การทำงานร่วมกันFinteza SDKเซิร์ฟเวอร์เว็บ ASP.NET Coreการติดตั้ง

การติดตั้ง

Finteza SDK พร้อมใช้งานที่ https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNetCore/.

.NET Standard 2.0 หรือสูงกว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการ


เพื่อติดตั้งโดยใช้ตัวจัดการแพ็กเกจ NuGet รันคำสั่งต่อไปนี้:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNetCore

เพื่อติดตั้งผ่าน .NET CLI รันคำสั่งต่อไปนี้:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNetCore

หลังจากการติดตั้ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น SDK ดังต่อไปนี้:

using FintezaAnalytics;
...
// call the SDK methods

การเริ่มต้น SDK #

เพื่อเริ่ม SDK เรียก method AddFintezaAnalytics ใน method ConfigureServices ของคลาส Startup:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
...
});

ระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

WebsiteId *

string

ID ของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถพบได้ใน การตั้งค่าเว็บไซต์ (ฟิลด์ ID) ของ แผงควบคุม Finteza

Url

string

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Finteza ในกรณีส่วนมากมันไม่ควรถูกเปลี่ยน

* — พารามิเตอร์ที่ต้องการ

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: