www.finteza.com Kullanım Şartları

Lütfen işbu www.finteza.com Kullanım Şartlarını dikkatle okuyun.
İşbu Kullanım Şartlarında kullanılan büyük harfli terimler, işbu Kullanım Şartlarının 1. Bölümünde belirtildiği şekilde tanımlanır.

1. Şartlar ve Tanımlar

1.1. İşbu Kullanım Şartlarının amaçları için, aşağıdaki terimler, aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

 • MetaQuotes Ltd: www.finteza.com web sitesinin sahibi ve telif hakkı sahibi olan MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.
 • Servisler: MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen ve kayıtlı Kullanıcıların ilgili sözleşmeler ve belirli servis şartları altında www.finteza.com adresinden ek materyal veya hizmet almasına olanak sağlayan www.finteza.com web sitesinde bulunan servisler anlamına gelir.
 • Kullanıcı: Sizin veya www.finteza.com web sitesini kullanan ve işbu Kullanım Şartlarının Taraflarından biri olan herhangi bir kişi veya kurum anlamına gelir. Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarının tüm koşullarını kabul eder ve bu koşullara uyar.
 • Siz: www.finteza.com Kullanıcısı olduğunuz anlamına gelir ('Sizin' ve 'Sizinki' buna göre yorumlanacaktır).
 • Kullanım Şartları: MetaQuotes Ltd ve Kullanıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan ve aynı zamanda şimdi veya bundan böyle yürürlükte olan güncellenmiş, değiştirilmiş ve/veya düzeltilmiş gelecek sürümleri dahil tüm www.finteza.com Kullanım Şartları anlamına gelir.
 • Ek Şartlar: İşbu Kullanım Şartlarına ek olarak yayınlanan veya bildirilen MetaQuotes Ltd Yazılımını, Ürünlerini ve Web Sitesini Kullanmanız için geçerli olan şartlar ve koşullarını ifade eder.
 • Ek Sözleşmeler: İşbu Kullanım Şartlarının yanı sıra yayınlanan veya bildirilen Servisleri kullanımınız için geçerli olan sözleşmelerdir.
 • Kurallar: İşbu Kullanım Şartlarının yanı sıra yayınlanan veya bildirilen Servisleri kullanımınız için geçerli olan kurallar ve koşullardır.
 • Bağlı Kuruluşlar: MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen MetaQuotes Ltd'nin işletimini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya üçüncü taraflarca kontrol edilen MetaQuotes Ltd ile birlikte olan herhangi bir şirket, kurum veya diğer kuruluşları ifade eder. İşbu belgenin amaçları doğrultusunda, "kontrol etmek" ve "tarafından kontrol edilen", bir şirketin, bir kurumun veya bir başka işletmenin ihraç edilmiş ve halen tedavülde bulunan adi hisselerinin %50'sinden (Yüzde elli) fazlasına doğrudan veya dolaylı sahiplik anlamına gelir.
 • İçerik: metin, ses, resim, tasarım, fotoğraf, video ve/veya herhangi bir bilgi veya iletişimden oluşan her türlü içeriği ifade eder.
 • Ticari markalar: Ticari marka ve hizmet markası isimleri, logoları, alan adları ve ilgili sahiplerinin (veya lisans sahiplerinin) ticari markalarının diğer ayırt edici özellikleridir.
 • Fikri Mülkiyet Hakları: Patentler, patent başvuruları, tasarımlar, ticari markalar ve ticari isimler (tescilli ve tescilli olmayan), telif hakları ve diğer benzer haklar, veritabanı hakları, bilgisayar yazılımı hakları, teknoloji, uygulama becerisi (know-how) ve gizli bilgiler, diğer tüm fikri mülkiyet hakları ve şu anda var olan veya gelecekte var olabilecek dünyanın herhangi bir yerindeki benzeri ya da eşdeğer haklar, ayrıca yukarıdaki haklardan herhangi birine yapılan başvurular, değişiklikler ve düzeltmeler anlamına gelir.
 • MetaQuotes Ltd Web Sitesi: www.finteza.com URL adresiyle 3. düzey alan adları da dahil olmak üzere web sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili ("görünümü ve hissi").
 • MetaQuotes Ltd Çevrimiçi Materyaller: MetaQuotes Ltd Web Sitesinden indirilebilecek materyaller ve MetaQuotes Ltd tarafından kendi takdirine bağlı olarak yapılan değişiklikler anlamına gelir.
 • MetaQuotes Ltd Reklam Materyalleri: MetaQuotes Ltd tarafından şirketin, ürünlerinin, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için sahip olunan ve/veya kullanılan her türlü ticari markası, isim, marka, işaret, logo, afiş ve diğer materyaller.
 • MetaQuotes Ltd Çalışanları: MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşları tarafından istihdam edilen diğer bireyler yanı sıra yine bu işletmelerin memurları, direktörleri, çalışanları ve temsilcileri.
 • Hesap: www.finteza.com kullanımınız için oluşturulmuş, Giriş Kimliği ve Şifre ile bir web sitesi kullanıcı hesabı anlamına gelir.
 • Giriş Kimliği: Şifre ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kimlik kodu anlamına gelir.
 • Şifre: Giriş Kimliği ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan Sizin seçtiğiniz bir kod anlamına gelir.
 • Ödeme İşlemcisi, Servislerdeki finansal işlemlerle ilgili ödeme işleme hizmetleri sağlamak için MetaQuotes Ltd tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü taraf ödeme sistemi anlamına gelir.
 • Ödeme Hesabı: Ödeme Hesabını kullanmasının Ödeme İşlemcisi tarafından onaylanması gereken bir Kullanıcı ile yapılan ayrı bir sözleşme uyarınca, Ödeme İşlemcisi tarafından ödeme sisteminde verilen bir finansal hesap anlamına gelir.
 • Fon/Fonlar: Kullanıcının Servislerdeki satın alma işlemlerinde kullanılabileceği fonu/fonları ifade eder. Fonlar ile ilişkili veriler Kullanıcının Müşteri Alanında görüntülenir.
 • Müşteri Alanı: Kullanıcının kişisel bilgilerini, ilgili Servislerden gelen verileri ve Fon miktarı hakkındaki verileri içeren, MetaQuotes Ltd Web Sitesinde www.finteza.com URL adresine sahip kişisel web sayfası anlamına gelir.
 • Kişisel Veriler: Kullanıcının MetaQuotes Ltd Web Sitesine kaydolurken veya MetaQuotes Ltd Web Sitesi işlevselliğini ve Servislerini kullanırken sağladığı kişisel bilgiler anlamına gelir.

1.2. Tekil formda kullanılan kelimeler, çoğul veya tam tersi olarak uygun olanı içerir.

1.3. "içeren", "bu arada", "özellikle" ve benzer ifadeleri takip eden kelimeler, bu ifadelerden önce gelen kelimelerin anlamını sınırlandırmadan, açıklayıcı olarak kabul edilir.


2. Genel Hükümler

2.1. İşbu Kullanım Şartları ve bununla ilgili güncellemeler, Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve www.finteza.com web sitesini ve Servisleri kullanımınızı düzenler.

"Devam et", "Kabul Et" veya benzer bir butona ya da uygun bir linke tıklayarak ve/veya www.finteza.com web sitesini kullanarak, işbu Sözleşmenin Kullanım Şartlarını kabul etmiş olursunuz.

MetaQuotes Ltd'nin, www.finteza.com adresinde yayınlanabilecek veya dağıtılabilecek materyaller, yazılımlar, ürünler veya üçüncü parti hizmetlerden sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

İşbu Kullanım Şartlarına uymayı kabul etmeyen Kullanıcı, www.finteza.com ve Servisleri kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

www.finteza.com web sitesi 18 yaş ve üstü kişiler tarafından kullanılabilir.

2.2. İşbu Kullanım Şartları, (а) bir www.finteza.com sitesi Kullanıcısı değilseniz veya (b) 18 yaşın altındaysanız otomatik olarak etkin olmaktan çıkacaktır.

2.3. Bir şirket çalışanı veya yöneticisi iseniz ve Şirketiniz ("Şirket") adına www.finteza.com adresini kullanıyorsanız, aşağıdakileri kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız: (i) işbu www.finteza.com Kullanım Şartlarını kabul ederek ve www.finteza.com adresini kullanarak, Siz ve Şirketiniz tarafından www.finteza.com'un kullanımı ile ilgili olarak Sizin ve Şirketinizin işbu Sözleşmeye olan uyumluluğuna dayanarak Şirket tarafından açıkça yetkilendirildiğinizi kabul edersiniz; (ii) Siz, işbu www.finteza.com Kullanım Şartlarına uygun olarak Şirket adına resmi olarak hareket etmenize olanak sağlayan Şirket tarafından gerekli tüm onayları, izinleri ve yetkileri alırsınız. Şirket adına www.finteza.com'u kullanmak için bu tür onayları, izinleri ve yetkilendirmeleri aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Eğer böyle bir yetkiniz yoksa, www.finteza.com'u kullanma hakkına sahip olmayacaksınız.

2.4. MetaQuotes Ltd ile yaptığınız sözleşme, Web üzerinde MetaQuotes Ltd tarafından veya MetaQuotes Ltd Web Sitesinde belirtilen veya yayınlanan Kuralları, Ek Şartları ve Ek Sözleşmeleri de içerebilir. Ek Şartlar ve Sözleşmeler, sınırlama olmaksızın, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ve koşulları içerir.

2.5. İşbu Kullanım Şartlarının yanı sıra Ek Şartları ve Ek Sözleşmeleri kabul ederek MetaQuotes Ltd ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya girdiğinizi onaylar ve kabul edersiniz. Ek Şartlar veya Ek Sözleşmeler ile işbu Kullanım Şartları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, MetaQuotes Ltd tarafından sunulan herhangi bir servisle ilgili olarak Ek Şartlar veya Ek Sözleşmeler geçerli olacaktır.

Bazı Servisler veya Yazılım, ilgili Kurallara, Ek Şartlara veya Ek Sözleşmelere tabidir. Ayrıca aşağıdaki Sözleşmeler, Kullanım Şartları ve Politikalar da www.finteza.com web sitesini ve Finteza Servislerini kullanımınızı düzenler ve bu referansla işbu Sözleşmeler, Şartlar ve Kurallar www.finteza.com web sitesinin işbu Kullanım Şartlarına dahil edilir:

İşbu Sözleşmeler, Şartlar ve Kurallardan herhangi birini zaman zaman revize etme ve güncelleme hakkımız saklıdır. Bu değişiklikler, www.finteza.com web sitesinde yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer. Servislerden herhangi birini kullanmadan önce, ilgili Kullanım Şartlarını, Ek Şartları ve Ek Sözleşmeleri okuyup kabul etmeniz gerekir.

2.6. Sözleşmeler, anlaşmalar yapmak, ödeme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları oluşturmak için elektronik haberleşme araçlarının kullanımına ilişkin onayınızı ve yanı sıra www.finteza.com web sitesi veya Servisler aracılığıyla başlatılan veya tamamlanan işlemlere ilişkin bildirimlerin, poliçelerin ve kayıtların elektronik olarak teslim edilmesine dair onayınızı beyan edersiniz.

2.7. Ayrıca, yürürlükteki zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, elektronik olmayan bir imzayı veya elektronik olmayan kayıtların teslim edilmesini veya tutulmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasa veya yönetmelik uyarınca herhangi bir hak veya gereklilikten feragat edersiniz.

2.8. Farklı gereklilikler veya MetaQuotes Ltd Yazılımının ya da www.finteza.com web sitesinin ya da Servislerin kullanımı ile ilgili tam bir yasak nedeniyle yasalarca MetaQuotes Ltd Yazılımının veya www.finteza.com web sitesinin ya da Servislerin yasaklandığı bir bölgede ikamet ediyorsanız Yazılımı, siteyi ve Servisleri kurmayın veya kullanmayın.

2.9. www.finteza.com web sitesinin kullanımı, uyumlu cihazlar (bilgisayar, cep telefonu vb.) ve İnternet erişimi gerektirir. www.finteza.com web sitesi, www.finteza.com web sitesinin işlevselliğini sağlamak için CPU, bellek ve ağ bağlantısı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sizin bilgisayarınızın (veya diğer cihazınızın) kaynaklarını kullanabilir. MetaQuotes Ltd, Sizin bilgisayar kaynaklarınızın ve Sizin iletişiminizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için ticari olarak makul çabalarını kullanacaktır. Ancak, MetaQuotes Ltd'nin bu konuda herhangi bir garanti veremeyeceğini kabul ve taahhüt ediyorsunuz.


3. www.finteza.com Web Sitesinin Kullanımı

3.1. Kayıt olduğunuzda ve kullandığınız sırada www.finteza.com web sitesinde doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul edersiniz ve kayıt verilerinizi doğru ve eksiksiz olarak güncellemeyi de kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'in sizin tarafınızdan sağlanan kayıt verilerini depolayabileceğini ve bunları Sizin hesabınızı korumak ve işbu Kullanım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanabileceğini kabul edersiniz.

3.2. MetaQuotes Ltd'in kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin herhangi bir MetaQuotes Servisin sağlanmasını veya www.finteza.com web sitesine (veya onun işlevlerine) şahsen veya tüm Kullanıcılara erişimini askıya alabilir veya feshedebilir.

3.3. MetaQuotes Ltd işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların kullanılması ile ilgili olarak danışmanların ve diğer yüklenicilerin (bu danışmanların ve yüklenicilerin MetaQuotes Ltd ile aynı yükümlülüklere bağlı kalmaları koşuluyla) hizmetlerine başvurabilir.

3.4. MetaQuotes Ltd Size çeşitli ödeme işleme yöntemlerini kullanılabilir hale getirebilir. MetaQuotes Ltd veya üçüncü bir taraf ile belirli bir ödeme işleme yöntemini kullanımınızı yöneten ilgili tüm şartlara ve diğer yasal sözleşmelere uymayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirimde bulunmaksızın ödeme işleme yöntemlerini ekleyebileceğini veya kaldırabileceğini kabul edersiniz.

3.5. MetaQuotes Ltd, www.finteza.com adresinde yayınlanan veya dağıtılan içerik, materyal, ürün veya hizmetlerin herhangi bir Ek Şart veya Ek Sözleşme'yi veya diğer yasal sözleşmeleri, üçüncü taraf haklarını, yasaları, kuralları ve düzenlemeleri ihlal ettiğini anlayabilir. Bu durumda MetaQuotes Ltd'nin, kendi takdirine bağlı olarak veya ilgili devlet makamlarının gerektirdiği şekilde, bu tür içerik, materyal, ürün veya hizmetlerin dağıtımına son verme, yayınlanımını kaldırma veya durdurma hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz.

3.6. www.finteza.com sitesini yalnızca, (a) işbu Kullanım Şartları'nın izin verdiği amaçlar ve (b) ilgili yargı alanında genel olarak kabul edilen tüm geçerli yasalar, yönetmelikler ve uygulamalar ile genel kabul görmüş kuralların yanı sıra ahlak, rasyonellik ve ahlak prensiplerinin rehberliğinde kullanmayı kabul edersiniz. Materyallerin, ürünlerin ve hizmetlerin indirilmesi, kurulumu ve/veya kullanımı ile ilgili tüm yerel yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

3.7. MetaQuotes Ltd ile yapılan ayrı bir sözleşmeyle izin verilmedikçe, www.finteza.com web sitesini, MetaQuotes Ltd tarafından www.finteza.com adresinde sağlanan arabirim veya MetaQuotes Ltd Yazılımının arabirimi dışında hiçbir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz. www.finteza.com web sitesine, komut dosyalarının, tarayıcıların veya benzer teknolojilerin kullanımı da dahil olmak üzere otomatik bir yöntemle erişmemeyi özellikle kabul edersiniz.

3.8. www.finteza.com web sitesinin (ayrıca www.finteza.com web sitesine hizmet veren sunucular ve ağların) çalışmasını engelleyen veya kesintiye uğratan herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

3.9. MetaQuotes Ltd ile ayrı bir sözleşmede özel olarak izin verilmedikçe, www.finteza.com web sitesinin içeriğini taklit etmeyeceğinizi, çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, ticaretini yapmayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı kabul edersiniz. Orijinal materyallerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet uyarılarını, İçeriğin materyallerinden yaptığınız herhangi bir kopyasında saklamalısınız. İçeriği değiştirme, aleni olarak görüntüleme, çoğaltma veya dağıtma hakkınız yoktur. www.finteza.com web sitesi MetaQuotes Ltd şirketine aittir. MetaQuotes Ltd Web Siteleri uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. MetaQuotes Ltd Web Sitelerinin herhangi bir şekilde izinsiz kullanılması; telif hakkı, ticari marka yasalarının ve diğer yasaların ihlaline neden olabilir.

3.10. www.finteza.com web sitesini ve herhangi bir Servisi (ürünleri ve hizmetleri) kullanımınıza ilişkin, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen yükümlülüklerinizi ihlal ettiğinizle ilişkin ve bu tür ihlallerin sonuçlarıyla ilişkin (MetaQuotes Ltd'in maruz kalabileceği tüm kayıplar veya zararlar dahil) tek sorumluluğu üstlenmeyi ve bu durumlarla ilişkin MetaQuotes Ltd'nin size veya üçüncü şahıslara hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.

3.11. www.finteza.com web sitesini ve Servisleri kullanımınızla ilişkili olarak ortaya çıkan vergilerin raporlanması ve ödenmesi de dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm vergi yasalarına uymayı ve bu tür vergilerin raporlanması ve ödenmesinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

3.12. MetaQuotes Ltd, www.finteza.com sitesinden herhangi bir İçerik, ürün, materyal veya hizmeti öngösterim, görüntüleme, işaretleme, filtreleme, değiştirme, reddetme veya silme hakkını saklı tutar (ancak yükümlülük üstlenmez). Ancak, www.finteza.com web sitesini kullanarak, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulabileceğiniz materyallere, ürünlere veya hizmetlere maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz, böyle bir durumda, "İletişim ve talepler" sayfasını kullanarak www.finteza.com web sitesinin destek hizmetine ilgili talepte bulunabilirsiniz.

3.13. MetaQuotes Ltd ve Bağlı Kuruluşlarının, www.finteza.com web sitesinin tüm haklarına, unvanlarına ve menfaatlerine sahip olduğunu kabul etmektesiniz. MetaQuotes Ltd'nin, İçeriği, materyalleri, ürünleri veya hizmetleri, ilgili yazarlar veya diğer telif hakkı sahiplerinin sağladığı www.finteza.com ve Servisler aracılığıyla dağıtmak için gerekli tüm haklara ve lisanslara sahip olduğunu kabul edersiniz. (I) Kopyalama, satma, lisanslama, dağıtma, aktarma, değiştirme, uyarlama, tercüme etme, türemiş çalışma oluşturma, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik, parçalara ayırma veya başka bir şekilde www.finteza.com web sitesinde yerleşik yazılımın kaynak kodunu elde etme eylemlerini izin verilmedikçe; (II) güvenlik kurallarını çiğneme ve ihlal etme ya da materyallerin, ürünlerin ve hizmetlerin işlevselliği tarafından sağlanan içeriği kullanma eylemlerini (dijital hakların yönetimi ve daha ileri değişikliklerin engellenmesi de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); (III) İçeriği, materyalleri, ürünleri veya hizmetleri herhangi bir yasa veya üçüncü taraf haklarını ihlal ederek içeriğe erişmek, kopyalamak, iletmek, dönüştürmek veya yayınlamak için kullanma eylemlerini; veya (iv) MetaQuotes Ltd ya da İçerik, materyaller, ürünler veya hizmetlere dahil olan üçüncü taraf telif haklarına, ticari markalarına veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin referansları kaldırmak, rötuşlamak ya da değiştirmek eylemlerini Sizin gerçekleştirmeyeceğinizi ve herhangi üçüncü tarafın bu eylemleri gerçekleştirmesine izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

3.14. Ticari Markalara ilişkin tüm haklar, mülkiyet hakları ve unvanlar, fikri mülkiyete ait haklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili sahiplerinin veya lisans sahiplerinin mülkiyetindedir. İşbu Kullanım Şartlarında aksi belirtilmedikçe, taraflardan hiçbiri, diğer tarafa olacak şekilde, Ticari markalara herhangi bir hak, unvan veya menfaat (herhangi bir zımni lisans dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vermez. İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey Kullanıcıya MetaQuotes Ltd'nin ticari isimlerini, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkı vermez.

3.15. www.finteza.com web sitesini veya Servisleri kullanırken, Size, www.finteza.com web sitesinde ya da Servislerde veya materyaller, belgeler, ürünler veya hizmetler dahil herhangi bir ilgili içerikte herhangi bir hak ya da fikri mülkiyet hakkı verilmez. İçeriğin başka herhangi bir şekilde kullanılmasına yalnızca ilgili sahibin iznine tabi olarak veya yasalarca kullanımın onaylandığında izin verilecektir. İşbu Kullanım Şartları, Size MetaQuotes Ltd'nin markalarını veya logolarını kullanma hakkı vermez. www.finteza.com web sitesinin sayfalarında görüntülenen yasal uyarıları kaldırmamalı, gizlememeli veya değiştirmemelisiniz.

3.16. Erişmeye yetkili olmadığınız bir Hesaba erişemez veya erişme girişiminde bulunamazsınız. Yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi ya da www.finteza.com web sitesine veya Servislere yetkisiz erişim dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Sistem veya ağ güvenliğinin ihlali, hukuki veya cezai sorumluluk ile sonuçlanabilir.

3.17. www.finteza.com web sitesine gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken yasa dışı eylemlerde bulunmamayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin açık onayı olmadan www.finteza.com web sitesi servisleriyle ilgili herhangi bir izinsiz büyük reklam kampanyası yasaktır.

3.18. Her bir Kullanıcı aşağıdakileri kabul eder, beyan ve tekeffül eder:

a) MetaQuotes Ltd Web Sitesindeki faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak sürdürmek;

b) diğer Servis Kullanıcıları ile ticari işlemlerini iyi niyetle yürütmek;

c) faaliyetlerini Kullanım Şartlarına ve yürürlükteki Kurallar ve Ek Sözleşmelere uygun olarak sürdürmek;

d) Servisleri veya MetaQuotes Ltd Web Sitesini herhangi bir kişi veya kurumu dolandırmak için kullanmamak (çalınan öğelerin satışı, çalıntı kredi/banka kartlarının kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);

e) herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmemek, kendilerini veya iştiraklerini farklı bir kişi veya kuruluş olarak yanlış tanıtmamak;

f) spam ya da kimlik avı yapmamak;

g) başka herhangi bir yasadışı faaliyette (cezai suç teşkil edecek, hukuki sorumluluk doğuracak vb. faaliyetler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bulunmamak veya yasadışı veya sahte faaliyetleri teşvik etmemek;

h) MetaQuotes Ltd Web Sitesinin çeşitli mülkiyete ait dizinlerini, veri tabanlarını ve listelerini kopyalamaya, çoğaltmaya, kendi çıkarı için için kullanmaya veya kamulaştırmaya teşebbüs etmemek;

i) herhangi bir yazılım veya donanım sistemine, veriye veya kişisel bilgiye zarar verme, müdahale etme, durdurma veya kamulaştırma etkisi olan bilgisayar virüslerini veya diğer yıkıcı aygıtları ve kodları dağıtmamak;

j) MetaQuotes Ltd Web Sitesi tarafından ve/veya Servislerin herhangi bir Kullanıcısı tarafından kullanılan veri, sistem veya ağların bütünlüğünü zayıflatmak veya bu veri, sistem veya ağlara yetkisiz erişim elde etmek için oluşturulan hiçbir bir plana dahil olmamak;

k) MetaQuotes Ltd veya iştirakleri için herhangi bir yükümlülük ve/veya finansal kayıp oluşturacak hiçbir faaliyette bulunmamak.

3.19. Kullanıcı, www.finteza.com web sitesindeki iş faaliyetlerine aynı veya benzer faaliyetlerde bulunmak için MetaQuotes Ltd Web Sitesini, Servisleri veya Hesabı kullanamaz.

3.20. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd’nin www.finteza.com web sitesinde Servisleri sağlaması ve ayrıca herhangi bir Kullanıcının Kullanım Şartlarını ihlal edip etmediğini değerlendirmek ve/veya herhangi bir Kullanıcının şikayetini ele almak için gerekli tüm bilgi, materyal ve onayı ve gerekli tüm makul yardım ve işbirliğini sağlamayı kabul eder. Kullanıcının bunu yapmaması, herhangi bir Servisin sağlanmasında gecikme veya herhangi bir Servisin sağlanmasının askıya alınması veya sonlandırılması ile sonuçlanırsa, MetaQuotes Ltd ilgili Servisin süresini uzatmak zorunda değildir ne de MetaQuotes Ltd böyle bir gecikme, askıya alma veya sonlandırmadan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

3.21. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd Web Siteleri ya da Servisler aracılığıyla oluşturulan, edinilen veya erişilebilen herhangi bir mesajın veya materyalin veya bilginin (Kullanıcı İçeriği dahil) içeriğini MetaQuotes Ltd'nin aktif olarak izleme veya içeriğin üzerine herhangi bir editoryal kontrol uygulama hakkına sahip olduğunu, ancak MetaQuotes Ltd'nin bunları gerçekleştirmeye zorunlu olmadığını kabul ve beyan eder. MetaQuotes Ltd, herhangi bir Kullanıcı tarafından oluşturulan, gönderilen, yayınlanan, görüntülenen veya başka şekilde yapılan yorumların veya diğer materyallerin ya da bilgilerin (Kullanıcı İçeriği dahil) içeriğini desteklemez, doğrulamaz veya başka şekilde onaylamaz. Her bir Kullanıcı, kendi iletişiminin içeriğinden münferiden sorumludur ve yorumlarının veya diğer materyal yada bilgilerinin içeriğinden yasal olarak yükümlü veya sorumlu tutulabilir.

3.22. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd Web Sitesine ve Servislere olan tüm erişiminin ve kullanımının bunlara uygun olduğunu doğrulamak için her bir Kullanıcının kendi yargı bölgelerindeki geçerli yasaları ve düzenlemeleri incelemekten kişisel olarak sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.23. Herhangi bir Kullanıcı, Kullanım Şartlarından herhangi birini ihlal ederse veya MetaQuotes Ltd, bir Kullanıcının Kullanım Şartlarından herhangi birini ihlal ettiği ile ilgili makul gerekçelere sahipse, MetaQuotes Ltd uygun gördüğü şu disiplin işlemlerini (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) gerçekleştirme hakkına sahiptir: (i) Kullanıcının hesabının ve bu hesapla ilişkili olduğu tespit edilen tüm hesapların MetaQuotes Ltd tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak askıya alınması veya sonlandırılması (MetaQuotes Ltd, söz konusu askıya alma veya sonlandırmadan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz); (ii) herhangi bir Servisin aboneliğini, erişimini veya mevcut ya da gelecekteki kullanımını kısıtlama, düzeyini aşağı indirme, askıya alma veya sonlandırma; (iii) Kullanıcının gönderdiği, yayınladığı veya görüntülediği tüm ürün listelerini veya diğer Kullanıcı İçeriğini kaldırma ya da Kullanıcının yayınlayabileceği veya görüntüleyebileceği ürün listesi veya Kullanıcı İçeriği sayısı üzerinde kısıtlamalar uygulama; (iv) MetaQuotes Ltd'nin kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü şekilde, Kullanıcının Servislerdeki herhangi bir özelliği veya işlevi kullanımına başka kısıtlamalar getirme; ve (v) MetaQuotes Ltd'nin kendi takdirine bağlı olarak gerekli veya uygun gördüğü diğer düzeltici eylemler, yaptırımlar veya para cezaları.

3.24. Kullanım Şartlarının hükümlerinin genelliğini sınırlamaksızın, bir Kullanıcı aşağıdaki koşullardan herhangi birinin varlığında Kullanım Şartlarını ihlal etmiş kabul edilecektir:

a) herhangi bir üçüncü tarafın şikayeti veya talebi üzerine, Servisleri kullanarak ürün veya hizmet sağlayan bir Kullanıcı, satın alma bedelini aldıktan sonra üçüncü tarafça sipariş edilen ürünü teslim etmediği veya Kullanıcının teslim ettiği ürünler, söz konusu üçüncü tarafla yapılan sözleşmede belirtilen şartlar ve açıklamaları karşılamadığı ile ilişkili olarak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere MetaQuotes Ltd söz konusu Kullanıcının bu üçüncü tarafla olan sözleşmesini kasten veya maddi olarak yerine getirmediği ile ilgili makul gerekçelere sahipse;

b) MetaQuotes Ltd, söz konusu Kullanıcının karşı tarafla yapılan herhangi bir işlemde çalıntı kredi kartı veya başka bir yanlış veya yanıltıcı bilgi kullandığı ile ilgili makul gerekçelere sahipse;

c) MetaQuotes Ltd, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin güncel veya eksiksiz olmadığı ya da sahte, yanlış veya yanıltıcı olduğu ile ilgili makul gerekçelere sahipse;

d) MetaQuotes Ltd, Kullanıcının eylemlerinin MetaQuotes Ltd veya iştirakleri veya herhangi bir Kullanıcı için finansal kayıp veya yasal sorumluluk doğurabileceği ile ilgili makul gerekçelere sahipse;

e) bir banka veya kredi kartı veren şirket, talebiniz üzerine MetaQuotes Ltd lehine ödemeyi iptal ederse (yani, ters ibraz talep ederseniz), hesabınızı engelleyebilir veya ilgili Ödeme sisteminin kullanımını kısıtlayabiliriz;

f) MetaQuotes Ltd, Servisler içindeki ödemelerle ilgili herhangi bir sahtekarlık veya şüpheli faaliyet tespit ederse, hesabınız için bir harcama limiti belirleyebilir veya hesabınızı engelleyebiliriz.

3.25. MetaQuotes Ltd, herhangi bir şüpheli cezai veya hukuki suç işlemenin soruşturulmasında hükümet veya düzenleyici makamlar, kanun uygulayıcı kurumlar, özel dedektifler ve/veya zarar gören üçüncü taraflarla tam işbirliği yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca, yürürlükteki yasa ve politikaların izin verdiği ölçüde, hükümet, düzenleyici veya kanun uygulayıcı kurum ya da zarar gören üçüncü tarafça talep edilmesi halinde veya mahkeme çağrısı ya da başka bir yasal işlem sonucunda, MetaQuotes Ltd, Kullanıcının iletişim bilgilerini ve/veya Kullanıcının hesabı/hesapları ile ilgili bilgileri, Kullanıcının MetaQuotes Ltd Web Sitesinde veya aracılığıyla yaptığı işlemler veya faaliyetler ile ilgili bilgileri açıklayabilir. MetaQuotes Ltd, bu açıklamadan kaynaklanan zarar veya sonuçlardan sorumlu olmayacaktır ve Kullanıcı, bu açıklama için MetaQuotes Ltd aleyhine herhangi bir işlem yapmamayı veya dava açmamayı kabul eder.

3.26. MetaQuotes Ltd, Kullanıcının MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir iştirakiyle (MetaQuotes Software ve diğer iştirakler) olan herhangi bir sözleşmesini veya taahhüdünü ihlal ettiğine ilişkin bildirim alırsa ve bu tür ihlal mürtekip veya hileli faaliyetler içerirse veya içerdiğine dair makul surette şüphelenilirse, MetaQuotes Ltd, herhangi bir zamanda ve makul takdir yetkisine bağlı olarak, Kullanıcının herhangi bir Servisi veya MetaQuotes Ltd Web Sitesini kullanımına (Kullanıcıya karşı sorumlu olmadan) sınırlamalar getirebilir, kullanımını askıya alabilir veya sonlandırabilir. MetaQuotes Ltd, bu tür ihlali soruşturma veya Kullanıcıdan onay talep etme hakkını saklı tutar, ancak zorunda değildir.

3.27. Her bir Kullanıcı, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin sunulmasından, yayınlanmasından veya gösterilmesinden, Servisler ve MetaQuotes Ltd Web Sitesine erişimden veya kullanımından ya da Kullanım Şartlarının veya Ek Sözleşmelerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zarar, kayıp, dava ve borçlardan (tam teminat esasına göre yargılama giderleri de dahil) MetaQuotes Ltd'i, iştiraklerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder.

3.28. www.finteza.com web sitesi aracılığıyla MetaQuotes Ltd; lisans, ürün ve hizmetlerin alıcıları ve satıcıları arasında bilgi alışverişi yapmak, işlem yapmak ve ayrıca ilgili Ek Sözleşmeler, Kurallar ve Ek Şartlara göre sipariş vermek, siparişi düzenlemek ve yerine getirmek için elektronik web tabanlı platformlar sağlar. Bununla birlikte, MetaQuotes Ltd, koşullardan bağımsız olarak belirli işlemlerde satıcıyı veya alıcıyı temsil etmez. MetaQuotes Ltd, MetaQuotes Ltd Web Sitesinde satışa sunulan Servislerdeki ürün veya hizmetlerin kalitesini, güvenliğini, yasallığını veya kullanılabilirliğini ya da satıcıların bir satışı tamamlama yeteneğini veya alıcıların bir satın alma işlemini tamamlama yeteneğini denetlemez ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir.

3.29. Kullanıcılar, burada sahte iddialarla hareket eden insanlarla uğraşma riskleri olabileceği konusunda bilgilendirilir. MetaQuotes Ltd, Kullanıcıların Servislere ödeme yapmak için kaydolurken bize sağladığı belirli bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için çeşitli teknikler kullanır. Ancak, İnternet'te Kullanıcı doğrulaması zor olduğundan, MetaQuotes Ltd her bir Kullanıcının sözde kimliğini onaylayamaz. Kiminle uğraştığınızı değerlendirmek için sağduyunuzu ve yanı sıra çeşitli araçlar kullanmanızı öneririz.

3.30. MetaQuotes Ltd Web Sitesine veya Servislere erişen veya bunları kullanan alıcılar ve satıcılar, MetaQuotes Ltd Web Sitesi veya Servisler aracılığıyla ve bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir alım satım işlemi yaparken riskleri üstlenecektir. www.finteza.com web sitesine veya Servislere erişen veya bunları kullanan alıcılar ve satıcılar, MetaQuotes Ltd Web Sitesindeki işlemlere konu olan Servislerde yer alan ürün veya hizmetlerle ilgili müteakip faaliyetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü sorumluluk veya zarar riskini tamamen üstlenecektir. Bu tür risklere örnek olarak şunlar verilebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: ürün ve hizmetlerin gerçeğe aykırı tasviri, hileli planlar, yetersiz ürün kalitesi, şartnamelere uyulmaması, kusurlu veya tehlikeli ürünler, yasadışı ürünler, teslimatta veya ödemede gecikme veya temerrüt, yanlış maliyet hesaplamaları, garantinin ihlali, sözleşmenin ihlali, nakliye kazaları, MetaQuotes Ltd Web Sitesinde teklif edilen veya görüntülenen ürün veya hizmetlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, dağıtımı, teklifi, teşhir edilmesi, satın alınması, satışı ve/ veya kullanımının üçüncü taraf haklarını ihlal etme veya ihlal etme iddiası riski ve Kullanıcıların savunma maliyetlerine ya da üçüncü tarafların üçüncü taraf hakları iddiasıyla veya üçüncü taraf haklarının hak sahiplerinin haklarını, taleplerini veya davalarını iddia etme ile ilgili olarak herhangi bir tarafın savunma veya tazminat almaya hak kazandıkları davalarla bağlantılı diğer masraflara maruz kalma riski. Bu tür risklere örnek olarak tüketiciler, diğer alıcılar, ürünlerin son kullanıcıları veya MetaQuotes Ltd Web Sitesi ya da Servisler aracılığıyla elde edilen ürünleri kullanımından yaralanan veya zarar gören diğer üçüncü taraflar tarafından dava riskleri de dahildir. Yukarıdaki risklerin tümüne "İşlem Riskleri" adı verilir. MetaQuotes Ltd, herhangi bir İşlem Riski nedeniyle veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü zarar, dava, yükümlülük, maliyet, hasar, sıkıntı, ticari aksaklık veya masraftan sorumlu değildir.

3.31. MetaQuotes Ltd Web Sitesindeki alıcılar ve satıcılar, MetaQuotes Ltd Web Sitesi veya Servislerde yürütülen veya bunlar aracılığıyla yapılan, ya da bunların kullanımının sonucunda gerçekleşen işlemlerin şart ve koşullarının belirlenmesinden ve yerine getirilmesinden yalnızca sorumludur, bu şartlar sınırlama olmaksızın, bireysel Servislerin ilgili sözleşmelerinde belirtilen ek yükümlülüklere tabi olarak, ödeme, iadeler, garantiler, nakliyat, sigorta, ücretler, vergiler, unvan, lisanslar, para cezaları, izinler, işleme, taşıma ve depolama ile ilgili şartları içerir.

3.32. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd Web Sitesinde veya Servislerde yürüttüğü veya bunlar aracılığıyla yaptığı, ya da bunları kullanımının sonucunda gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili MetaQuotes Ltd tarafından makul şekilde gerekli olabilecek tüm bilgi ve materyalleri sağlamayı kabul eder. Eğer Kullanıcı, gerekli bilgi ve materyalleri sağlayamazsa, MetaQuotes Ltd, Kullanıcının hesabını askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir ve MetaQuotes Ltd söz konusu askıya alma veya sonlandırma nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.

3.33. Herhangi bir tarafla herhangi bir Kullanıcı arasında bir işleme ilişkin anlaşmazlık olması durumunda, Kullanıcı MetaQuotes Ltd'yi (ve acentelerini, iştiraklerini, yöneticilerini, memurlarını ve çalışanlarını) bu tür bir anlaşmazlıktan veya işlemden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm davalardan, taleplerden, eylemlerden, adli muamelelerden, giderlerden, harcamalardan ve zararlardan (herhangi bir fiili, özel, arızi veya dolaylı hasar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) temize çıkarmayı ve tazmin etmeyi kabul eder.


4. Kullanıcı Materyallerinin www.finteza.com adresinden sunulması

4.1. Kullanıcı, www.finteza.com web sitesinden aşağıdaki konularda herhangi bir materyal göndermeyecek veya iletmeyecektir:

 • hukuka aykırı, tehdit edici, küfürlü, iftira niteliğinde, aşağılayıcı, gizlilik veya reklam haklarını çiğneyen, kaba, müstehcen, uygunsuz veya farklı bir şekildeki sakıncalı durumlar;
 • belli bir dereceye kadar, diğer kişilerin onurunu, haysiyetini, ticari itibarını, yasal haklarını ve çıkarlarını gözden düşürecek durumlar;
 • din, ırk veya etnik kökene dayalı olarak kişilere veya bir grup insana karşı nefretin teşvik edilmesi ve düşmanlığı ya da şiddeti teşvik etme girişimleri oluşturulması durumları;
 • cezai bir suç olarak değerlendirilecek, hukuki sorumluluğa yol açacak veya geçerli herhangi bir yasayı veya sözleşme yükümlülüğünü ihlal edecek davranışları oluşturabilecek veya teşvik edebilecek durumlar.

4.2. MetaQuotes Ltd'nin takdir yetkisi dahilinde, başka bir www.finteza.com Kullanıcısının haklarının kullanımını sınırlayan veya engelleyen bir Kullanıcının herhangi bir eylemine izin verilmeyecektir.

4.3. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd'nin önceden yazılı izni olmaksızın, mal veya hizmetlere ilişkin ticari, reklam veya tanıtım materyallerini www.finteza.com web sitesi üzerinden yayınlayamaz veya iletemez. Kullanıcı, herhangi bir şekilde, malın veya hizmetin reklamını yapmak veya başka şekilde tanıtmak için Web Sitesini kullanamaz.

4.4. Kullanıcı, telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkı sahibinin açık izni olmaksızın, fikri mülkiyet kanunu (telif hakkı, ticari marka hukuku vb. dahil) veya diğer tescilli haklar ile korunan materyalleri www.finteza.com adresinden yüklemeyecek, yayınlamayacak veya başka bir şekilde kullanıma sunmayacaktır. Kullanıcı tarafından www.finteza.com adresinde yayınlanan herhangi bir materyalin telif hakkı, komşu veya üçüncü taraf hakları ile korunmadığını belirleme yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.

4.5. Kullanıcı, bu tür materyallerin içeriği, yasalara uyumu, Kullanıcı tarafından sunulan materyallere üçüncü taraf haklarının ihlali sonucu ortaya çıkan herhangi bir zarar da dahil olmak üzere, Kullanıcının Web Sitesinde sunduğu herhangi bir materyalden kendisinin sorumlu olduğunu ve ayrıca işbu Kullanım Şartlarını, Ek Şartları ve Ek Sözleşmeleri de kabul eder. MetaQuotes Ltd, Kullanıcı tarafından www.finteza.com adresinde sunulan materyallerden sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, kendisinin işbu Kullanım Şartlarını, yürürlükteki yerel yasaları veya diğer uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesiyle veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek her türlü zararı karşılayacaktır.

4.6. Kamu kullanımı için www.finteza.com bölümlerine herhangi bir materyal göndererek, dünya çapında, yerel yasaların öngördüğü şekilde bu tür materyallerde mevcut olabilecek herhangi bir telif hakkı adına; Kullanıcı otomatik olarak MetaQuotes Ltd'ye, partnerlerine ve Bağlı Kuruluşlarına bu gibi materyallerin kullanımı, ilanı, yeniden üretimi, modifiye edimi, türemiş çalışma oluşturumu (tercüme, uyarlama veya diğer optimizasyonlardan kaynaklananlar gibi), iletişim kurulumu, yayınlanımı, halka açık olarak yürütümü, halka açık olarak görüntülenmesi ve dağıtımı hakkındaki telifsiz, sürekli, değiştirilemez, münhasır olmayan hak (münhasır olmayan lisans) tanır (veya bu tür materyallerin sahibinin açıkça MetaQuotes Ltd olduğunu taahhüt eder). Yukarıdaki haklar, www.finteza.com web sitesinin işletilmesi, tanıtımı ve geliştirilmesinin sınırlı amaçları için kullanılmaktadır. Ancak, Kullanıcı tarafından sağlanan hakların tanınması için yazılı olarak da dahil olmak üzere ek formalitelere gerek yoktur. www.finteza.com web sitesini kullanmayı bıraksanız bile bu lisans devam edecektir. MetaQuotes Ltd'ye materyal göndermeden ve bunları kullanmak için bu lisansı vermeden önce, uygun haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

4.7. Bazı Servisler; Kullanıcının materyalleri, ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan hakların, amaçların ve kullanım şartlarının kapsamını düzenleyen Ek Şartlar, Ek Sözleşmeler ve Kurallar uygulamalarına sahiptir.


5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

5.1. Servislerimizi ve içeriklerimizi oluşturmamıza, geliştirmemize, yönetmemize, ilerletmemize ve aynı zamanda sahtekarlığa ve telif hakkı ihlallerine karşı korumamıza yardımcı olan kişisel verileri kullanırız.

5.2. Kişisel Verilerinizi, Servis Şartlarımız veya Politikalarımızdaki önemli değişiklik bildirimlerini göndermek için ara sıra kullanabiliriz. Kişisel verileri, Servislerimizi geliştirmemizi sağlayan denetleme, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar için de kullanabiliriz.

5.3. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, müşteri davranışını daha iyi anlayabilmemiz ve Servislerimizi ilerletmemiz için web tarayıcısının türü, İnternet protokolü adresi, dil, konum, saat dilimi, benzersiz cihaz/tarayıcı tanımlayıcısı ve istenen URL'ler gibi teknik ve navigasyon bilgilerini toplayabiliriz. Web sitemizde gerçekleştirdiğiniz belirli etkinliklerle ilgili bilgileri de toplayabiliriz. Bu bilgiler, web sitelerimizin içeriğini ve kullanılabilirliğini geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Bu bilgiler bir araya getirilmiş haldedir ve gizlilik politikamızın amaçları doğrultusunda biz bir araya getirilmiş bilgileri kişisel olmayan bilgiler olarak düşünürüz; eğer kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirirsek, birleştirilmiş bilgiler, birleşik olduğu olduğu sürece kişisel bilgiler olarak ele alınacaktır.

5.4. Sağladığınız bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik ve Veri Koruma Politikamızı ve Çerez Politikamızı okuyun.


6. Son verme

6.1. İşbu Kullanım Şartları, aşağıda açıklandığı gibi, Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından feshedilene kadar yürürlükte olacaktır.

6.2. İşbu Kullanım Şartlarını, www.finteza.com web sitesine ve www.finteza.com web sitesinden edinilen veya indirilen tüm materyal, ürün ve hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı devam ettirmeyerek sona erdirebilirsiniz.

6.3. İşbu Kullanım Şartlarının feshedilmesiyle; Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından yerine getirilecek veya gerçekleştirilecek (ya da işbu Kullanım Şartlarının süresi içinde tahakkuk ettirilecek) tüm yasal haklar ve yükümlülükler veya kalıcı olan hak ve yükümlülükler, işbu Kullanım Şartlarının sona ermesi nedeniyle değiştirilmeyecektir.

6.4. MetaQuotes Ltd, aşağıdaki durumlarda işbu Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda feshedebilir:

 • İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmüne uymuyorsanız;
 • MetaQuotes Ltd, yasaya göre bunu yapmaya zorlanıyorsa;
 • Kullanıcı olmaktan vazgeçiyorsunuz;
 • MetaQuotes Ltd, www.finteza.com web sitesinin çalışmasını sonlandırmaya karar verirse.


7. Garantilerin Reddi

7.1. WWW.FINTEZA.COM WEB SİTESİNİ KULLANIMINIZIN TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLDUĞUNU VE WWW.FINTEZA.COM WEB SİTESİNİN HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE SAĞLANDIĞINI ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ. WWW.FINTEZA.COM WEB SİTESİNİ KULLANIMINIZIN TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLDUĞUNU VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA İLE İLGİLİ TÜM RİSKİN SİZİNLE OLDUĞUNU AÇIKÇA ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, WWW.FINTEZA.COM ÜZERİNDE SAĞLANAN VEYA OLUŞTURULAN MATERYALLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" TEMELİNDE, TÜM HATALARLA VE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN SAĞLANMIŞTIR; VE METAQUOTES LTD, İŞBU VESİLE İLE PAZARLANABİLİRLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DURUMLARININ İMA EDİLMİŞ GARANTİLERİ VE/VEYA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK, KASTEDİLEN VEYA KANUNİ ÜRÜNLERE VE HİZMETLERE İLİŞKİN TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDEDER.

7.2. WWW.FINTEZA.COM WEB SİTESİNİ VE WWW.FINTEZA.COM WEB SİTESİNİ KULLANARAK İNDİRDİĞİNİZ YA DA ELDE ETTİĞİNİZ MATERYALLERİ KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLI OLARAK KULLANMAYI KABUL EDERSİNİZ VE BÖYLE BİR KULLANIM SONUCUNDA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA DİĞER CİHAZLARINIZA ZARAR GELMESİNDEN YA DA VERİ KAYBI OLUŞMASINDAN TEK BAŞINIZA SİZ SORUMLU OLURSUNUZ.

7.3. METAQUOTES LTD AYRICA; PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DURUMLARININ İMA EDİLMİŞ GARANTİLERİ VE KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK, KASTEDİLEN HER TÜRLÜ DURUMUN TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARINI AÇIKÇA REDDEDER.


8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

8.1. YASALAR TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE (SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE VEYA BAŞKA TÜRLÜ DURUM) BAKILMAKSIZIN VE METAQUOTES LTD'NİN BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞINA DAİR BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ HİÇBİR DURUMDA METAQUOTES LTD, WWW.FINTEZA.COM WEB SİTESİNİ KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİNDEN DOLAYI OLUŞAN ZARARLAR VEYA HERHANGİ BİR TİCARİ ZARAR VEYA KAYIP DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, KİŞİSEL YARALANMA VEYA HERHANGİ BİR TESADÜFİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

8.2. METAQUOTES LTD, BİR TESCİLLİ YATIRIM DANIŞMANI, BROKER/DEALER, FİNANSAL ANALİST, FİNANSAL BANK, MENKUL KIYMETLER BROKER'I VEYA FİNANSAL PLANLAMACI DEĞİLDİR. METAQUOTES LTD, DİĞER FAALİYETLERİN YANI SIRA, ALIM-SATIM/TİCARET BİLGİLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN PAYLAŞILMASINI SAĞLAYAN BİR TEKNOLOJİ SAĞLAYICISIDIR. SERVİS KULLANICILARI, ÖRNEĞİN KOPYALAYARAK ALIM-SATIM İŞLEMİNDE KENDİ YATIRIM KARARLARINI FORMÜLE ETMEK İÇİN BU TİCARİ BİLGİLERİ KULLANABİLİRLER. WWW.FINTEZA.COM WEB SİTESİNDEKİ TÜM BİLGİLER, MATERYALLER SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. BİLGİLER, FİNANSAL TAVSİYE VEYA BAŞKA BİR TAVSİYE NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR, GENEL NİTELİKTEDİR VE SİZE ÖZGÜ DEĞİLDİR. BİR YATIRIM KARARI ALMAK İÇİN ŞİRKETİN BİLGİLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE, NİTELİKLİ VE TESCİLLİ BİR MENKUL KIYMET UZMANININ TAVSİYESİNİ ARAMALI VE KENDİ GEREKLİ ÖZENİNİZİ GÖSTERMELİSİNİZ. SİTEMİZDEKİ HİÇBİR BİLGİ, HERHANGİ BİR YATIRIM TAVSİYESİ, BİR TEKLİF, BİR ALIM VEYA SATIM TEKLİFİNİN TALEBİ, YA DA HERHANGİ BİR MENKUL DEĞERİN, ŞİRKETİN VEYA FONUN BİR TAVSİYESİ, ONAYLAMASI, SPONSORLUĞU OLARAK TASARLANMAMIŞTIR VE BU ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ. ŞİRKET SİZİN TARAFINIZDAN YAPILAN YATIRIM KARARLARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. KENDİ YATIRIM ARAŞTIRMANIZ VE YATIRIM KARARLARINIZDAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZDUR.


9. Tazminat

9.1. Siz işbu vesile ile yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; MetaQuotes Ltd, Bağlı Kuruluşları ve ilgili direktörleri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerinin yanı sıra Yetkilendirilmiş operatörlerin her birini, tüm üçüncü tarafın iddialarına, taleplerine, hukuki sebeplerine, dava veya işlemleri yanı sıra, aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilerle ilişkili her türlü zarar, yükümlülük, hasar, maliyet ve giderlerden (makul avukat ücretleri dahil) tazmin eder, bu durumlara karşı korumayı kabul edersiniz:

 • www.finteza.com web sitesini kullanırken işbu Kullanım Şartlarını ihlal ettiğinizde,
 • Kullanıcı tarafından www.finteza.com web sitesinde yayınlanan herhangi bir materyalle bağlantılı olarak; herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, ticari marka hakkı, ticari sırrı, satılabilirliği, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali, herhangi bir üçüncü tarafın itibarının zedelenmesi veya herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik hakkının ihlali durumlarında.


10. İşbu Kullanım Şartlarındaki Değişiklikler

10.1. MetaQuotes Ltd, işbu Kullanım Şartlarını değiştirme ve gözden geçirme hakkını saklı tutar. İşbu Kullanım Şartlarında her değişiklik yapıldığında, MetaQuotes Ltd, www.finteza.com adresinde Kullanım Şartlarının gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayınlayacaktır. Kullanım Şartlarının gözden geçirilmiş versiyonu yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Şartlarındaki herhangi bir değişikliği izleyen www.finteza.com web sitesini kullanımınız, revize edilmiş Kullanım Şartlarını onayladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.


11. Genel Yasal Şartlar

11.1. İşbu Kullanım Şartları, Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki tüm yasal sözleşmeyi teşkil eder, www.finteza.com web sitesine erişiminiz ve kullanımınız için www.finteza.com web sitesi ile ilişkili olarak Sizin ve MetaQuotes Ltd arasındaki herhangi bir önceki sözleşmeyi tamamlayabilir.

11.2. Siz; MetaQuotes Ltd'nin işbu sözleşmenin hükümleri altında sağlanan yasal hakları veya yasal yolları kullanması veya uygulanmasındaki başarısızlığı ya da gecikmesi, MetaQuotes Ltd'nin bu tür yasal haklardan ya da yasal yollardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu tür hak ve hukuk yolları MetaQuotes Ltd'ye sunulmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz.

11.3. Eğer işbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün bir yetkili mahkeme tarafından geçersiz olması durumunda, işbu Kullanım Şartlarının geri kalan kısmı etkilenmeden işbu Kullanım Şartlarından söz konusu hüküm kaldırılacaktır. İşbu Kullanım Şartlarının kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

11.4. İşbu Kullanım Şartları ve MetaQuotes Ltd ile olan ilişkiniz işbu hükümler çerçevesinde, yasa hükümleri ihtilafı göz önüne alınmaksızın, Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Siz ve MetaQuotes Ltd, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin, işbu Kullanım Şartlarından doğan herhangi bir ihtilaf konusunda münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Buna rağmen, Siz, MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir yargı alanında ihtiyati tedbirler (veya eşdeğer bir acil yasal yardım) başvurusunda bulunmasına izin verileceğini kabul etmektesiniz.


12. Satın Alma, Ödeme ve Para İadesi Politikası

12.1. İşbu Kullanım Şartları, www.finteza.com web sitesinde Servisleri kullanmaya karar vermeden önce dikkatlice okumanız gereken önemli bir belgedir. Servislerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki risklere dikkat edin:

 • Bir Ödeme İşlemcisi aracılığıyla yapılan para transferleri daha sonra örneğin bir ters ibraz, bir ödeme iptali, bir dava veya başka bir nedenle iptal edilebilir. Buna göre, elde ettiğiniz fon, Ödeme İşlemcisinin kural ve prosedürlerine uygun olarak Ödeme Hesabınızdan gönderene iade edilebilir.
 • MetaQuotes Ltd, MetaQuotes Ltd ile akdedilen işbu Kullanım Şartları, Kuralları veya Ek Şartları ihlal etmeniz durumunda Servislere erişimi kapatma, askıya alma veya kısıtlama ve/veya Müşteri Alanınızdaki fonlarınıza erişimi kısıtlama hakkına sahiptir.
 • MetaQuotes Ltd, Kullanıcıların ödeme detaylarını ve kart numaralarını saklamaz. Bir Kullanıcı Servislerde Fon yatırma veya satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde, veriler Kullanıcının ödemeyi yapmak için seçtiği Ödeme İşlemcisi tarafından doğrulanır. Bununla birlikte, Kullanıcıdan ayrı bir açık izin alındığında, MetaQuotes Ltd Kullanıcının rahatlığı ve banka kartı bilgilerini tekrar girmeden Servislerde ödemelerin hızlandırılması için banka kartını Hesaba bağlamak adına Kullanıcının banka kartının ödeme belirtecini saklayabilir.
 • Servslerde yapılan tüm satın alma işlemleri kesindir. Bir uygulamanın yanlış çalışması veya bir açıklama ile tutarsızlık gibi objektif nedenler olmadıkça, bir ürünün veya hizmetin iadesi veya değiştirilmesi söz konusu değildir. Servislerde dijital içerik satın alarak, yasalarca şart konulan cayma hakkını kullanmamayı kabul edersiniz.

12.2. Servislerde satın alma ve ödemelerin ayrıntılı gereksinimleri ve koşulları ilgili Kurallar, Ek Şartlar ve Ek Sözleşmelerde açıklanmaktadır.

12.3. Servislerde satın alma yapabilmek için, bir Ödeme İşlemcisi ile ayrı bir sözleşme kapsamında geçerli bir Ödeme Hesabınızın olması gerekir. www.finteza.com web sitesindeki tüm finansal işlemler, www.finteza.com adresinde yayınlanan "Ödemeler ve ödeme yöntemleri" belgesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Serviste satın alma yapmadan önce lütfen işbu materyali dikkatle okuyun.

12.4. MetaQuotes Ltd'yle, bir Ödeme İşlemcisiyle veya seçilen ödeme işleme yönteminin kullanımını yöneten bir üçüncü tarafla akdedilen işbu kullanım şartlarına veya başka bir yasal sözleşmeye uymayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd tamamen kendi takdirine bağlı olarak ödeme yöntemleri ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Servislerde yapılan satın alma işlemleriyle ilgili tüm ek masrafları ödemekle yükümlüsünüz.

12.5. MetaQuotes Ltd, sadece MetaQuotes Ltd Web Sitesinde yansıtılan fon yatırma/fon çekme yöntemlerini kullanır.

12.6. Servislerde fiyatlar EURO cinsinden ifade edilecektir. Servisler, Kullanıcılara fiyatları kendi para birimlerinde gösterebilir, ancak döviz kurlarının veya dönüşümün doğruluğundan sorumlu değildir.

12.7. Servislerde finansal işlemleri yürütürken, ilgili herhangi bir para cezası veya faiz de dahil olmak üzere Servisteki finansal işlemlerle ilgili tüm geçerli vergileri, harçları ve gümrük ücretlerini ödemekle yükümlüsünüz.

12.8. www.finteza.com web sitesini ve Servisleri kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergilerin raporlanması ve ödenmesi de dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm vergi yasalarına uymayı kabul edersiniz. Yürürlükteki vergi yasalarına uymamanızdan sorumlu tutulacaksınız.

12.9. Servislerde satın alma yapabilmek için, Kullanıcı www.finteza.com web sitesine kaydolmalıdır. Kayıt yaparken, Kullanıcı uygun kayıt formunu doldurarak güvenilir ve alakalı bilgiler vermeyi kabul eder.

12.10. Kayıt sırasında girilen veriler gerçek ve doğru bir şekilde belirtilen Kullanıcının adı/soyadına karşılık gelmelidir. MetaQuotes Ltd, sağlanan verileri onaylamak için herhangi bir zamanda Kullanıcı kimliğini kanıtlayan bir belge (pasaportun, kimlik kartının veya kullanılan herhangi bir ödeme kartının bir kopyası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) talep etme hakkına sahiptir. Bir Kullanıcı bu tür bilgileri sağlamazsa veya sağlayamazsa, MetaQuotes Ltd, Kullanıcı gerekli bilgileri sağlayana kadar Kullanıcının Servislerdeki ödeme işlemlerini askıya alma ve/veya Kullanıcının gerekli bilgileri sağlamaması durumunda www.finteza.com web sitesinde Kullanıcı için finansal işlemleri kalıcı olarak devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

12.11. Kullanıcı www.finteza.com web sitesinde yalnızca bir benzersiz Hesap kullanacaktır. İlave/tekrarlanan Kullanıcı Hesaplarının tespit edilmesi durumunda hepsi kapatılacaktır. MetaQuotes Ltd ayrıca ilave/tekrarlanan hesaplardan yapılan tüm ödeme işlemlerini geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

12.12. Kullanıcı, Servislerin kullanımını ve www.finteza.com web sitesinde ödeme yapmayı etkileyen kişisel veya finansal detaylardaki değişiklikleri MetaQuotes Ltd'ye bildirecektir. Bu tür değişikliklerin bildirilmesinin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Bir Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir kasıtlı yanlış bilgi, işbu Kullanım Şartlarının ihlali olarak değerlendirilebilir.

12.13. Kullanıcı, Fonların tam maliği olduğunu ve Müşteri Alanına yatırılan Fonların cezai ve/veya yasadışı kaynaklı olmadığını teyit eder. Bir kullanıcının kayıt işlemi sırasında ve/veya sonrasında sağladığı tüm bilgiler (Fonların yatırılmasını gerektiren herhangi bir işlemin bir parçası olarak sağlanan bilgiler de dahil) doğrudur, alakalıdır, kesindir ve Kullanıcının Ödeme Hesabına/Ödeme Hesabından fon yatırmak/fon çekmek için kullandığı kredi/banka kartlarındaki veya diğer Ödeme Hesaplarındaki adlara tam olarak karşılık gelir.

12.14. MetaQuotes Ltd, iç güvenlik politikasına uygun olarak Fon yatırma veya Fon çekme konusunda sınır koyma hakkına sahiptir.

12.15. Kullanıcı, bakiyesi Müşteri Alanında gösterilen Fonlarının bir banka hesabı olmadığını kabul ve beyan eder, bu nedenle, mevduat sigortasından veya banka sigortasından veya benzer sigorta sistemlerinden gelen hiçbir sigorta, garanti, ikmal veya diğer koruma araçları Kullanıcıya uygulanmaz. Kullanıcının Fonlarına faiz uygulanmaz.

12.16. Belirli bir ödeme yöntemini kullanırken, Kullanıcı, Ödeme Hesabının bu Ödeme İşlemcisi ile kendi adına açıldığından emin olacaktır. MetaQuotes Ltd, adı Müşteri Alanında kayıtlı olandan farklı olan bir Kullanıcıdan sorumlu değildir.

12.17. Kullanıcı kendi yaptığı ve üçüncü tarafların herhangi bir yasal yükümlülüğü önlemek için ödemeyi iade etmesine neden olabilecek önceki işlemlerden sarfınazar etmemeyi ve yine bu duruma neden olabilecek kendi yaptığı ödemeyi reddetmemeyi veya iptal etmemeyi kabul eder.

12.18. Çalıntı kredi kartların kullanımı ve/veya diğer hileli faaliyetler (herhangi bir para iadesi veya ödeme iptali de dahil) de dahil olmak üzere şüpheli veya hileli para yatırma durumunda, MetaQuotes Ltd müşteri ve/veya fonların kaynağı hakkında ek bilgi talep etme hakkına sahiptir ve MetaQuotes Ltd Kullanıcının istenen bilgileri/belgeleri tam olarak sağlayamadığı ve/veya sağlanan bilgilerin/belgelerin geçersiz olması durumunda Kullanıcının Fonlarını bloke etme, ödemeleri iptal etme ve fonları kurtarma hakkını saklı tutar. Herhangi bir ödeme sahtekarlığı veya diğer yasa dışı faaliyetler hakkında ilgili otoriteleri ve/veya kuruluşları (kredi bilgi ajansları da dahil) bilgilendirme hakkına sahibiz.

12.19. Fon çekmek için, Kullanıcı Müşteri Alanından uygun fon çekme talebini göndermelidir. Bunu yapmak için, Kullanıcı MetaQuotes Ltd Web Sitesinde belirtilen ödeme sistemlerinden birini seçmeli ve gerekli tüm verileri gösteren ilgili bağlantıya tıklamalıdır.

12.20. Kullanıcıların fon çekme talepleri, finans departmanı tarafından çalışma saatleri içinde ilk gelene ilk hizmet esasına göre işlenir.

12.21. MetaQuotes Ltd, Kullanıcının Fon yatırdığı/Fon çektiği Ödeme İşlemcilerinin faaliyetlerinden (hatalar, gecikmeler) sorumlu değildir. Bir işlemin bir Ödeme İşlemcisi tarafından iptal edilmesi durumunda MetaQuotes Ltd, ilgili işlemi www.finteza.com web sitesinde de iptal eder.

12.22. Kullanıcı, Hesabını herhangi bir zamanda kapatabilir. Bunu yapmak için, Kullanıcı e-posta yoluyla veya MetaQuotes Ltd Web Sitesinde sağlanan diğer mevcut iletişim kanalları aracılığıyla bir talep göndermelidir. Hesabı kapatmadan önce, mevcut tüm Kullanıcı Fonları işbu Kullanım Şartları, Kurallar ve Ek Sözleşmeler uyarınca ödenecektir.

12.23. Kullanıcı, Fonlarını sadece Servislerde satın alma yapmak için kullanacaktır. Diğer tüm işlemler (fonların diğer ödeme sistemlerine aktarılması, çeşitli hizmetler için ödeme yapılması vb.) yasaktır.

12.24. MetaQuotes Ltd hiçbir açıklama yapmadan herhangi bir kişiden Fon kabul etmeyi reddetme ve ayrıca Kullanıcı tarafından açıkça ihlal edilmesi durumunda MetaQuotes Ltd Web Sitesine kaydolmayı reddetme ve/veya Hesabı silme hakkını saklı tutar.

12.25. Kullanıcı, Hesabındaki verileri ve Parolasını gizli tutmaktan ve ayrıca üçüncü tarafların eylemleri yoluyla Kullanıcı tarafından yapılan tüm zararlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Fonları ile gerçekleştirilen eylem ve işlemlerden tamamen sorumludur.

12.26. Kullanıcı, Fonlarına yetkisiz erişim ve/veya Hesabının güvenliğinin ihlali durumunda MetaQuotes Ltd'ye derhal bildirimde bulunmayı kabul eder. Kullanıcı, talep üzerine bu tür yetkisiz erişime ilişkin kanıt sağlamayı kabul eder. Hiçbir koşulda MetaQuotes Ltd; Hesabının, Giriş Kimliğinin veya Şifresinin başka bir kişi tarafından uygunsuz kullanılması sonucunda Kullanıcının maruz kaldığı zararlardan veya Kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş ya da Kullanıcının bilgisi olmadan gerçekleştirilmiş olmasına bakılmaksızın, Kullanıcının Müşteri Alanına yetkisiz erişimden sorumlu tutulamaz.

12.27. İşbu Kullanım Şartlarında veya ilgili Servisin Kurallarında veya Ek Şartlarında veya Ek Sözleşmelerinde açıkça aksi belirtilmedikçe, tüm satışlar kesindir ve satın alınan ürün, mal veya hizmetlerin hiçbir tazminatı, para iadesi veya değiştirilmesi sağlanmayacaktır. Satın almaları iptal etme, iade etme veya tam bir para iadesi alma hakkınız yukarıdaki Servise ilişkin Kurallar, Ek Şartlar ve Ek Sözleşmelerde verilmiştir.

12.28. AB yasalarına göre, yazılım uygulamaları veya dijital içeriğe abonelikler gibi dijital içerik satın alma işleminizi 14 gün içinde iptal etme hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, Servislerde bu tür içerikleri satın alırken (veya abone olurken), bu içeriğin Size derhal sağlanacağını kabul edersiniz ve böylece yasal cayma hakkınızdan feragat edersiniz. Sonuç olarak, içeriği uygun koşulda alırsanız para iadesi veya başka bir geri ödeme talebinde bulunamazsınız.

12.29. Dijital içeriğe aboneliğiniz başladıktan sonra para iadesi alınamaz. Artık bir abonelik kullanmak istemiyorsanız iptal edebilirsiniz. İçeriğe erişim ücretli sürenin sonuna kadar devam eder.

12.30. Para iadesi yöntemleri. Satın alınan dijital içerik Servisteki açıklamayla eşleşmiyorsa veya doğru şekilde çalışmıyorsa, yardım için yazılım geliştiricisine başvurabilir veya www.finteza.com web sitesinde Müşteri Alanı üzerinden yönetime başvurarak geri ödeme talebinde bulunabilirsiniz.

12.31. Para iadesi yalnızca uygulamanın yanlış çalışması veya Servislerdeki açıklamayla tutarsızlık gibi objektif nedenlerle yapılır. Bir Kullanıcı ilgili talebi gönderdikten sonra, para iadesine ilişkin karar 14 iş günü içinde verilir. Karar olumlu ise, fon Kullanıcı Hesabına yatırılır.