Abonnementstjeneste Aftale

Denne abonnementstjeneste aftale ("Aftalen") på www.finteza.com indeholder forpligtelser og betingelser mellem dig ("kunde") og MetaQuotes Ltd, et aktieselskab ("Finteza"), juridisk adresse: 35 Dodekanisou str, Germasogeia, 4043, Limassol, Cypern, registrationsnr. HE369946, vedrørende din brug af Tjenesten defineret heri. Kunden og Finteza kan kollektivt benævnes som "parterne" eller individuelt som en "part."

Læs venligst denne aftale omhyggeligt, det er en juridisk bindende aftale mellem dig og Finteza og udskriv en kopi af denne aftale til dit kartotek.

Din brug af tjenesterne er udtrykkeligt betinget af din accept af denne aftale og www.finteza.com's brugsbetingelser.

Hvis du indgår denne aftale som en agent, officer, medarbejder eller anden repræsentant for en kunde, garanterer du og kunden overfor Finteza, at du er behørigt autoriseret til at indgå denne aftale på vegne af kunden.

1. Tjenesterne

Finteza leverer dig den tjeneste, som du registrerer dig til og vælger mængden af tjenester, underlagt betingelserne og vilkårene i denne aftale.

Beskrivelse af tjenesterne er tilgængelig på Finteza's webside.

Finteza forbeholder sig retten til når som helst at ændre, forbedre eller supplere tjenesterne efter eget skøn.

2. Registreringsproces

For at registrere og abonnere på en tjeneste skal du udfylde Finteza's online registreringsformular for den relevante tjeneste.

Registreringsformularens oplysninger skal indeholde, men ikke begrænset til, dit navn, adresse, e-mailadresse og webadresser.

Finteza forbeholder sig retten til at tildele eller nægte registrering eller tjenesteaktivering efter eget skøn.

3. Løfter og forpligtelser som en betingelse for modtagelse af tjenester

Du lover, repræsenterer, garanterer og accepterer følgende:

3.1. Alle de oplysninger, du giver, når du registrerer dig hos Finteza er rigtige, komplette og nøjagtige. Du vil underrette Finteza om ændringer i dine registreringsoplysninger under denne aftales løbetid, samt indsende opdaterede oplysninger inden for tyve (20) dage efter sådanne ændringer;
   
3.2. Ingen af de webadresser, du sender til Finteza, linker til en webside eller et websted, der indeholder:

  • hade propaganda, materiale der tilskynder eller fremmer ulovlig aktivitet eller vold;
  • indhold der overtræder eller på anden måde krænker den lovbestemte, fælles lov eller andres immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsret, varemærkerettigheder, patenter eller tredjeparters intellektuel ejendomsret, kontrakt, privatliv eller reklame rettigheder;
  • materiale der promoverer eller udnytter software eller tjenester designet til at sende uopfordret e-mails;
  • materiale der overtræder enhver lokal, national eller international lov eller forskrift;
  • fejlagtige repræsentationer eller materiale der er truende, voldelig, chikanerende, injurierende, ærekrænkende, uanstændig, vanhellig, usømmelig eller på anden måde forkastelig, fornærmende, skadelig; eller
  • andet materiale som Finteza efter eget skøn anser for upassende, herunder eventuelle overtrædelser af standarder, der er lagt ud på Finteza's websted eller sendt til dig via e-mail.

3.3. Du vil passe godt på din kontos brugernavn og adgangskode ved ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart, og du påtager dig ansvaret for enhver skade eller ansvar, der kan tilskrives dig eller enhver anden person, der får adgang til din konto eller andre tjenester med dit brugernavn og din adgangskode.

3.4. Du vil ikke kopiere, sælge, omfordele, licensere, underlicensere eller på anden måde overføre din konto eller materiale leveret til dig i forbindelse med tjenesterne eller din brug af www.finteza.com websted til nogen tredjepart uden Finteza's skriftlige samtykke.

3.5. Du vil behandle al forbrugerinformation, der er indsamlet til dig eller overført til dig via Finteza websiden eller -tjenesterne i overensstemmelse med Finteza's privatlivspolitik.

3.6. Du overholder alle gældende love og regler, der regulerer dine aktiviteter i henhold til denne aftale. Du vil overholde alle gældende love og regler for personoplysninger, og du opnå de nødvendige tilladelser fra brugerne af dit websted til at indsamle og behandle alle personlige data til udførelse af din reklame.

3.7. Du har fuld autoritet til at indgå denne aftale og til at udføre dine forpligtelser i henhold til denne.

Uden at begrænse deres øvrige retsmidler, kan Finteza til enhver tid afvise eller annullere din konto eller tjenester for overtrædelse af de foregående løfter og forpligtelser. For at sikre overholdelse af kriterierne i afsnit 3.2 ovenfor, forbeholder Finteza sig retten til at overvåge indholdet af websteder eller websteder, der svarer til de webadresser som du sender til Finteza.

4. Ændringer af aftalen

Ændringer af vilkår og betingelser, der ikke er relateret til prisfastsættelse, træder i kraft femten (15) dage efter offentliggørelse af den reviderede version på Finteza's webside. Hvis du ikke accepterer nogen af Finteza's offentliggjorte ændringer i overensstemmelse med dette afsnit, skal du annullere din konto eller den relevante tjeneste inden ikrafttrædelsesdatoen for den ændrede version, ellers anses du for at have accepteret at ændringerne.

Yderligere ændringer af disse vilkår og betingelser kan foretages under særlige omstændigheder efter skriftlig godkendelse af en direktør, vicepræsident eller højtstående officer hos Finteza på Finteza's brevhoved. Produktsalg og supportrepræsentanter er ikke autoriseret til at give afkald på eller ændre nogen bestemmelser i denne aftale. Manglende håndhævelse af Finteza når det kommer til vilkårene i denne aftale, må ikke opfattes som en fritagelse herfor, og det skal heller ikke påvirke dine forpligtelser eller Finteza's rettigheder og retsmidler herunder.

5. Varighed og annullering af tjenester


Udbydelsen af en tjeneste begynder på dagen for aktivering af tjenestebrug og er aktiv i henhold til tjenestebeskrivelsen, indtil det tilsvarende tjenestebeløb er nået. Enten du eller Finteza kan annullere en relevant tjeneste (eller Finteza kan beslutte at indstille en tjeneste efter eget skøn) ved at annullere abonnementsaftalen, i dette tilfælde vil tjenesten ophører ved udgangen af det aktuelle tjenestebeløb eller årligt ved tidspunktet hvor beslutningen om annullering blev foretaget.

Finteza kan annullere tjenesten, hvis du overskrider det tilsvarende månedlige tjenestebeløb: det bestemte antal månedlige sidevisninger, begivenheder eller bannerannoncer, der er valgt ved registreringen.

Finteza forbeholder sig den absolutte ret til at annullere enhver relevant tjeneste med øjeblikkelig virkning og uden varsel i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne aftale eller andre vilkår og betingelser, der gælder for den relevante tjeneste.

6. Opsigelsestid og opsigelse af aftalen

Betingelserne i denne aftale får virkning fra den dato, hvor Finteza accepterer din første registrering og vil fortsat være i kraft, indtil den opsiges i henhold til dette afsnit. Begge partere kan opsige denne aftale ved at sende en meddelelse til den anden part via e-mail. Ved at opsige denne aftale annulleres kontoen automatisk. Finteza forbeholder sig også retten til at opsige denne aftale og annullere din konto med øjeblikkelig virkning og uden varsel i tilfælde af at du overtræder bestemmelserne i denne aftale.

Afsnit 10 til 15 i denne aftale skal overleve og forblive i kraft uanset enhver opsigelse af denne aftale. Hvis denne aftale af en eller anden årsag opsiges af Finteza eller af dig, accepterer du at fjerne vores kode, logoer og varemærker samt andre dele af tjenesten fra alle dine websteder og andre varer. Manglende fjernelse af vores kode inklusiv, men er ikke begrænset til placering af omdirigeringer og/eller pop-ups fra din webside giver Finteza retten til at inddrive eventuelle tab, der er opstået eller lidt i forbindelse hermed.

7. Videregivelse til tredjepart


Finteza må ikke videregive statistikker vedrørende din webside til tredjeparter, medmindre du har udtrykkelig tilladelse hertil. Statistikken som leveres af Finteza holdes strengt privat og fortrolig og er kun tilgængelig for Finteza's administratorer, samt brugerne af de konti du opretter.

8. Brug af tags

Nogle af tjenesterne afhænger af brugen af HTML-tags eller anden kode på din webside eller dit websted. Med det forbehold, at du overholder alle betingelserne i denne aftale, giver Finteza dig tilladelse til at bruge HTML-tags eller anden kode, der er leveret til dig af Finteza ("Tags") udelukkende til din brug til at modtage de tjenester, som du har betalt for. Du accepterer at følge alle instruktioner og begrænsninger, der er leveret til dig af Finteza, med hensyn til din brug af tags. Du accepterer, at Finteza ikke er ansvarlig for funktionsfejl, fejl, unøjagtige data eller forkerte resultater, der kan henføres til din forkerte, uautoriserede eller ikke-understøttede brug af tags.

9. Ejerettigheder

Du accepterer og forstår, at tjenesterne og alle grafiske design, ikoner, tags, HTML-kode, computerprogrammering og andre elementer der er inkorporeret deri, er Finteza's eksklusive ejendom. Derudover anerkender du, at Finteza ejer al ret, titel og interesse i og til Finteza's varemærker, handelsnavne, tjenestemærker, opfindelser, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, patenter, teknologi, software og knowhow relateret til design, funktion, eller drift af tjenesten. Dine rettigheder til tjenesterne er strengt begrænset til de rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt i denne aftale.

10. Ansvarsfraskrivelse

Finteza yder ingen garantier med hensyn til brug eller resultater afledt af tjenester med hensyn til pålidelighed, nøjagtighed, sikkerhed, aktualitet, tilgængelighed, pålidelighed eller anvendelighed. Tjenesterne og alt relateret materiale leveres "SOM DET ER" uden nogen form for garanti. Finteza FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKET ELLER IMPLICERET, MED HENSYN TIL TJENESTEYDELSER OG RELATEREDE MATERIALER, INKLUSIV ALLE IMPLICEREDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE KRÆNKELSE. FINTEZA GARANTERER IKKE, AT DRIFTEN AF TJENESTEYDELSERNE VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT TJENESTERNE ER PASSER TIL DINE BEHOV ELLER DINE TILSIGTEDE APPLIKATIONER, ELLER AT TJENESTERNE VIL VÆRE KOMPATIBLE MED ELLER FUNGERE MED HARDWAREN, SOFTWAREN, ELLER WEBSTEDETS KONFIGURATIONER.

11. Ansvarsbegrænsning

FINTEZA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER ENHVER TREDJEPART FOR NOGEN KONSEKVENSELLE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER AF ENHVER ART, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTÆGTER, TAB ELLER SKADE AF DATA, OG SKADE TIL VIRKSOMHEDSOMDØMME, UNDER ENHVER TEORI OM LOV ELLER EGENSKAB, OG HVIS ELLER HVIS IKKE SÅDANNE SKADER ER FORUDSIGELIGE OG FINTEZA UNDERRETTES PÅ FORHÅND.

Uden at begrænse det ovenstående, er Finteza ikke ansvarlig for nogen af dine data, der findes på Finteza's hardware. Du er alene ansvarlig for at tage sikkerhedskopi af dine data og oplysninger, der måtte være på Finteza's hardware, uanset om sådanne oplysninger produceres gennem brug af tjenesten.

12. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, holde uskadelig og (på Finteza's anmodning) forsvare Finteza og dets ledere, direktører, aktionærer og repræsentanter for og imod ethvert ansvar, skader, tab, omkostninger eller udgifter (herunder men ikke begrænset til advokaters gebyrer og udgifter), der er afholdt i forbindelse med ethvert krav, der er relateret til (a) din overtrædelse af vilkår, betingelser, repræsentation, garanti eller pagt i denne aftale; eller (b) de oplysninger du giver til Finteza eller stiller til rådighed for enhver tredjepart, herunder dine registreringsoplysninger og indholdet af webstederne, der svarer til de webadresser, du sender til Finteza. Denne klausul skal overleve opsigelsen af denne aftale.

13. Eneste og eksklusive middel

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesten, er dit eneste og eksklusive middel at annullere din konto eller dit abonnement på den givne tjeneste i henhold til denne aftale. Refundering er ikke muligt.

14. Generelle bestemmelser

Denne aftale og enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse, styres af og fortolkes i overensstemmelse med Republikken Cyperns lovgivning.   

Eventuelle tvister, der opstår mellem parterne, afgøres ved forhandlinger mellem dem. I tilfælde af at en tvist ikke kan løses gennem parternes forhandlinger, er hver part uigenkaldeligt enig i, at domstolene på Republikken Cypern skal have enekompetence til at bilægge enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, dens emne eller dannelse.

Hvis en kompetent retsmyndighed finder en eller flere vilkår eller dele af en bestemmelse i denne aftale som ugyldig eller på nogen måde ikke kan håndhæves, påvirkes gyldigheden af resten af denne aftale, forudsat at en sådan uanvendelighed ikke har væsentlig indflydelse på håndhævelsen af denne aftale.

Denne aftale sammen med Finteza's politikker, som henvises til heri, udgør hele aftalen mellem dig og Finteza med hensyn til tjenester og brug af websteder. Hvis en del af denne aftale anses for ikke at kunne håndhæves, vil den del blive ændret for at opnå dens tilsigtede virkning så tæt som muligt, og resten af aftalen vil forblive i fuld kraft.

Ingen af parterne er ansvarlige for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis de er forhindret eller forsinket med at udføre disse forpligtelser ved en tilfælde af force majeure (krig, optøjer, brand, oversvømmelse, orkan, tyfon, jordskælv, strejker og statslige handlinger eller aktioner). Hvis der er tale om force majeure, skal den part, der er forhindret i eller forsinket med at udføre sine forpligtelser i henhold til denne aftale, straks underrette den anden part med fuldstændige oplysninger om force majeure og årsagen til force majeure, der forhindrer denne part i, eller forsinker denne part i udførelsen af sine forpligtelser, og denne part skal bruge en rimelige indsats for at afbøde virkningen af force majeure hændelsen ved dens eller deres opfyldelse af aftalen og for at opfylde dens eller deres forpligtelser. Efter afslutningen af force majeure skal den berørte part så hurtigt som med rimelighed praktisk muligt genoptage udførelsen af sine forpligtelser i henhold til denne aftale.

Du må ikke tildele denne aftale, og ethvert forsøg på at gøre dette er ugyldigt. Du anerkender, at din konto er en del af Finteza's netværk, og at du derfor modtager periodiske meddelelser og oplysninger om Finteza's relaterede tjenester. Du kan til enhver tid anmode om at blive fjernet fra netværkets nyhedsmailliste eller bruge afmeldingslinket i e-mailen.

15. Reklame

Finteza kan inkluderer din websides domænenavn og logo på dets kundelister, udtalelser og pressemeddelelser. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt foretrækker ikke at være på listen, skal du blot lade os vide det, og vi fjerner dit navn fra listen.

16. Særlige bemærkninger

Følgende typer websteder må IKKE deltage i tjenesten: (a) Websteder, der fremmer ulovlig aktivitet eller racisme, eller som er injurierende, ærekrænkende, racistiske, hadekriminalitet orienterede, voldelige, chikanerende eller truende, (b) Websteder, der indeholder vira eller andre forurenende eller destruktive træk, (c) Websteder, der krænker andres rettigheder, såsom indhold, der krænker copyright, varemærke, patent, forretningshemmelighed eller krænker enhver ret til privatliv eller reklame, (d) Websteder, der giver instruktioner eller diskussioner om udførelse af ulovlige aktiviteter, (e) Websteder, der reklamerer for eller bruger software eller tjenester, der er designet til at levere uopfordret e-mail, eller (f) websteder, der overtræder gældende lov, eller som vi ellers anser for at være upassende.

Du accepterer ikke at ændre tjenestens programmeringskode.

Du anerkender og accepterer, at generelle oplysninger om din webside (navn, webadresse, trafikoptællinger osv.) kan bruges af tjenesten. Mulige anvendelser inkluderer (men er ikke begrænset til) lister over de travleste sider, lister over medlemswebsteder, generelle salgsfremmende anvendelser osv.

Finteza gemmer sine data i mange forskellige formater. 'Søgbare data' er et bestemt format med data. Søgbare data bruges til 'søgefunktioner' og opbevares i mindst 30 dage. Boksen 'universel søgning' er placeret øverst i rapporten 'besøgende online'. Boksen 'universel søgning' kan fjernes eller ikke fungerer på ethvert givent tidspunkt.

17. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til denne aftale eller Finteza’s tjenester, så bedes du kontakt os. Tak, fordi du valgte Finteza til at måle din webside. Vi ser frem til at gøre forretninger med dig og håber, at du finder vores tjenester værdifulde.