ข้อตกลงการสมัครใช้บริการ

ข้อตกลงการสมัครใช้บริการ ("ข้อตกลง") นี้บน www.finteza.com เริ่มต้นข้อผูกมัดและเงื่อนไขระหว่างคุณ ("ลูกค้า") และบริษัท Finteza จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ("Finteza") ที่อยู่ตามกฎหมาย: 35 Dodekanisou str, Germasogeia, 4043, Limassol, Cyprus, หมายเลขจดทะเบียน HE369946 โดยเกี่ยวข้องกับการใช้งาน บริการ ของคุณซึ่งนิยามในที่นี้ ลูกค้า และ Finteza อาจเรียกรวมว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” หรือเรียกแยกเฉพาะรายว่า “คู่สัญญา”

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างระมัดระวัง มันเป็นข้อสัญญาที่ผูกมัดทางกฎหมายระหว่างคุณและ Finteza และพิมพ์สำเนาของข้อตกลงนี้เพื่อการบันทึกของคุณ

การใช้บริการของคุณมีเงื่อนไขบนการยอมรับของคุณในข้อตกลงนี้และเงื่อนไขการใช้งาน www.finteza.com

ถ้าคุณเข้าร่วมข้อตกลงนี้ในฐานะตัวแทน เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้แทนของลูกค้า คุณและลูกค้ารับรองกับ Finteza ว่าคุณมีสิทธิในการเข้าร่วมข้อตกลงในนามของลูกค้า

1. บริการ

Finteza จะให้บริการซึ่งคุณได้ลงทะเบียนและเลือกปริมาณของบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้

คำอธิบายของบริการมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Finteza

Finteza สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เสริม หรือเพิ่มบริการโดยไม่จำกัดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสมัครใช้งานบริการใดๆ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ของ Finteza สำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของแบบฟอร์มการลงทุเบียนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ และ URL เว็บไซต์ของคุณ

Finteza สงวนสิทธิในการอนุญาตหรือปฏิเสธการลงทะเบียนหรือเริ่มใช้งานบริการตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

3. สัญญาและข้อผูกมัดซึ่งเป็นเงื่อนไขในการรับบริการ

คุณสัญญา แสดง รับรอง และตกลงดังต่อไปนี้:

3.1. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Finteza เป็นความจริง สมบูรณ์ และแม่นยำ และคุณจะแจ้ง Finteza เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณในช่วงเวลาของข้อตกลงนี้ และส่งข้อมูลอัปเดตภายในยี่สิบ (20) วันของการเปลี่ยนแปลง
   
3.2. URLs ที่คุณส่งให้ Finteza ไม่มีการเชื่อมต่อกับหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่มี:

  • การเผยแพร่ความเกลียดชัง, เนื้อหาที่สนับสนุนหรือโปรโมตการกระทำผิดกฎหมายหรือความรุนแรง;
  • เนื้อหาที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนในทางใดๆ ต่อกฎหมายพระราชบัญญัติ กฎหมายจารีตประเพณี หรือสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา ความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ใดๆ ของผู้อื่น
  • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ออกแบบเพื่อส่งอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์
  • เนื้อหาที่ละเมิดกฎหรือการควบคุมท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ
  • การนำเสนอในทางที่ผิดหรือเนื้อหาที่เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท คุกคาม ใส่ร้าย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ เป็นภัย เป็นอันตราย หรือ
  • เนื้อหาอื่นๆ ที่ Finteza เห็นว่าไม่เหมาะสมด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการละเมิดใดๆ ต่อมาตรฐานที่แสดงในเว็บไซต์ของ Finteza หรือส่งให้คุณทางอีเมล์

3.3. คุณจะปกป้องบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณโดยการไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่น และคุณจะรับผิดชอบต่ออันตรายและภาระใดๆ ที่เกิดกับคุณหรือผู้อื่นที่เข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการใดๆ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

3.4. คุณจะไม่คัดลอก ขาย แจกจ่าย ให้เช่า ให้เช่าต่อ หรือโอนสิทธิ บัญชีของคุณ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ให้กับคุณในการเชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ www.finteza.com ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่มีการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Finteza

3.5. คุณจะปฏิบัติต่อข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่รวบรวมหรือส่งให้กับคุณผ่านเว็บไซต์หรือบริการของ Fintezae ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Finteza

3.6. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลทั้งหมดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และคุณจะรับการอนุญาตที่จำเป็นจากผู้ใช้ของเว็บไซต์ของคุณเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อการทำโฆษณาของคุณ

3.7. คุณมีอำนาจและสิทธิอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ข้อตกลงนี้และในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดในที่นี้

โดยไม่จำกัดการแก้ไขอื่นๆ Finteza อาจปฏิเสธหรือยกเลิกบัญชีหรือบริการของคุณในเวลาใดๆ เมื่อมีการละเมิดสัญญาและข้อผูกมัด เพื่อรับประกันการปฏิบัติตามเกณฑ์ในส่วนย่อย 3.2 ข้างต้น Finteza สงวนสิทธิในการสังเกตการณ์เนื้อหาของหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ URLs ที่คุณส่งให้กับ Finteza

4. การแก้ไขข้อตกลง

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา จะมีผลบังคับใช้สิบห้า (15) วันหลังจากการเผยแพร่ของเวอร์ชั่นแก้ไขบนเว็บไซต์ของ Finteza ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เผยแพร่โดย Finteza ในส่วนนี้ คุณต้องยกเลิกบัญชีหรือบริการที่เกี่ยวข้องในที่นี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของเวอร์ชั่นแก้ไขแล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของข้อตกลงและเงื่อนไขสามารถทำได้ในกรณีพิเศษ ตามการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร รองประธานบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Finteza ในจดหมายของ Finteza ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์และฝ่ายสนับสนุนไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นหรือดัดแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ การล้มเหลวของ Finteza ในการบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้จะไม่ถูกตีความเป็นการสละสิทธิ์ หรือส่งผลต่อข้อผูกมัดของคุณหรือสิทธิและการแก้ไขความเสียหายของ Finteza

5. ระยะเวลาและการยกเลิกของการบริการ


การบริการเริ่มต้นในวันเริ่มใช้บริการ และมีผลใช้งานตามคำอธิบายการบริการจนกระทั่งถึงปริมาณของการบริการที่กำหนด คุณหรือ Finteza สามารถยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้อง (หรือ Finteza อาจตัดสินใจหยุดการให้บริการตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) โดยการยกเลิกข้อตกลงการสมัครใช้งาน ซึ่งในกรณีนี้การบริการจะสิ้นสุดที่การจบของปริมาณการให้บริการปัจจุบันหรือรายปี ณ เวลาที่ทำการตัดสินใจยกเลิก

Finteza อาจยกเลิกการบริการถ้าคุณใช้การบริการเกินปริมาณรายเดือน: จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บรายเดือน จำนวนเหตุการณ์ หรือการแสดงแบนเนอร์โฆษณา ที่เลือกเมื่อลงทะเบียน

Finteza สงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องโดยมีผลทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

6. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลง

ระยะเวลาของข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ Finteza ยอมรับการลงทะเบียนเริ่มต้นของคุณ และจะดำเนินต่อจนกระทั่งสิ้นสุดตามที่ระบุในส่วนนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสิ้นสุดข้อตกลงนี้โดยการแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายโดยอีเมล์ โดยการสิ้นสุดข้อตกลงนี้ บัญชีจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ Finteza สงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดข้อตกลง และยกเลิกบัญชีของคุณโดยมีผลทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

ส่วนที่ 10 ถึง 15 ของข้อตกลงนี้จะยังคงอยู่และมีผลบังคับใช้แม้ว่ามีการสิ้นสุดของของตกลง ถ้าข้อตกลงนี้ถูกทำให้สิ้นสุดโดย Finteza หรือโดยคุณด้วยเหตุผลใดๆ คุณตกลงที่จะนำโค้ด โลโก้ และเครื่องหมายการค้า และส่วนอื่นๆ ของการบริการออกจากเว็บไซต์และรายการอื่นๆ ของคุณ การไม่นำโค้ดของเราออก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การวาง redirect และ/หรือป๊อปอัพจากเว็บไซต์ของคุณ ให้สิทธิ Finteza ในการกระทำใดๆ เพื่อได้รับคืนสำหรับการขาดทุนที่เกิดขึ้น

7. การเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอก


Finteza จะไม่เปิดเผยสถิติที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของคุณให้กับบุคคลภายนอกหาไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณ สถิติที่ให้โดย Finteza ถูกเก็บเป็นส่วนตัวและเป็นความลับอย่างเข้มงวด และสามารถเข้าถึงโดยผู้บริหารของ Finteza และผู้ใช้ของบัญชีที่คุณสร้างเท่านั้น

8. การใช้ tag

บางส่วนของบริการมีการใช้ HTML tag หรือโค้ดอื่นๆ ในหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ของคุณ โดยขึ้นกับการปฏิบัติตามของคุณในข้อตกลงนี้ Finteza ให้สิทธิกับคุณในการใช้ HTML tag หรือโค้ดอื่นซึ่งมีให้คุณโดย Finteza ("Tag") สำหรับใช้ในการรับบริการที่คุณได้ชำระเงินเท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและการจำกัดที่ให้โดย Finteza ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ tag ของคุณ คุณตกลงว่า Finteza จะไม่รับผิดชอบการทำงานไม่ปกติ การขัดข้อง ข้อมูลที่ไม่ตรง หรือผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม เนื่องมาจากการใช้ tag ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่รองรับ ของคุณ

9. สิทธิความเป็นเจ้าของ

คุณตกลงและเข้าใจว่าการบริการและการออกแบบกราฟิก ไอคอน tag โค้ดHTML การเขียนโปรแกรม และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Finteza นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าt Finteza เป็นผู้ครอบครองสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมายการบริการ การประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกแบบ ฟังก์ชั่น หรือการดำเนินการให้บริการ ของ Finteza ทั้งหมด สิทธิ์ของคุณในการรับการบริการจำกัดเฉพาะสิทธิ์ที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น

10. การจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

Finteza ไม่รับประกันการใช้งานหรือผลที่เกิดจากการบริการ ในรูปของความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ความปลอดภัย ความทันเวลา ความพร้อมใช้งาน ความเชื่อมั่น หรือความมีประโยชน์ การบริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ โดยนัยนี้ Finteza ปฏิเสธการประกัน โดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประกันโดยปริยายของการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ FINTEZA ไม่รับประกันว่าการดำเนินการบริการจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากการขัดข้อง หรือว่าการบริการจะเหมาะสมกับความต้องการหรือการใช้งานของคุณ หรือว่าการบริการจะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการออกแบบเว็บไซต์ที่คุณเลือก

11. การจำกัดของภาระความรับผิดชอบ

FINTEZA จะไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับความเสียหายทั้งที่เป็นผลกระทบ โดยมิได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ หรือทางอ้อม ในประเภทใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียของรายได้ การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล และความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ ภายใต้กฎใดๆ และไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือ FINTEZA ได้รับการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่

โดยไม่มีการจำกัดตามที่กล่าวก่อนหน้า Finteza ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลของคุณที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของ Finteza คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองข้อมูลของคุณซึ่งอาจอยู่ในฮาร์ดแวร์ของ Finteza ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกสร้างจากการใช้งานบริการหรือไม่

12. ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Finteza (ตามการร้องขอของ Finteza) และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และตัวแทน จากภาระความรับผิดชอบ ความเสียหาย การขาดทุน ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายของทนายความ) ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับ (a) การเรียกร้องที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง เงื่อนไข การเป็นตัวแทน การประกัน หรือการทำสัญญา ของคุณในข้อตกลงนี้ หรือ (b) ข้อมูลที่คุณให้ Finteza หรือทำให้มีแก่บุคคลภายนอก รวมถึงรายละเอียดการลงทะเบียนและเนื้อหาของหน้าเว็บที่ตรงกับ URL ที่คุณส่งให้กับ Finteza ข้อย่อยนี้จะคงอยู่หลังจากการสิ้นสุดของของตกลงนี้

13. การเยียวยาเพียงอย่างเดียว

ถ้าคุณไม่พึงพอใจกับส่วนใดของการบริการใดๆ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยกเลิกบัญชีหรือการสมัครใช้งานของคุณกับการให้บริการ ตามข้อตกลงนี้ ไม่มีการคืนเงิน

14. ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อตกลงนี้และการโต้แย้งหรือการเรียกร้องใดๆ (รวมถึงการโต้แย้งหรือเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) ที่เกิดขึ้นภายนอกหรือภายในความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการจัดทำข้อตกลงนี้ จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัส   

การโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะถูกตัดสินผ่านการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่การโต้แย้งไม่สามารถตกลงได้ผ่านการเจรจาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงอย่างถาวรว่าศาลของสาธารณรัฐไซปรัสจะมีอำนาจตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการตกลงข้อโต้แย้งหรือเรียกร้อง (รวมถึงการโต้แย้งหรือเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) ที่เกิดขึ้นภายนอกหรือภายในความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการจัดทำข้อตกลงนี้

ถ้าส่วนใดของข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ถูกพบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการว่าเป็นโมฆะหรือบังคับตามมิได้ด้วยเหตุใดๆ การมีผลบังคับใช้ของส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะไม่ได้รับผลกระทบ หากการบังคับตามมิได้นั้นไม่ส่งผลอย่างสำคัญต่อการดำเนินการของข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้ รวมกับนโยบายของ Finteza ที่ถูกอ้างอิงในที่นี้ ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Finteza เกี่ยวกับการบริการและการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าส่วนใดของข้อตกลงนี้บังคับตามกฎหมายมิได้ ส่วนนั้นจะถูกแก้ไขเพื่อให้เกิดผลที่ตั้งใจไว้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลเต็มที่

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความรับผิดชอบสำหรับการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระภายใต้ข้อตกลงนี้ ถ้ามีการป้องกันหรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระเหล่านั้นด้วยเหตุสุดวิสัย (สงคราม, การจลาจล, อัคคีภัย, อุทกภัย, วาตภัย, แผ่นดินไหว, การประท้วง และการกระทำของรัฐ) เมื่อมีเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาซึ่งถูกป้องกันหรือทำให้ล่าช้าจากการปฏิบัติตามภาระภายใต้ข้อตกลงนี้ต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายโดยทันทีถึงรายละเอียดโดยสมบูรณ์ของเหตุสุดวิสัยและเหตุผลที่เหตุสุดวิสัยป้องกันคู่สัญญาไม่ให้ปฏิบัติภาระของคู่สัญญาหรือทำให้ปฏิบัติล่าช้า และคู่สัญญานั้นต้องใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการบรรเทาผลของเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการตามข้อตกลงและในการกระทำภาระให้สำเร็จ เมื่อสิ้นสุดเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผลในการเริ่มการปฏิบัติภาระภายใต้ข้อตกลงนี้

คุณไม่สามารถโอนข้อตกลงนี้ และความพยายามในการกระทำดังกล่าวถือเป็นโมฆะ คุณรับรู้ว่าบัญชีของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของ Finteza และดังนั้นคุณจะได้รับการประกาศและข้อมูลเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องของ Finteza คุณสามารถร้องขอที่จะถูกนำออกจากรายชื่ออีเมล์ข่าวของเครือข่ายได้ตลอดเวลา หรือใช้ลิงก์เลิกสมัครใช้งานในอีเมล์

15. การเผยแพร่

Finteza อาจมีชื่อโดเมนของเว็บไซต์และโลโก้ของคุณในรายชื่อลูกค้า หนังสือรับรอง และข่าว เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการอยู่ในรายชื่อ เพียงบอกให้เราทราบ และเราจะนำชื่อของคุณออกจากรายชื่อ

16. ข้อคิดเห็นพิเศษ

ประเภทของเว็บไซต์ต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการบริการ: (a) เว็บไซต์ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการเหยียดเชื้อชาติ หรือให้ร้าย หมิ่นประมาท เหยียดเชื้อชาติ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เหยียดหยาม คุกคาม หรือข่มขู่ (b) เว็บไซต์ซึ่งมีไวรัสหรือการปนเปื้อนอื่นๆ หรือเป็นการทำลาย (c) เว็บไซต์ซึ่งละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น เช่น เนื้อหาซึ่งฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในการเผยแพร่ใดๆ (d) เว็บไซต์ซึ่งให้คำแนะนำหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (e) เว็บไซต์ซึ่งส่งเสริมหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ถูกออกแบบเพื่อส่งอีเมล์ขยะ หรือ (f) เว็บไซต์ซึ่งละเมิดกฎหมายอื่นๆ หรือซึ่งเราพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขโค้ดการเขียนโปรแกรมของการบริการ

คุณรับรู้และตกลงว่าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ (ชื่อ, URL, การนับจำนวนทราฟฟิก ฯลฯ) อาจถูกใช้โดยการบริการ การใช้งานที่เป็นไปได้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) รายชื่อของเว็บไซต์ที่มีการใช้งานมากที่สุด รายชื่อของเว็บไซต์สมาชิก การใช้งานเพื่อการส่งเสริมทั่วไป ฯลฯ

Finteza เก็บข้อมูลของตนเองในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 'ข้อมูลที่ค้นหาได้' เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูล ข้อมูลที่ค้นหาได้ถูกในสำหรับคุณลักษณะ 'การค้นหา' และถูกเก็บไว้อย่างน้อย 30 วัน กล่อง 'การค้นหารวม' อยู่ที่ด้านบนของรายงาน 'ผู้เข้าชมออนไลน์' กล่อง 'การค้นหารวม' อาจถูกนำออกหรือไม่ทำงานได้

17. คำถาม

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือการบริการของ Finteza กรุณาติดต่อเรา ขอบคุณที่เลือก Finteza ให้วัดผลเว็บไซต์ของคุณ เราตั้งตารอที่จะได้ทำธุรกิจกับคุณ และหวังว่าคุณจะพบว่าการบริการของเราเป็นประโยชน์