การทำงานร่วมกันFinteza SDKอุปกรณ์มือถือ iOSการติดตั้งและการเริ่ม

การติดตั้งและการเริ่ม

เพื่อติดตั้ง Finteza SDK ใช้ package manager CocoaPods หรือ Carthage หรือดาวน์โหลดบันทึกไฟล์จาก GitHub ด้วยตนเอง

การติดตั้งผ่านทาง CocoaPods #

เพื่อเชื่อมต่อ Finteza SDK เพิ่ม string ต่อไปนี้ไปยัง Podfile ของโปรเจกต์ของคุณ:

pod 'FintezaSDK'

ถัดไป รันคำสั่งการติดตั้ง:

pod install

เมื่อทำงานกับ CocoaPods ใช้ไฟล์ .xcworkspace แทน .xcodeproj เสมอ


การติดตั้งผ่านทาง Carthage #

เพื่อเชื่อมต่อ Finteza SDK เพิ่ม string ต่อไปนี้ไปยัง Cartfile ของโปรเจกต์ของคุณ:

github "finteza/mobile-sdk-ios"

การติดตั้งด้วยตนเอง #

ดาวน์โหลดและ unzip ไฟล์ FintezaSDK-X.X.X.framework.zip ถัดไป ย้าย FintezaSDK.framework ไปที่โปรเจกต์ของคุณใน Xcode

เปิดใช้งานตัวเลือก "คัดลอกรายการถ้าจำเป็น" ระหว่างการติดตั้ง

การติดตั้ง Finteza SDK สำหรับ iOS

การเริ่ม SDK ในแอปพลิเคชั่น #

เปิดไฟล์ของตัวแทนแอปพลิเคชั่นของคุณและนำเข้า Finteza SDK:

Objective-C:

#import <FintezaSDK/FintezaSDK.h>

Swift:

import FintezaSDK

การเริ่ม SDK ใน method didFinishLaunchingWithOptions โดยใช้ ID และแอดเดรสของเว็บไซต์:

Objective-C:

[Finteza initialize:@"{WEBSITE_ID}" site:@"{WEBSITE_URL}" product:@"{PRODUCT}"];

Swift:

Finteza.initialize("{WEBSITE_ID}", site: "{WEBSITE_URL}", product: "{PRODUCT}")

ตั้ง ID ของเว็บไซต์เป็น {WEBSITE_ID} มันสามารถหาได้ในการตั้งค่าเว็บไซต์ (ฟิลด์ ID) ของ แผงควบคุม Finteza ถัดไป ตั้งพารามิเตอร์:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

site

string

ชื่อโดเมนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น "my.site.com"

product

string

ชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งจะใช้เป็ prefix สำหรับการติดป้ายเหตุการณ์ซึ่งถูกส่งไปที่ Finteza โดยแอปพลิเคชั่นของคุณ

 

คุณอาจต้องการให้แยกเหตุการณ์ระหว่างแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน ในกรณีที่คุณมีแอปสำหรับ PC, iOS, แอนดรอยด์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุผลิตภัณฑ์ "แอป iOS" และ ส่งเหตุการณ์ "การลงทะเบียน" ชื่อสุดท้ายของเหตุการณ์ใน Finteza จะเป็น "การลงทะเบียน แอป iOS"

 

ตั้ง 'nil' เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ prefix

 

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ภายหลังโดยใช้ฟังก์ชั่น setProduct:

 

Objective-C:

 

[Finteza setProduct:@"{PRODUCT}"];

 

Swift:

 

Finteza.setProduct("{PRODUCT}")

เหตุการณ์การเริ่มแอปพลิเคชั่น #

เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ไปยัง applicationDidBecomeActive:

Objective-C:

[Finteza activate];

Swift:

Finteza.activate()

เมื่อเรียก activate SDK จะส่งเหตุการณ์ "การติดตั้งเสร็จสิ้น" ไปที่ Finteza ระหว่างที่แอปพลิเคชั่นเริ่มครั้งแรก (ถ้าตั้งค่า prefix ผลิตภัณฑ์ จะเป็น "{PRODUCT} การติดตั้งเสร็จสิ้น")

และเมื่อเรียก activate ช่วงเวลาการทำงานใหม่จะเริ่ม และเหตุการณ์ "เริ่มช่วงเวลา" จะถูกบันทึก (ถ้าตั้งค่า prefix ผลิตภัณฑ์ จะเป็น "{PRODUCT} เริ่มช่วงเวลา")

ช่วงเวลาใหม่เริ่มก็ต่อเมื่อเวลามากกว่าสามนาทีได้ผ่านไปตั้งแต่แอปพลิเคชั่นหยุดทำงานครั้งก่อนหน้า


ข้อความการ debug #

เพื่อทดสอบการทำงานด้วย SDK คุณสามารถเปิดใช้งานการส่งเอาท์พุตของข้อมูลการ debug ไปที่คอนโซลของนักพัฒนา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ และ โฆษณาที่แสดง ถูกแสดงแยกกัน

เหตุการณ์

Objective-C:

[Finteza addLogging:FintezaLogModeEvents];

Swift:

Finteza.addLogging(FintezaLogModeEvents)

โฆษณา

Objective-C:

[Finteza addLogging:FintezaLogModeBanner];

Swift:

Finteza.addLogging(FintezaLogModeBanner)

ตัวอย่าง

ข้อความการ debug ต่อไปนี้แสดงการขัดข้องในการส่งเหตุการณเนื่องจากการขาดการเรียก method activate:

[เหตุการณ์] ไม่สามารถส่งเหตุการณ์ 'โหลด Book': เรียก method 'activate' ก่อน

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: