การทำงานร่วมกันFinteza SDKอุปกรณ์มือถือ iOSการส่งเหตุการณ์

การส่งเหตุการณ์

หลังจากการติดตั้ง SDK คุณสามารถส่งเหตุการณ์ของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นไปที่ Finteza เพื่อทำสิ่งนี้ ใช้ method event ซึ่งระบุชื่อ string ของเหตุการณ์:

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}")

ตั้งชื่อเหตุการณ์ใน {EVENT} ถ้าคุณใช้ prefix กับชื่อแอปพลิเคชั่น มันจะถูกเพิ่มไปที่ทุกเหตุการณ์ที่ถูกส่ง

เรียกฟังก์ชั่นนี้หลังจากเหตุการณ์ที่สำคัญใดๆ ในแอปพลิเคชั่น เช่น การไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง การกดปุ่ม การกรอกฟอร์ม ฯลฯ

ความยาวที่รับได้สูงสุดของชื่อเหตุการณ์รวมกับ prefix คือ 128 อักษร


ข้อมูลเพิ่มเติมในพารามิเตอร์ของเหตุการณ์ #

ในเหตุการณ์ซึ่งถูกส่งไปยัง Finteza คุณสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น ประเภทของสินค้าที่ซื้อ ราคา สกุลเงิน ฯลฯ

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}" id:@"{ID}" unit:@"{UNIT}" value:@"{VALUE}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

ตั้งชื่อเหตุการณ์ใน {EVENT} พารามิเตอร์ต่อไปนี้ถูกระบุถัดไป:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

id

string

ID สุ่ม ความยาวสูงสุดคือ 64 สัญลักษณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ID ตั้ง nil

unit

string

หน่วยวัดของพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น USD, รายการ ฯลฯ ความยาวสูงสุดคือ 32 สัญลักษณ์

value

จำนวน

ค่าพารามิเตอร์ ความยาวสูงสุดคือ 64 สัญลักษณ์

ตัวอย่างสำหรับ Objective-C:

[Finteza event:@"Book Load" id:@"CATEGORY_ID" unit:@"BOOKS" value:@"BOOK_ID"];
[Finteza event:@"First Book Open" id:nil unit:@"Count" value:@(42).stringValue];

ตัวอย่างสำหรับ Swift:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: nil, unit: "Count", value: String(42))

โมเดลบัญชีของเหตุการณ์ที่ซับซ้อนสำหรับการซื้อในแอปและอีคอมเมิร์ซจะถูกเพิ่มในอนาคต


ปิดการติดตามเหตุการณ์ #

เพื่อปิดการบันทึกเหตุการณ์ชั่วคราวในแอปพลิเคชั่น ตั้ง การติดตาม เป็น ไม่/False (ค่าตั้งต้นเป็น ใช่/True)

Objective-C:

Finteza.tracking = NO;

Swift:

Finteza.tracking = false

หลังจากนั้น เหตุการณ์ต่อๆ ไปซึ่งถูกบันทึกผ่านฟังก์ชั่น event (รวมถึงเหตุการณ์ซึ่งมีพารามิเตอร์) จะถูกเพิกเฉยและไม่ถูกส่งไปที่ Finteza

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: