Sự tích hợpThư viện SDK của Finteza

Thư viện SDK của Finteza

SDK của Finteza là một bộ tập lệnh tạo sẵn để gửi và ủy nhiệm sự kiện từ phía máy chủ của các website và các ứng dụng di động. Công cụ này cho phép bạn thu thập số liệu thống kê chi tiết về việc sử dụng website và ứng dụng, cũng như quản lý quảng cáo.

SDK của Finteza được cung cấp cho các nền tảng phổ biến dưới đây: