การทำงานร่วมกันFinteza SDK

Finteza SDK

Finteza SDK คือชุดของสคริปต์สำเร็จรูปสำหรับการส่งเหตุการณ์และใช้พร็อกซีสำหรับเหตุการณ์จากด้านเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือ เครื่องมือนี้ทำให้คุณสามารถรวบรวมสถิติอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมทั้งจัดการการโฆษณา

Finteza SDK พร้อมใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมต่อไปนี้: