng cáo.

SDK của Finteza được cung cấp cho các nền tảng phổ biến dưới đây:

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: