การวิเคราะห์เว็บขั้นสูง

ข้อมูลที่แม่นยำโดยไม่มีการสุ่มข้อมูลหรือการอนุมาน
เข้าถึงสถิติแบบเรียลไทม์
ระบุ 12 ประเภทของทราฟฟิกที่ไม่ดี
โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ

ผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างในคลิกเดียว

Finteza มีการจัดการข้อมูลครบวงจรซึ่งรวมถึง การรวบรวม การประมวลผล และการทำแผนที่ข้อมูลในรูปของรายงานและกราฟแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดทุกเวลาที่คุณต้องการ

กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์สามารถสร้างได้ในเพียงคลิกเดียว วิเคราะห์กลุ่มผู้ชมตาม 15 พารามิเตอร์ เช่น แหล่งที่เข้าชม เหตุการณ์ พารามิเตอร์ UTM ที่อยู่หน้าเว็บไซต์ ประเทศ และอีก 10 รายงาน ซึ่งสามารถสร้างภาพเป็นแผนภาพและ funnel ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บนมือถือทั้งหมด เปิดส่วน "อุปกรณ์" และเลือกอุปกรณ์ "มือถือ"

Finteza มีการจัดการข้อมูลครบวงจร

ตอนนี้ ทุกกลุ่มของรายงานที่ถูกกรองให้ข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับผู้ใช้บนมือถือ เช่น ภาษาพูด ระบบปฏิบัติการที่ใช้ และการอนุญาตให้เข้าถึง

Finteza สามารถสร้างกลุ่มตัวอย่างหลายระดับที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ Finteza สามารถสร้างกลุ่มตัวอย่างหลายระดับที่ซับซ้อน กลุ่มตัวอย่าง "มือถือ" สามารถกรองเพิ่มเติมได้ตามตัวแปรที่เลือก ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเลือก utm_campaign=Google_Ads และเหตุการณ์การลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับทุกผู้ใช้บนมือถือ ผู้ที่เข้าชมผ่านแคมเปญ Google Ads และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

คุณต้องการระบุกลุ่มผู้ชมให้แคบลง เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือไม่? เลือกตัวกรองแบบภูมิศาสตร์และประเมินประสิทธิผลของการโฆษณาของคุณโดยเจาะจงผู้ใช้จากสหราชอาณาจักร คุณต้องการขยายกลุ่มตัวอย่างและเพิ่มประเทศมากขึ้นหรือไม่? ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้ง คุณสามารถสร้าง รายงานประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง สำหรับหลายประเทศที่เลือก


การวัดคุณภาพทราฟฟิก

ไม่เหมือนกับบริการการวิเคราะห์อื่นๆ Finteza มีเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้ชมหลายขั้นตอน

การวิเคราะห์บอตเน็ตที่ครอบคลุมและการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ที่ซับซ้อนทำให้ Finteza สามารถตรวจจับ 12 ประเภทของทราฟฟิกที่คุณภาพต่ำจากแต่ละช่องทาง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทันที ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสังเกตการณ์คุณภาพทราฟฟิกจากแต่ละช่องทางโฆษณาแบบเรียลไทม์ ระบบจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการกระทำที่น่าสงสัย

ทราฟฟิกที่มีคุณภาพ

แผนภาพทราฟฟิกบอทช่วยในการเปิดเผยการเริ่มต้นและจบของช่วงเวลาการคลิกที่เป็นกลโกง พาร์ทเนอร์และแอฟฟิลิเอทจะไม่สามารถทำการโกงโดยใช้รายงานที่สับสนอีกต่อไป เนื่องจาก Finteza ให้การแบ่งย่อยอย่างโปร่งใสของทราฟฟิกของคุณ

ระบบสามารถตรวจจับ 12 ประเภทของทราฟฟิกที่คุณภาพต่ำจากแต่ละช่องทาง

ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในรายงานเป็นแบบโต้ตอบ ทำให้สามารถเลือกกลุ่มแยกได้ในเพียงคลิกเดียว เมื่อคุณเลือกกลุ่มหนึ่งของผู้ใช้ ค่าในทุกกลุ่มของระบบจะถูกอัปเดตเพื่อแสดงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

ตัวอย่างเช่น คลิกบนทราฟฟิกประเภท "เบราว์เซอร์ headless" และเปิดส่วน "หน้าเว็บ" เพื่อดูหน้าที่ถูกเข้าชมโดยบอท

ต้องการค้นหาว่าทราฟฟิกบอทเริ่มจากที่ไหนใช่ไหม? เลือกแหล่งทราฟฟิกหรือป้าย UTM แล้วไปยังส่วน "คุณภาพ" และระบบจะร่างแผนที่ของกิจกรรม

คุณต้องการตรวจจับคอนเวอร์ชั่นปลอมหรือไม่ เปิดส่วน "Funnels" เพื่อดูเส้นทางทั้งหมดของบอท รายงาน 15 ประเภททำให้สามารถวิเคราะห์ผู้ชมเชิงลึกจากมุมมองที่แตกต่างกัน

รายงานสามารถบันทึกและใช้ในการนำเสนอ วัดคุณภาพของทราฟฟิกที่ให้โดยพาร์ทเนอร์ แอฟฟิลิเอท และแหล่งข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ และประหยัดงบโฆษณาของคุณถึง 82%

ระบบสร้างแผนที่ของทราฟฟิกบอท

รับการวิเคราะห์ผู้เข้าชมอย่างละเอียด

ระบุได้ถึง 12 ประเภทของทราฟฟิกที่ไม่ดี
ไม่มีโหลดเว็บไซต์เพิ่มเติมเนื่องจากสถาปัตยกรรมระบบแบบกระจาย
ข้อมูลผู้ชมขั้นสูง
โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ