Gizlilik ve Veri Koruma Politikası

Bu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası, MetaQuotes Ltd'ın (“biz”, “bize/bizi” veya “bizim”) kişisel verileri;  www.finteza.com ("Web Sitesi") web sitemiz, ayraç içinde belirtilen tüm ilgili web siteleri [indirilebilir yazılım, masaüstü uygulamalar dahil mobil uygulamalar (kısaca "Ürünler")], bu Gizlilik Politikasına bir bağlantı içeren diğer sunduğumuz servislerin yanı sıra e-mail, sohbet ya da telefon gibi yazılı veya sözlü araçlar ile gerçekleştirilen kişiler arası tüm diğer iletişimler (Web Sitesi ve Ürünler ile birlikte kısaca, bizim "Servisler"imiz) aracılığıyla toplayabilmesinin, kullanabilmesinin veya başka bir şekilde işleyebilmesinin temellerini düzenler. 

Web sitemizi ve Servislerimizi kullanırken, aşağıdakilerin kullanımı da dahil olmak üzere bize verdiğiniz kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz:

 • www.finteza.com ve alt alan adları dahil diğer şirket web siteleri;
 • Finteza yazılım uygulamaları.

Tanımlar

Kişisel Veriler: tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye (‘veri sahibi’) ilişkin herhangi bir bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir bir gerçek kişi özellikle bir isim, bir kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bu gerçek kişinin bir veya daha fazla fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği gibi karakteristik faktörleri aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir.

İşleme: toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri erişim, danışma, kullanma, iletim yolu ile açığa çıkarma, dağıtım ya da farklı olarak kullanılabilir hale getirme, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik araçlarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümesi anlamına gelir.

İşlemenin Kısıtlanması: saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmelerini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesi anlamına gelir.

Kontrolcü: kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve yöntemlerini tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir; bu tür işlemlerin amaç ve yöntemlerinin Birlik veya Üye Devlet yasası tarafından belirlendiği yerlerde, kontrolcü veya kontrolcü aday gösterimi için belirli bazı kriterler, Birlik veya Üye Devlet yasası tarafından sağlanabilir.

İşleyici: kontrolcü adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurum anlamına gelir.

Veri Sahibinin Onayı: veri sahibinin serbestçe, spesifik olarak, bilinçli ve açık bir şekilde bir ifade veya belirgin teyit edici bir eylem aracılığıyla kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin anlaşmaya vardığını ifade etmesi anlamına gelir.

1. Bilgiyi toplama ve kullanma

1.1  Genellikle şu bilgileri toplarız:

a) web sitelerimiz aracılığıyla veya ürünlerimiz, servislerimizle ilgili talebiniz üzerine doğrudan sağladığınız bilgiler,
b) web sitelerimiz dahil ancak sınırlı olmamak üzere ürünlerimizin ve servislerimizin kullanımından elde edilen bilgiler.

1.2 Kişisel bilgilerinizi, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan birçok farklı kaynaktan toplayabiliriz:

 • Yazılım ürünlerinin/uygulamalarının web sitesi formları ve kayıtları     
 • Fiziksel formlar
 • Telefon veya e-mail üzerinden
 • Temsilci tanıtımıyla
 • Mevcut müşteriler veya çalışanlar
 • Yardım masası istekleri
 • Çevrimiçi canlı yardım ve destek
 • Sosyal medya ve sosyal ağ
 • Web sitelerindeki tanımlayıcılar ve reklam sayaçları

1.3  Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlardan herhangi biri veya tümü için toplayabilir ve kullanabiliriz:

(a) sizin tarafınızdan talep edilen mal ve/veya servislerin tedariki sırasında veya bu tedarik ile ilgili olarak ya da bir sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirme;
(b) kimliğinizi doğrulama;
(c) sorulara, isteklere, uygulamalara, şikayetlere, boş kadro taleplerine ve geri bildirimlere yanıt verme, ele alma, değerlendirme;
(d) bizimle olan ilişkinizi yönetme;
(e) anketler ve araştırmalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünlerimiz veya servislerimiz hakkında size pazarlama bilgileri gönderme;
(f) yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere, uygulama kurallarına, yönergelere, direktiflere veya kurallara uyma; ya da herhangi bir hükümet ve/veya düzenleyici makam tarafından yürütülen kanun hükmü ve soruşturmalar konusunda yardımcı olma;
(g) bilgi sağladığınız diğer amaçlarda;
(h) üçüncü taraf servis sağlayıcılarımız ve temsilcilerimiz dahil olmak üzere üçüncü taraflara ve bu bölümdeki yukarıda belirtilen amaçlar için Avrupa Birliği'nde veya AB'nin yargı alanlarındaki ilgili resmi ve/veya düzenleyici otoritelere bilgi iletilmesi;
(i) yukarıdakilerle bağlantılı veya ilişkili olarak diğer tesadüfi ticari amaçlar;
(j) uygulamalarımızın ve ilgili servislerin özelliklerini ve işlevselliğini yönetme ve geliştirme;
(k) uygulama performansının istatistiksel verilerin toplanması yoluyla analiz edilmesi.

Aramızdaki ilişkilerin herhangi bir şekilde sona ermesi ya da değiştirilmesi durumunda dahi (örneğin, anlaşma şartlarına uygun olarak), yukarıdaki hükümlerde sıralanan amaçlar makul bir süre için geçerli olmaya devam edebilir (geçerli hallerde, sizinle veya diğer yasal amaçlarla herhangi bir anlaşmadaki haklarımızı uygulamamızı sağlayacak bir süre de dahil olmak üzere).

Bu Bölümde belirtilen kişisel verilerinizi işleyebildiğimiz belirli amaçlara ek olarak, tabi olduğumuz yasal bir zorunluluğa uymak için bu gibi işlem gerekli olduğunda veya sizin hayati çıkarlarınızı ya da başka bir kişinin hayati çıkarlarını korumak amacı ile kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kendi adımıza servis veren şirketlerle işbirliği içinde, web sitemizin uygulamaları ve servisleri tarafından sağlanan bilgilerin işlenmesinin ve tedarikinin yürütülmesi, uygulamalara bilgilerin aktarılması, içeriklerin ve servislerin tedariki gibi veya uygulamaların ve yukarıda belirtilen servislerin kullanımının istatistiksel analizinin yapılması gibi servisler sunmaktayız. Bu servis sağlayıcılarına, Servisi sunması için makul olarak gerekli olduğu gibi, bilgilerinize sınırlı erişim verilecektir ve bu üçüncü tarafların bu Gizlilik Politikasına uymasını veya benzer bir gizlilik politikası altında çalışmasını şart koşacağız.

Mail listemizi üçüncü taraflara satmamakta, kiralamamakta veya serbestçe dağıtmamaktayız.

Kişisel bilgilerinizi kendi profilinizde, forumlarda ve forum/sohbet alanlarındaki yorumlarda ifşa ettiğinizde, bu bilgiler herkese açık hale gelir ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Web sitelerimiz ve uygulamalarımız aracılığıyla erişilebilen forumlar, sohbetler ve uygulamalarımızın kullanıcı topluluğunun diğer alanları halka açıktır. Bu tür alanlarda, kimliğinizi veya başka bir kişinin kimliğini belirlemek için kullanılabilecek hiçbir bilgiyi ifşa etmemelisiniz. Bu alanlarda sizin tarafınızdan ifşa edilen bilgilerin güvenliğinden ve korunmasından sorumlu değiliz.

1.4 Reşit olmayan kimsenin kişisel bilgileri ve mahremiyeti

Küçükler hakkındaki bilgileri korumanın önemini biliyoruz ve on sekiz (18) yaşın altındaki küçüklerin herhangi bir kişisel bilgisini bilerek toplamıyoruz.  Web sitemiz ve servislerimiz on sekiz (18) yaş üzeri kişilere yöneliktir, MetaQuotes Ltd bu şartlara uyulmaması nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

Ebeveynleri ve yasal koruyucuları, on sekiz yaşından küçük çocukların bu web sitesini uygun izinler olmadan görüntülemelerini önlemek için uygun önlemleri almaya çağırıyoruz.

On sekiz (18) yaşın altındaki bir ziyaretçiden kişisel bilgi aldığımızı fark edersek, bu verileri uygulanabilir bir zaman dilimi içinde sileriz ve bu verileri kullanmayız.

1.5. Diğer bilgilerin toplanması

Yazılım Uygulamalarımızın kullanımı, web sitemize yaptığınız ziyaretler veya tıkladığınız linkler, indirdiğiniz yazılımlar ya da bilgiler dahil olmak üzere ek servislerin kullanımı yanı sıra ürünlerimizin veya servislerimizin kullanımıyla ilişkili diğer eylemler hakkında başka kişisel olmayan bilgileri toplayabiliriz. Ürünlerimizin/servislerimizin işletilmesi için gerekli bazı teknik bilgileri, bu gibi ürünlerin/servislerin kullanımıyla ilgili anonim istatistikleri ve ürünlerimizle ilgili hata raporlarını da toplayabiliriz.

2. Çerezler

Çerezler, belirli bir web sayfasını her ziyaret ettiğinizde sabit diskinize yerleştirilen bir dizi rakam ve harf içeren küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, aynı web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın tanımlanmasına olanak tanır. Çerezler kullanıcı ayarlarını ve diğer bilgileri saklayabilir. Tarayıcınızı tüm çerezleri reddetmek veya bir çerez aldığınızda sizi bilgilendirmek üzere ayarlayabilirsiniz. Ancak, bazı web sitesi özelliklerinin veya servislerinin çerezlerin alındığını kabul etmeden düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. Bu şekilde toplanan veriler, web sitesi kullanıcılarını ayrı ayrı tanımlamak için kullanılamaz. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs dağıtmak için kullanılamaz.  Çerez Politikamızı görüntülemek için lütfen buraya tıklayın ( bağlantı)

3. Kişisel verilerin korunması

Hem aktarım sırasında hem de bize ulaştığında, bize sunulan bilgilerin korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Elimizde bulunan Kişisel Verilerin kazara veya yasa dışı imhasına, yanlışlıkla kaybına, yetkisiz değişikliğine, yetkisiz açıklama veya erişimine, yanlış kullanımına ve diğer yasa dışı yollardan işlenmesine karşı korumak için uygun idari, teknik ve fiziksel korumaları sürdürmekteyiz. Bu, örneğin, güvenlik duvarı, parola koruması ve diğer erişim ve kimlik doğrulama denetimlerini içerir.  

Ödeme Kartı Endüstrisi Güvenlik Standartları Konseyi'nin önerileri doğrultusunda; müşteri kartı bilgileri, Taşıma Katmanı şifrelemesi — TLS 1.2 ve ek olarak AES algoritması ve 256 bitlik anahtar uzunluğu içeren bir uygulama katmanı kullanılarak korunmaktadır.

Ancak, İnternet üzerinden hiçbir bir iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenli değildir. Bize ilettiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti edemeyiz ve bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız. Ayrıca, bu tür bilgilerin fiziksel, teknik veya idari önlemlerimizden herhangi birinin ihlali ile erişilemeyeceğini, ifşa edilemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini veya imha edilemeyeceğini garanti edemeyiz. Kişisel Verilerinizin gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen bize ulaşın.

4. Kişisel verilerin saklanması

Verileri; kanun, yasal menfaatlerimiz veya en iyi iş uygulamalarımız gereği farklı amaçlar için farklı zamanlarda saklayabiliriz.  Diğer kanuni yükümlülükler, yasal süreçler ve soruşturmalar da belirli verilerin tutulmasını gerektirebilir. 

5. EEA dışına veri transferi

Dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkelerde işleyicilerimiz olabilir ve bu nedenle kişisel verileriniz EEA dışında işlenebilir, kullanılabilir veya aktarılabilir. İlgili ulusal ve uluslararası yasalar uyarınca gerekli görülen tüm tedbirlerin ve güvenlik önlemlerinin uygulandığından emin oluruz. 

6. Bu Gizlilik ve Veri Koruma Politikasındaki Değişiklikler

6.1 Bu Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını zaman zaman kısmen veya tamamen web sitemizdeki yeni sürümü yayınlayarak revize etme ve güncelleme hakkımız saklıdır.

6.2 Değişikliklerle kendinizi güncel tutmak için Gizlilik Politikamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. 

6.3  Gizlilik Politikamızın en son versiyonunu görüntülemek için belirtilen <Gizlilik ve Veri Koruma Politikası> bağlantısına tıklayın: https://www.finteza.com/tr/privacy. Bu tür düzenlemelerin yapılması durumunda, Gizlilik Politikasının düzenlenmiş yeni versiyonu, bu Gizlilik Politikasının düzenlenmiş yeni versiyonu tarafından aksi belirtilmedikçe, yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecektir.

6.4  Bu politikayla ilgili değişiklikleri e-mail ile veya web sitemizdeki mesajlaşma sistemiyle bildirebiliriz.

7. Haklarınız

(a)    erişim hakkı

Kişisel verilerinizi işleme alıp almadığımızı sorgulama, işlenme durumunda ise bazı ek bilgilerle birlikte kişisel verilere erişip erişemeyeceğimizi onaylama hakkına sahipsiniz. Bu ek bilgiler, işlemenin amaçları, kişisel verilerin kategorileri ve kişisel verilerin alıcıları hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Başkalarının hakları ve özgürlüğü etkilenmemesi halinde, kişisel verilerinizin bir kopyasını size sağlayabiliriz.

(b)  düzeltme hakkı

Sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin yanı sıra, işleme hedeflerini göz önünde bulundurarak sizinle ilgili verilerin eklenmesi konusunda düzeltme isteğinde bulunabilirsiniz.

(c)     silme hakkı

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz: kişisel verilerinizin, toplandığı veya işlendiği amaçlarla ilişkin olarak artık gerekli olmadığına karar verilirse; yetkilendirmeye dayalı işleme iznini iptal ederseniz; işleme sürecine, geçerli veri koruma mevzuatının belirli kurallarına uygun olarak itiraz ederseniz veya kişisel verilerin yasa dışı olarak işlendiğine karar verilirse. Ancak, silme hakkının istisnaları vardır. Genel istisnalar, işlemenin gerekli olduğu ifade ve bilgi özgürlüğünü kullanma, yasal yükümlülüklere uyma ya da yasal gereklilikleri oluşturma, bu gereklilikleri uygulama veya koruma durumlarını ve ayrıca kamu yararına aykırı bir durumu içerir.

(d)  işlemeyi kısıtlama hakkı

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz: örneğin, kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz; işlem yasal değil, ancak verileri silmeyi kabul etmiyorsunuz; artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymuyorsak, ancak yasal hakları oluşturmak, kullanmak veya korumak için kişisel veriye ihtiyacınız varsa; eğer işleme sürecine itiraz ettiyseniz ve böyle bir itirazın onaylanmasını bekliyorsanız. Veri işlemenin bu temelde sınırlı olduğu durumlarda, kişisel verilerinizi saklamaya devam edebiliriz; aynı zamanda bu verileri sadece, yasal hakları oluşturmak, kullanmak veya korumak, başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya önemli bir kamu yararı ile bağlantılı nedenler için işleyeceğiz.

(e)    işlemeye itiraz etme hakkı

Kişisel verilerinizin, özel durumunuzla ilgili gerekçelere dayanarak işleme konulmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz; ancak sadece kamu menfaatinde yürütülen bir görevin yerine getirilmesi, bize verilen herhangi bir resmi yetkinin kullanılması ya da tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru çıkarların amaçları için işlemenin yasal dayanağının gerekli olduğu ölçüde bu hakkı kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir itirazda bulunursanız; biz çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlu meşru gerekçeleri gösteremedikçe veya yasal hakların oluşturulması, kullanılması veya korunması için işlem yapılmadığı sürece kişisel bilgileri işlemeyi durduracağız.

 Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine (doğrudan pazarlama amaçlı profil oluşturma dahil) itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir itirazda bulunursanız, kişisel verilerinizi bu amaç için işlemeye son vereceğiz.

 Kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin icra edilmesi için gerekli olmadıkça, kişisel verilerinizin bilimsel, tarihsel araştırma amaçlı veya istatistiksel amaçlarla işleme konulmasına özel durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etme hakkına sahipsiniz.

(f) veri taşınabilirliği hakkı

Bize verilen kişisel bilgileri alma hakkına sahipsiniz, şu şartlarla: 

 •  işleme yetkilendirmeye dayanmaktadır; veya
 •  işleme otomatik araçlarla gerçekleştirilir; kişisel verilerinizi bizden yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta yapılandırılmış olarak alabilirsiniz. Ancak bu hak, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkiliyorsa geçerli olmayabilir.

(g) denetleyici otoriteye şikayet hakkı

 Kişisel verilerinizin işlenmesinin veri koruma yasasını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, veri korumasından sorumlu olan düzenleyici otoriteye şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bunu yaşadığınız, çalıştığınız ya da iddia edilen ihlalin gerçekleştiği AB üye devletinde yapabilirsiniz.

(h) yetkilendirmeyi iptal etme hakkı.

Kişisel verilerinizi işlemek için yasal dayanak yetkiyse, bu yetkiyi herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahipsiniz; ancak, bu durumda size Servislerimizin bazı işlevlerini sağlamak mümkün olmayabilir. Yetkilendirmenin iptal edilmesi, iptal talebinden önceki işlemlerin yasallığını etkilemeyecektir.

8. İhlallerin bildirilmesi

Sistemlerimizde kişisel verilerin güvenliğini etkileyebilecek ihlaller veya yetkisiz girişimler durumunda, bunları pratik olarak mümkün bir zaman dilimi içinde size haberdar edeceğiz ve gelecekte meydana gelebilecek benzer olayları önlemek için gerekli tüm tedbirleri ve önlemleri alacağız.

9. Bizimle iletişime geçin

Bu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası ile veya kişisel bilgilerin Yazılım Uygulamalarımızın veya web sitelerimizin kullanımıyla bağlantılı olarak işlenmesi veya kullanılmasıyla ilgili sorularınız varsa, lütfen  bizimle iletişime geçin. Talebiniz, kimliğinizin saptanması ve ayrıca talebinizin tam ve eksiksiz işlenmesi için adınızı ve gereken diğer bilgileri içermelidir.