การทำงานร่วมกันFinteza JavaScript Clientอีคอมเมิร์ซพารามิเตอร์ของรถเข็นและรายการ

พารามิเตอร์ของรถเข็นและรายการ

เหตุการณ์ที่ถูกส่ง สามารถมีพารามิเตอร์ซึ่งอธิบายสินค้าหรือรถเข็น

คุณสมบัติของรถเข็น #

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

cart_id

สตริง

ID รถเข็น

cart_items

ตัวเลข

จำนวนของรายการในรถเข็น (สินค้าที่ไม่ซ้ำ)

currency

สตริง

สกุลเงินซึ่งใช้กับราคาของรายการในรถเข็น รวมทั้งภาษี ส่วนลด และต้นทุนการจัดส่ง ถ้าพารามิเตอร์ไม่ถูกระบุ สกุลเงินจะแสดงเป็น "USD" ในรายงาน

value

ตัวเลข

มูลค่าของทุกรายการในรถเข็น รวมถึงภาษี ส่วนลด และต้นทุนการจัดส่ง หรือในอีกนัยหนึ่งคือจำนวนซึ่งผู้ซื้อต้องจ่ายสำหรับการซื้อในรูปของเงิน

profit

ตัวเลข

กำไรสุทธิของผู้ขายจากการขายทุกรายการในรถเข็นในรูปของเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

transaction_fee

ตัวเลข

ค่าธรรมเนียมธุรกรรม (ค่าคอมมิชชั่นของระบบชำระเงิน) สำหรับการซื้อทุกรายการในรถเข็น ระบุเป็นจำนวนเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

transaction_id

สตริง

ID ของธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับรายการในรถเข็น

affiliation

สตริง

ร้านค้าหรือสาขาซึ่งธุรกรรมได้เกิดขึ้น

detail

สตริง

รายละเอียดของการขัดข้องในการซื้อหรือเหตุผลในการคืนเงิน ฟิลด์นี้สามารถใช้ในกรณีที่การซื้อสำเร็จ (Checkout Success) ได้ด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

tax_value

ตัวเลข

ภาษีรวมสำหรับทุกรายการในรถเข็นในรูปปริมาณเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

tax_name

สตริง

ชื่อภาษี

tax_type

สตริง

ประเภทภาษี

discount_value

ตัวเลข

ส่วนลดรวมสำหรับทุกรายการในรถเข็นในรูปปริมาณเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

discount_name

สตริง

ชื่อส่วนลด

discount_type

สตริง

ประเภทส่วนลด

shipping_value

ตัวเลข

ต้นทุนการจัดส่งสำหรับทุกรายการในรถเข็นในรูปปริมาณเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

shipping_name

สตริง

ชื่อการบริการจัดส่ง

shipping_type

สตริง

ประเภทการจัดส่ง

checkout_step

ตัวเลข

ตัวเลขขั้นตอนที่ลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน คุณกำหนดเลขของขั้นตอนเหล่านี้ด้วยตนเองตามเหตุการณ์ Checkout Begin, Checkout Progress และ Checkout Success

checkout_option

สตริง

ทางเลือกการชำระเงินของรถเข็น

buyer

สตริง

ชื่อหรือ ID ของผู้ซื้อ ตัวอย่างเช่น ชื่อในการลงชื่อเข้าเว็บไซต์ของคุณ พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับการสร้างรายงานเกี่ยวกับผู้ซื้อสูงสุด รายงานนี้มีประโยชน์ถ้ามีสินค้าจากผู้ขายภายนอกหลายรายบนเว็บไซต์ของคุณ

seller

สตริง

ชื่อหรือ ID ของผู้ขาย ตัวอย่างเช่น ชื่อในการลงชื่อเข้าเว็บไซต์ของคุณ พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับการสร้างรายงานเกี่ยวกับผู้ขายสูงสุด รายงานนี้มีประโยชน์ถ้ามีสินค้าจากผู้ขายภายนอกหลายรายบนเว็บไซต์ของคุณ

คุณสมบัติของสินค้า #

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

id *

สตริง

Stock Keeping Unit (SKU)

name *

สตริง

ชื่อรายการ

brand

สตริง

แบรนด์ของรายการ

category

สตริง

หมวดหมู่ของสินค้า เช่น "Clothes" หรือ "Smartphones"

variant

สตริง

ตัวแปรของสินค้า: สี แบบ ฯลฯ

quantity

ตัวเลข

จำนวนรายการ

currency

สตริง

สกุลเงินซึ่งใช้กับราคาของรายการในรถเข็น รวมทั้งภาษี ส่วนลด และต้นทุนการจัดส่ง ถ้าพารามิเตอร์ไม่ถูกระบุ สกุลเงินจะแสดงเป็น "USD" ในรายงาน

price

ตัวเลข

มูลค่าของรายการ

value

ตัวเลข

มูลค่ารายการสุทธิในรูปของเงิน รวมถึงภาษี ส่วนลด และต้นทุนการจัดส่ง: price + tax_value + shipping_value + transaction_fee - discount_value หรือในอีกนัยหนึ่ง คือจำนวนซึ่งผู้ซื้อจ่ายสำหรับรายการ ในรูปของเงิน

profit

ตัวเลข

กำไรสุทธิของผู้ขายจากการขายรายการนี้ ระบุเป็นจำนวนเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

transaction_fee

ตัวเลข

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับการซื้อรายการนี้ ระบุเป็นจำนวนเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

list_name

สตริง

ชื่อของรายชื่อซึ่งรายการนี้ถูกนำเสนอให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น รายชื่อราคา

list_position

ตัวเลข

ตำแหน่งของรายการนี้ในรายชื่อที่ระบุใน list_name

tax_value

ตัวเลข

ภาษีของรายการในรูปจำนวนเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

tax_name

สตริง

ชื่อภาษี

tax_type

สตริง

ประเภทภาษี

discount_value

ตัวเลข

ส่วนลดสำหรับรายการในรูปจำนวนเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

discount_name

สตริง

ชื่อส่วนลด

discount_type

สตริง

ประเภทส่วนลด

shipping_value

ตัวเลข

ต้นทุนการจัดส่งของรายการในรูปจำนวนเงิน สกุลเงินที่ใช้คำนวณจะใช้ตาม "currency"

shipping_name

สตริง

ชื่อการบริการจัดส่ง

shipping_type

สตริง

ประเภทการจัดส่ง

* — พารามิเตอร์ที่ต้องมี

Sign up and get:

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: