การทำงานร่วมกันFinteza JavaScript Client

Finteza JavaScript Client

Finteza JavaScript Client คือไฟล์ "core.js" JavaScript ซึ่งดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของ Finteza มันมี method สำหรับการรวบรวมสถิติของเว็บไซต์ การติดตามการกระทำของผู้ใช้ และการส่งข้อมูลนี้ไปยัง Finteza

ส่วนนี้อธิบายวิธีการแทรกและใช้สคริปต์: