การพร็อกซีรีเควส

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของ SDK คือการพร็อกซีรีเควสไปยัง Finteza ผ่านเว็บไซต์ของคุณ สำหรับรายละเอียด กรุณาเข้าชมส่วน "การใช้พร็อกซีกับสคริปต์และรีเควส"

เพื่อเปิดใช้งานพร็อกซี ตั้งพารามิเตอร์พร็อกซีที่เกี่ยวข้องเพิ่มจากพารามิเตอร์หลัก ใน method การเริ่มต้นConfigureServices:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.Token = "{Token}";
    options.Path = "{Path}";
...
});

Parameter

Type

Description

Token *

string

โทเคนสำหรับการเซ็นหัวเรื่อง X-Forwarded-For คุณสามารถรับค่านี้ในการตั้งค่าเว็บไซต์ของ แผงควบคุม Finteza: เปิดส่วน ตัวนับ เปิดใช้งานตัวเลือก "การใช้พร็อกซีกับสคริปต์และรีเควส" และคัดลอกค่าจากฟิลด์ "โทเคนพร็อกซี"

 

เมื่อใช้พร็อกซี ทุกรีเควสไปที่ Finteza จะถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของคุณแทนที่จะส่งโดยตรงจาก client เพื่อส่ง IP address จริงของ client (ไม่ใช่เพียงที่อยู่เว็บไซต์) ไปยัง Finteza SDK จะใช้หัวเรื่อง X-Forwarded-For

 

เพื่อป้องกันการนับทราฟฟิกเกินโดยการหลอกรีเควส และให้ข้อมูลจริงบนการเข้าชมเว็บไซต์ Finteza จะตรวจสอบลายเซ็นหัวเรื่องในรีเควส ถ้าหัวเรื่องถูกเซ็นโดยโทเคนเว็บไซต์เฉพาะ ระบบจะเชื่อถือค่าของมัน ไม่เช่นนั้นทราฟฟิกจะถือว่า "เกินจริง" (รายงานทราฟฟิกอยู่ในส่วน คุณภาพ ของเว็บไซต์ ในแผงควบคุม Finteza)

Path

string

การเริ่มต้นพาธสำหรับรีเควสเพื่อใช้พร็อกซี ถ้าพารามิเตอร์ไม่ถูกระบุ /fzค่าตั้งต้นจะถูกใช้

 

ด้านล่างนี้คือ การเปลี่ยนแปลงโค้ดการติดตามที่จำเป็น เพื่อให้รีเควสทั้งหมดที่ไปที่ Finteza ถูกใช้งานตามพาธที่มีการเริ่มต้นตามที่ระบุ

* — พารามิเตอร์ที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf";
    options.Token = "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg";
    options.Path = "/fz";
...
});

หลังจากนั้น เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ใน method Configure ของคลาส Startup:

app.UseFintezaAnalyticsProxy();

Method UseFintezaAnalyticsProxy สร้าง middleware พิเศษ ซึ่งซึ่งกำหนดเส้นทางอย่างอิสระสำหรับรีเควสที่เข้ามาและใช้พร็อกซีกับรีเควสการวิเคราะที่ไปที่ Finteza เท่านั้น

หมายเหตุ: เปลี่ยนโค้ดการติดตามหลังการกำหนดค่าพร็อกซี