Dasar Privasi dan Perlindungan Data

Dasar Privasi dan Perlindungan Data ini menetapkan asas yang mana MetaQuotes Ltd ("kami", "kami" atau "kami") boleh mengumpul, menggunakan atau mengolah data peribadi melalui laman web kami www.finteza.com ("Laman Web") dan semua laman web yang berkaitan seperti yang dinyatakan di bawah, perisian yang boleh dimuat turun, aplikasi mudah alih termasuk aplikasi desktop (secara kolektif "Produk"), dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh kami dan di mana pautan ke Dasar Privasi ini dipaparkan, dan semua komunikasi lain dengan individu melalui tulisan bertulis atau cara lisan, seperti e-mel, chat atau telefon (bersama-sama dengan Laman Web dan Produk, "Perkhidmatan" kami). 

Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami semasa menggunakan laman web dan perkhidmatan kami, termasuk penggunaan yang berikut:

 • www.finteza.com dan laman web syarikat lain termasuk subdomain;
 • Aplikasi perisian Finteza.

Definisi

Data Peribadi: bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu natural yang dikenalpasti atau dikenali ('subjek data'); seseorang yang boleh dikenal pasti adalah orang yang boleh dikenalpasti, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengenalan seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor yang khusus untuk fizikal, fisiologi, identiti genetik, mental, ekonomi, kebudayaan atau sosial orang biasa itu.

Pemprosesan: bermaksud sebarang operasi atau set operasi yang dilakukan pada data peribadi atau pada set data peribadi, sama ada atau tidak dengan cara automatik, seperti pengumpulan, rakaman, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pengambilan, perundingan, penggunaan , pendedahan melalui penghantaran, penyebaran atau sebaliknya menyediakan, penjajaran atau gabungan, sekatan, penghapusan atau pemusnahan.

Sekatan Pemprosesan: bermaksud menandakan data peribadi yang disimpan dengan tujuan untuk mengehadkan pemprosesan mereka pada masa akan datang.

Pengawal: ertinya individu natural atau guaman, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, bersendirian atau bersama dengan orang lain, menentukan maksud dan cara pemprosesan data peribadi; di mana tujuan dan cara pemprosesan sedemikian ditentukan oleh Kesatuan atau undang-undang Negeri Ahli, pengawal atau kriteria khusus untuk pencalonannya boleh disediakan oleh Kesatuan atau undang-undang Negeri Anggota.

Pemproses: bermaksud individu biasa atau guaman, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang memproses data peribadi bagi pihak pengawal.

Persetujuan Subjek Data: bermaksud mana-mana petunjuk yang diberikan secara khusus, bermaklumat dan tidak jelas mengenai kehendak subjek data yang mana individu, melalui suatu pernyataan atau dengan tindakan mempersetujui yang jelas, menandakan persetujuan terhadap pemprosesan data peribadi yang berhubungan dengannya.

1. Pengumpulan dan penggunaan maklumat

1.1 Kami biasanya mengumpul maklumat bahawa:

a) anda memberikan kami secara langsung melalui laman web kami atau atas permintaan anda mengenai produk atau perkhidmatan kami,
b) kami menerima daripada penggunaan produk dan perkhidmatan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web kami 

1.2 Kami boleh mengumpul maklumat peribadi anda melalui beberapa sumber yang berbeza, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Borang dan pendaftaran laman web untuk produk/aplikasi perisian     
 • Borang fizikal
 • Melalui telefon atau e-mel
 • Memperkenalkan ejen
 • Pelanggan atau pekerja yang ada sekarang
 • Tiket kaunter perkhidmatan
 • Bantuan langsung dan sokongan dalam talian
 • Media sosial dan rangkaian sosial
 • Kaunter pengiklanan dan pengecam di laman web

1.3 Kami boleh mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan berikut:

(a) melaksanakan tanggungjawab di bawah kontrak atau dalam urusan atau berkaitan dengan penyediaan barangan dan/atau perkhidmatan kami yang diminta oleh anda;
(b) mengesahkan identiti anda;
(c) menjawab, mengendalikan, menilai pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan, permintaan kekosongan, dan maklum balas;
(d) menguruskan hubungan anda dengan kami;
(e) menghantar maklumat pemasaran anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada tinjauan dan soal selidik, mengenai produk atau perkhidmatan kami;
(f) mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan, arahan atau peraturan yang berkenaan, atau untuk membantu penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau pengawal selia;
(g) apa-apa maksud lain yang anda telah berikan maklumat itu;
(h) memindahkan maklumat kepada mana-mana pihak ketiga yang bergabung, termasuk penyedia dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami, dan pihak berkuasa kerajaan dan/atau pengawal selia yang berkaitan, sama ada di Eropah atau tanpa bidang kuasa EU , bagi maksud yang disebutkan di dalam ruangan ini;
(i) sebarang tujuan perniagaan sampingan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas;
(j) mentadbir dan meningkatkan ciri dan fungsi aplikasi dan perkhidmatan yang berkaitan;
(k) untuk menganalisis prestasi aplikasi melalui pengumpulan data statistik.

Tujuan-tujuan yang disenaraikan dalam fasal-fasal di atas boleh diterapkan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami (sebagai contoh, menurut kontrak) telah ditamatkan atau diubah dalam apa cara sekalipun, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana kontrak dengan anda atau tujuan lain yang sah).

Sebagai tambahan kepada tujuan khusus yang mana kami boleh memproses data peribadi anda yang dinyatakan dalam Ruangan ini, kami juga boleh memproses data peribadi anda di mana pemprosesan sedemikian diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami patuhi, atau untuk melindungi kepentingan anda atau kepentingan orang lain.

Kami menyediakan perkhidmatan kami dengan kerjasama syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami, seperti pengendalian pemprosesan dan penghantaran maklumat, penerbitan maklumat dalam aplikasi, penyampaian kandungan dan perkhidmatan yang disediakan oleh aplikasi dan perkhidmatan laman web kami, atau melakukan statistik analisis mengenai penggunaan aplikasi dan perkhidmatan tersebut di atas. Penyedia perkhidmatan ini akan diberikan akses terhad kepada maklumat anda yang semestinya perlu untuk menyampaikan Perkhidmatan, dan kami akan menghendaki pihak ketiga tersebut mematuhi Dasar Privasi ini, atau beroperasi di bawah dasar privasi yang sama.

Kami tidak menjual, menyewa atau mengagihkan senarai mel kami kepada mana-mana pihak ketiga.

Apabila anda secara sukarela mendedahkan maklumat peribadi dalam profil anda, di forum dan komen dalam talian di ruangan forum /chat, ia menjadi tersedia secara terbuka dan boleh dilihat oleh pengguna lain. Forum, chat, dan lain-lain bidang komuniti pengguna aplikasi kami, yang tersedia melalui laman web dan aplikasi kami, adalah umum. Di ruangan tersebut, anda tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk menentukan identiti anda atau identiti mana-mana individu lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan dan perlindungan maklumat yang diberikan oleh anda di ruangan tersebut.

1.4 Maklumat dan privasi peribadi bawah umur

Kami menyedari betapa pentingnya melindungi maklumat tentang kanak-kanak di bawah umur dan kami tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur lapan belas (18) tahun.  Laman web dan perkhidmatan kami adalah untuk individu yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas, MetaQuotes Ltd tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan untuk mematuhi keperluan ini.

Kami menggalakkan ibu bapa dan penjaga sah mengambil langkah yang sesuai untuk mencegah kanak-kanak berumur di bawah lapan belas tahun dari melihat Laman Web ini tanpa kebenaran yang sesuai.

Sekiranya kami menyedari bahawa kami telah menerima maklumat peribadi daripada pelawat di bawah lapan belas (18) tahun, kami akan memadamkan secepat yang mungkin dan tidak menggunakan maklumat sedemikian.

1.5. Pengumpulan maklumat lain

Kami mungkin mengumpul maklumat bukan peribadi lain mengenai penggunaan Aplikasi Perisian kami, kunjungan ke laman web kami atau penggunaan perkhidmatan tambahan, termasuk pautan yang telah anda klik, perisian atau maklumat yang telah anda muat turun, serta tindakan lain yang berkaitan dengan penggunaan produk atau perkhidmatan kami. Kami juga boleh mengumpul maklumat teknikal tertentu yang diperlukan untuk operasi produk/perkhidmatan kami dan pengumpulan statistik tanpa nama mengenai penggunaan produk/perkhidmatan tersebut, bersama-sama dengan sebarang laporan ralat mengenai produk kami.

2. Cookie

Cookie adalah fail teks kecil yang mengandungi rentetan nombor dan huruf yang diletakkan pada cakera keras anda setiap kali anda melawat laman web tertentu. Fail-fail ini membenarkan anda mengenal pasti pelayar apabila anda melawat laman web yang sama sekali lagi. Cookies boleh menyimpan tetapan pengguna dan maklumat lain. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua cookies atau memberitahu anda apabila anda menerima cookie. Sila maklum bahawa sesetengah ciri atau perkhidmatan laman web mungkin tidak berfungsi dengan baik tanpa menerima resit cookies. Apa-apa data yang dikumpul dengan cara ini tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti pengguna laman web secara individu. Cookie tidak boleh digunakan untuk menjalankan program atau menghantar virus ke komputer anda.  Untuk melihat Dasar Cookies kami sila klik di sini ( pautan)

3. Perlindungan data peribadi

Kami berusaha untuk memastikan perlindungan maklumat yang dikemukakan kepada kami, semasa penghantaran dan sebaik sahaja kami menerimanya. Kami mengekalkan perlindungan pentadbiran, teknikal dan fizikal yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi daripada kemusnahan yang tidak disengajakan atau menyalahi undang-undang, kerugian tidak sengaja, perubahan yang tidak dibenarkan, pendedahan atau akses tanpa kebenaran, penyalahgunaan dan bentuk pemprosesan Data Peribadi yang menyalahi undang-undang. Ini termasuk, sebagai contoh, firewall, perlindungan kata laluan dan kawalan akses dan pengesahan lain. 

Selaras dengan cadangan Majlis Piawaian Keselamatan Industri Kad Pembayaran, butiran kad pelanggan dilindungi menggunakan penyulitan Transport Layer — TLS 1.2 dan lapisan aplikasi dengan algoritma AES dan 256 bit panjang kunci.

Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik, yang 100% selamat. Kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami dan anda melakukannya dengan risiko anda sendiri. Kami juga tidak dapat menjamin bahawa maklumat tersebut tidak boleh diakses, didedahkan, diubah, atau dimusnahkan oleh pelanggaran mana-mana perlindungan fizikal, teknikal, atau pengurusan kami. Sekiranya anda percaya Data Peribadi anda telah terjejas, sila hubungi kami.

4. Pengekalan data peribadi

Kami boleh menyimpan data untuk tempoh masa yang berbeza untuk tujuan yang berbeza seperti yang diperlukan oleh undang-undang, kepentingan sah kami atau amalan perniagaan terbaik.  Kewajipan berkanun lain, proses dan pertanyaan undang-undang juga memerlukan pengekalan data tertentu. 

5. Pemindahan Data di luar EEA

Kami mungkin mempunyai pemproses di negara-negara yang berlainan di seluruh dunia dan dengan demikian data peribadi anda boleh diproses, digunakan atau dipindahkan di luar EEA. Kami memastikan bahawa semua langkah perlindungan dan keselamatan yang diperlukan telah disediakan, sebagaimana yang dianggap sesuai, di bawah undang-undang negara dan antarabangsa yang relevan. 

6. Perubahan kepada Privasi dan Dasar Perlindungan Data ini

6.1 Kami berhak untuk menyemak dan mengemas kini Dasar Privasi dan Perlindungan Data ini sebahagian atau sepenuhnya dari semasa ke semasa dengan menerbitkan versi baru di laman web kami.

6.2 Kami menggalakkan anda untuk memeriksa Dasar Privasi kami secara berkala untuk memastikan diri anda mengikuti kemas kini yang baru 

6.3  Untuk melihat versi terbaru Dasar Privasi kami, klik pautan <Dasar Privasi dan Perlindungan Data> di alamat berikut: https://www.finteza.com/ms/privacy. Dalam hal semakan tersebut, versi baru Dasar Privasi yang diubahsuaikan ini akan berkuatkuasa pada tarikh penerbitannya, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh versi Dasar Privasi yang disemak.

6.4 Kami mungkin memaklumkan anda mengenai perubahan kepada dasar ini melalui e-mel atau melalui sistem pesanan di laman web kami.

7. Hak Anda

(a) hak untuk mengakses

Anda mempunyai hak untuk mengesahkan sama ada atau tidak bagi kami memproses data peribadi anda dan, di mana kami melakukan, mengakses data peribadi, bersama dengan maklumat tambahan tertentu. Maklumat tambahan itu merangkumi butiran mengenai tujuan pemprosesan, kategori data peribadi yang berkenaan dan penerima data peribadi. Memberi hak dan kebebasan yang lain adalah tidak terjejas, kami akan membekalkan salinan data peribadi anda.

(b) hak untuk membetulkan

Anda mempunyai hak untuk meminta agar data peribadi yang tidak tepat tentang anda diperbetulkan dan, dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, dan apa-apa data peribadi yang tidak lengkap tentang anda dilengkapkan.

(c) hak untuk menghapuskan

Dalam sesetengah keadaan, anda berhak meminta pemadaman data peribadi anda jika menetapkan bahawa data peribadi tidak lagi perlu berhubung dengan tujuan yang mana ia dikumpulkan atau diproses; anda mengeluarkan kebenaran untuk memproses berasaskan kebenaran; anda membantah pemprosesan di bawah peraturan tertentu undang-undang perlindungan data yang terpakai dan jika menegaskan bahawa data peribadi telah diproses secara tidak sah. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian hak untuk menghapuskan. Pengecualian umum termasuk di mana pemprosesan diperlukan untuk menjalankan hak kebebasan bersuara dan maklumat, untuk pematuhan dengan kewajipan undang-undang atau untuk penubuhan, latihan atau pertahanan tuntutan undang-undang dan atas alasan kepentingan awam.

(d) hak untuk menyekat pemprosesan

Dalam beberapa keadaan, anda mempunyai hak untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda, contohnya apabila anda mempertikaikan ketepatan data peribadi; pemprosesan adalah dilarang tetapi anda menentang pemadaman; kami tidak lagi memerlukan data peribadi untuk tujuan pemprosesan kami, tetapi anda memerlukan data peribadi untuk penubuhan, latihan atau pertahanan tuntutan undang-undang; dan anda telah membantah memproses, sementara menunggu pengesahan bantahan itu. Sekiranya pemprosesan telah dibataskan atas dasar ini, kami boleh terus menyimpan data peribadi anda dan kami hanya akan memprosesnya untuk penubuhan, latihan atau pertahanan tuntutan undang-undang, untuk perlindungan hak biasa atau undang-undang yang lain atau atas sebab-sebab kepentingan awam yang penting.

(e) hak untuk membantah pemprosesan

Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan kami data peribadi anda atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda, tetapi terbatas pada undang-undang untuk pemprosesan diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan demi kepentingan awam atau dalam menjalankan mana-mana pihak berkuasa rasmi yang terletak hak pada kami atau tujuan kepentingan sah yang diikuti oleh kami atau oleh pihak ketiga. Jika anda membuat bantahan sedemikian, kami akan berhenti memproses maklumat peribadi melainkan jika kami dapat memperlihatkan alasan yang sah untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda, atau pemprosesan untuk penubuhan, latihan atau pertahanan tuntutan undang-undang.

 Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi kami untuk tujuan pemasaran langsung (termasuk profil untuk tujuan pemasaran langsung). Jika anda membuat bantahan sedemikian, kami akan berhenti memproses data peribadi anda untuk tujuan ini.

 Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan penyelidikan saintifik atau sejarah atau tujuan statistik yang berkaitan dengan situasi khusus anda, melainkan pemprosesan diperlukan untuk melaksanakan tugas yang dijalankan atas sebab kepentingan awam.

(f) hak untuk keupayaan data

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat peribadi yang diberikan kepada kami 

 •  pemprosesan adalah berdasarkan kebenaran; atau
 •  pemprosesan dijalankan dengan cara yang automatik, anda berhak untuk menerima data peribadi anda dari kami dalam format terstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Bagaimanapun, hak ini tidak terpakai di mana ia akan menjejaskan hak dan kebebasan orang lain.

(g) hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan

 Jika anda menganggap bahawa pemprosesan maklumat peribadi anda melanggar undang-undang perlindungan data, anda mempunyai hak yang sah untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyelia yang bertanggungjawab untuk perlindungan data. Anda boleh berbuat demikian di negara anggota EU kediaman biasa anda, tempat kerja anda atau tempat pelanggaran yang didakwa.

(h) hak untuk menarik kebenaran.

Memandangkan undang-undang untuk pemprosesan maklumat peribadi anda adalah dibenarkan, anda berhak untuk menarik balik kebenaran itu pada bila-bila masa yang mana kami mungkin tidak dapat memberikan kepada anda beberapa ciri dan fungsi Perkhidmatan kami. Penarikan balik kebenaran tidak akan menjejaskan undang-undang pemprosesan sebelum permintaan pengeluaran.

8. Pemberitahuan Pelanggaran

Sekiranya berlaku pelanggaran atau pencerobohan yang tidak dibenarkan ke dalam sistem kami, yang mungkin menjejaskan keselamatan data peribadi anda, kami akan memaklumkan anda secepat mungkin dan kami akan mengambil semua langkah dan tindakan yang perlu untuk mengelakkan kejadian yang sama berlaku di masa depan.

9. Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai Dasar Privasi dan Perlindungan Data ini atau cara maklumat peribadi diproses atau digunakan berkaitan penggunaan Aplikasi Perisian atau laman web kami, sila  hubungi kami. Permintaan anda mestilah termasuk nama anda dan maklumat lain yang diperlukan untuk pengenalpastian, serta untuk pemprosesan penuh dan melengkapkan permintaan anda.