Privatliv og Databeskyttelsespolitik

Denne privatliv og databeskyttelsespolitik fastlægger det grundlag, som MetaQuotes Ltd ("vi", "os" eller "vores") kan indsamle, bruge eller på anden måde behandle personlige data via vores webside www.finteza.com ("Webside") og alle relaterede websteder som specificeret nedenfor, downloadbar software, mobil applikationer inklusive computer applikationer (samlet "Produkter") og andre tjenester leveret af os, som der vises et link til denne Privatlivspolitik og al anden kommunikation med enkeltpersoner gennem skriftlige eller mundtlige midler, såsom e-mail, chat eller telefon (samlet sammen med websiden og produkter, vores "tjenester"). 

Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger, som du overdrager os, mens du bruger vores websteder og tjenester, herunder brug af følgende:

 • www.finteza.com og andre virksomhedswebsteder inklusiv underdomæner;
 • Finteza software applikationer.

Definitioner

Persondata: betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person ('dataemne'); en identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

Behandling: betyder enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på persondata eller på sæt af persondata, uanset om de er automatiserede, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, indhentning, konsultation, brug, afsløring ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

Begrænsning af behandling: betyder mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

Controller: betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agenturet eller et andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af persondata; hvor formålet og midlerne til sådan behandling er bestemt af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, kan controller eller de specifikke kriterier for dens udnævnelse være fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning.

Processor: betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler persondata på vegne af controlleren.

Samtykke fra dataemnet: betyder enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af dataemnets ønsker, ved hvilken han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling angiver at have accepteret behandlingen af persondata, der vedrører ham eller hende.

1. Indsamling og brug af information

1.1 Vi indsamler generelt oplysninger, der:

a) du giver os direkte via vores websteder eller på din anmodning vedrørende vores produkter eller tjenester,
b) vi modtager fra brugen af vores produkter og tjenester inklusiv, men ikke begrænset til vores websteder 

1.2 Vi kan indsamler dine personlige oplysninger gennem flere forskellige kilder, inklusiv, men ikke begrænset til:

 • Webstedsformularer og registreringer af softwareprodukter/applikationer     
 • Fysiske formularer
 • Over telefonen eller e-mail
 • Introduktionsagent
 • Eksisterende kunder eller ansatte
 • Servicedesk tickets
 • Online live assistance og support
 • Sociale medier og sociale netværk
 • Annonce tællere og identifikatorer på websteder

1.3 Vi kan indsamle og bruge dine persondata til et eller flere af følgende formål:

(a) udførelse af forpligtelser i henhold til en kontrakt eller i løbet af eller i forbindelse med vores levering af de varer og/eller tjenester, du har anmodet om;
(b) verificering af din identitet;
(c) svare på, håndtere, vurdere forespørgsler, anmodninger, ansøgninger, klager, ansøgninger til ledig stilling og feedback;
(d) håndtering af dit forhold til os;
(e) sende dig markedsføringsinformation, herunder men ikke begrænset til undersøgelser og spørgeskemaer, om vores produkter eller tjenester;
(f) overholdelse af gældende love, forordninger, adfærdskodekser, retningslinjer, direktiver og regler, eller til at hjælpe med retshåndhævelse og efterforskning udført af regerings- og/eller reguleringsmyndighed;
(g) ethvert andet formål, som du har givet oplysningerne til;
(h) videregivelse af oplysninger til alle tilknyttede tredjeparter, inklusiv vores tredjepartsudbydere og -agenter, og relevante regerings- og/eller regulerende myndigheder, hvad enten det er i Europa eller ingen EU-jurisdiktioner, til de førnævnte formål i dette afsnit;
(i) andre tilfældige forretningsformål relateret til eller i forbindelse med ovenstående;
(j) administrere og forbedre funktionerne og funktionaliteten i vores applikationer og tilknyttede tjenester;
(k) analysere applikationsydelsen via indsamling af statistiske data.

Formålene nævnt i ovenstående klausuler kan fortsat gælde, selv i situationer, hvor dit forhold til os (for eksempel i henhold til en kontrakt) er opsagt eller ændret på nogen måde i en rimelig periode derefter (inklusiv, hvor relevant, en periode der gør det muligt for os at håndhæve vores rettigheder i henhold til enhver kontrakt med dig eller andre lovlige formål).

Ud over de specifikke formål, som vi kan behandle dine persondata i dette afsnit til, kan vi også behandle dine persondata, hvor sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte din vitale interesser eller en anden persons vitale interesser.

Vi leverer vores tjenester i samarbejde med virksomheder, der leverer tjenester på vores vegne, såsom håndtering af behandling og levering af information, offentliggørelse af information i applikationerne, levering af indhold og tjenester leveret af applikationer og tjenester på vores websteder eller udførelse af statistiske analyser på brugen af applikationerne og de førnævnte tjenester. Disse tjenesteudbydere vil få begrænset adgang til dine oplysninger, som det med rimelighed er nødvendigt for at levere tjenesten, og vi vil kræve, at sådanne tredjeparter overholder denne privatlivspolitik, eller operere under en lignende privatlivspolitik.

Vi sælger, udlejer, leaser eller distribuerer ikke vores mailinglister til nogen tredjepart.

Når du frivilligt oplyser dine persondata i din profil, på fora og kommenterer i online forum/chat-områder, bliver de offentligt tilgængelige og kan ses af andre brugere. Fora, chats og andre områder i samfundet af brugere af vores applikationer, der er tilgængelige via vores websteder og applikationer, er offentlige. I sådanne områder bør du ikke give oplysninger, der kan bruges til at fastlægge din identitet eller identiteten af nogen anden person. Vi er ikke ansvarlige for sikkerheden og beskyttelsen af oplysninger, der gives af dig i sådanne områder.

1.4 Mindreåriges personlige oplysninger og privatliv

Vi anerkender vigtigheden af at beskytte mindreåriges oplysninger, og vi indsamler ikke bevidst nogen personlige oplysninger fra mindreårige under 18 år.  Vores websted og tjenester er rettet mod personer over 18 år, MetaQuotes Ltd påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af dette krav.

Vi opfordrer forældre og værger til at tage de nødvendige forholdsregler for at forhindre børn under 18 år i at se på dette websted uden passende tilladelse.

I tilfælde af at vi bliver opmærksomme på, at vi har modtaget personlige oplysninger fra en besøgende under 18 år, så sletter vi dem så snart det med rimelighed er praktisk muligt og vi bruger ikke sådanne oplysninger.

1.5. Indsamling af anden information

Vi kan indsamle andre ikke-personlige oplysninger om brugen af vores softwareapplikationer, besøg på vores websteder eller brug af yderligere tjenester, herunder links som du har klikket på, software eller information som du har downloadet, samt andre handlinger relateret til brugen af vores produkter eller tjenester. Vi kan også indsamle visse tekniske oplysninger, der er nødvendige for driften af vores produkter/tjenester og indsamling af anonyme statistikker om brugen af sådanne produkter/tjenester sammen med eventuelle fejlrapporter om vores produkter.

2. Cookies

Cookies er små tekstfiler, der indeholder en streng med tal og bogstaver, der placeres på din harddisk, hver gang du besøger en bestemt webside. Disse filer tillader at identificere din browser, når du besøger det samme websted igen. Cookies kan gemme brugerindstillinger og anden information. Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at give dig besked, når du modtager en cookie. Bemærk venligst, at nogle webstedsfunktioner eller -tjenester muligvis ikke fungerer korrekt uden at man acceptere modtagelsen af cookies. Data indsamlet på denne måde kan ikke bruges til individuelt at identificere webstedsbrugere. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller levere vira til din computer.  Klik her ( link) for at se vores cookiepolitik

3. Beskyttelse af persondata

Vi bestræber os på at sikre beskyttelsen af de oplysninger, der er sendt til os, både under transmissionen og når vi har modtaget dem. Vi opretholder passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, utilsigtet tab, uautoriseret ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, misbrug og enhver anden ulovlig form for behandling af de persondata, som vi er i besiddelse af. Dette inkluderer for eksempel firewalls, adgangskodebeskyttelse og andre adgangs- og godkendelseskontroller. 

I overensstemmelse med anbefalingerne fra Payment Card Industry Security Standards Council bliver kundekort oplysninger beskyttet ved hjælp af Transport Layer kryptering — TLS 1.2 og et applikationslag med AES algoritme og nøglelængde 256 bit.

Imidlertid er ingen 100% sikker metode til transmission via internettet eller til elektronisk opbevaring. Vi kan ikke sikre eller garantere sikkerheden for de oplysninger, du sender til os, og du gør det på din egen risiko. Vi kan heller ikke garantere, at sådanne oplysninger ikke åbnes, videregives, ændres eller ødelægges ved overtrædelse af nogen af vores fysiske, tekniske eller ledelsesmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du tror at dine persondata er blevet kompromitteret, bedes du venligst kontakte os.

4. Opbevaring af persondata

Vi kan opbevare data i forskellige perioder til forskellige formål som krævet i vedtægter, vores legitime interesser eller bedste forretningspraksis.  Andre lovpligtige forpligtelser, juridiske processer og undersøgelser kan også kræve opbevaring af visse data. 

5. Dataoverførsler uden for EØS

Vi har muligvis processorer i forskellige lande rundt om i verden, og dine persondata kan derfor behandles, bruges eller overføres uden for EØS. Vi sikrer at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads, som det skønnes passende, i henhold til de relevante nationale, internationale love. 

6. Ændringer af denne privatlivs- og databeskyttelsespolitik

6.1 Vi forbeholder os ret til at revidere og opdatere denne privatlivs- og databeskyttelsespolitik fra tid til anden, delvis eller i sin helhed ved at offentliggøre den nye version på vores websted.

6.2 Vi opfordrer dig til regelmæssigt at tjekke vores privatlivspolitik for at holde jer opdateret med ændringerne. 

6.3 For at se den nyeste version af vores privatlivspolitik, skal du klikke på linket <privatlivs- og databeskyttelsespolitik> på følgende adresse: https://www.finteza.com/da/privacy. I tilfælde af revisioner, træder den nye reviderede version af privatlivspolitikken i kraft på datoen for dens offentliggørelse, medmindre andet er angivet i den reviderede version af privatlivspolitikken.

6.4 Vi kan give dig besked om ændringer af denne politik via e-mail eller via beskedsystemet på vores websted.

7. Dine rettigheder

(a) retten til adgang

Du har retten til bekræftelse af, om vi behandler eller ikke behandler dine persondata, og når vi gør, adgang til de persondata sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger inkluderer oplysninger om formålet med behandlingen, kategorierne af de pågældende persondata og modtagerne af persondata. Forudsat at andres rettigheder og frihed ikke påvirkes, kan vi leverer dig en kopi af dine persondata.

(b) retten til retning

Du har ret til at anmode om at få ukorrekte persondata om dig rettet og under hensyntagen til formålet med behandlingen, at få ufuldstændige persondata om dig udfyldt.

(c) retten til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at anmode om sletning af dine persondata, hvis det konstateres, at disse persondata ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet; du trækker din tilladelse til autorisationsbaseret behandling tilbage; du modsætter dig behandlingen i henhold til visse regler i den gældende databeskyttelseslovgivning og hvis det konstateres, at persondata er ulovligt behandlet. Der er dog undtagelser for retten til sletning. De generelle undtagelser inkluderer, hvor behandling er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for overholdelse af en juridisk forpligtelse eller for virksomheden, udøvelse eller forsvar af juridiske krav og af hensyn til almen interesse.

(d) retten til at begrænse behandling

I nogle tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine persondata, f.eks. Når du bestrider rigtigheden af persondata; behandlingen er ulovlig, men du er imod sletning; vi har ikke længere brug for de pågældende persondata med henblik på vores behandling, men persondata påkræves til virksomheden, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; og du har gjort indsigelse mod behandling, i afventning af bekræftelsen af denne indsigelse. Hvor behandlingen er begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at gemme dine persondata, og vi behandler dem kun med henblik på oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller på grund af vigtig almen interesse.

(e) retten til indsigelse mod behandling

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata af årsager, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang, at retsgrundlaget for behandlingen er nødvendigt for udførelsen af en opgave, der udføres i almenhedens interesse eller i udøvelse af enhver officiel myndighed, der er tillagt os eller formålet med de legitime interesser, som vi eller en tredjepart forfølger. Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle de personlige oplysninger, medmindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihed, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til direkte markedsføring (herunder profilering til direkte markedsføring). Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine persondata til dette formål.

 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af årsager, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af grunde for almen interesse.

(f) retten til dataportabilitet

Du har ret til at få de personlige oplysninger, der er leveret til os givet at 

 •  behandlingen er baseret på tilladelse; eller
 •  behandlingen udføres på automatiserede måder, du har ret til at modtage dine persondata fra os i et struktureret, ofte brugt og maskinlæsbart format. Imidlertid finder denne ret dog ikke anvendelse, hvor den ville have en negativ indflydelse på andres rettigheder og frihed.

(g) retten til at klage til en tilsynsmyndighed

 Hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger er i strid med databeskyttelsesloven, så har du juridisk ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gøre det i EU medlemslandet for din sædvanlige bopæl, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

(h) retten til at tilbagetrække tilladelse.

I det omfang det retslige grundlag for vores behandling af dine personlige oplysninger er tilladt, har du til enhver tid ret til at trække denne tilladelse tilbage, i hvilket tilfælde vi muligvis ikke er i stand til at give dig nogle af funktionerne og funktionaliteten af vores tjenester. Tilbagetrækning af tilladelse vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen inden anmodningen om tilbagetrækning.

8. underretning om brud

I tilfælde af uautoriserede overtrædelser eller indtrængen i vores systemer, der kan påvirke dine persondatas sikkerhed, vil vi underrette dig, så snart det er praktisk muligt, og vi vil tage alle nødvendige foranstaltninger og handlinger for at undgå fremtidige forekomster og lignende fænomener.

9. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne privatliv og databeskyttelsespolitik eller den måde, personlige oplysninger behandles eller bruges i forbindelse med brugen af vores softwareapplikationer eller websteder, bedes du venligst kontakte os. Din anmodning skal indeholde dit navn og andre oplysninger, som er nødvendige for identifikationen, samt for den fulde og fuldstændig behandling af din anmodning.