การทำงานร่วมกันFinteza SDKเซิร์ฟเวอร์เว็บ Node.jsการติดตั้ง

การติดตั้ง

เพื่อติดตั้ง Finteza SDK ใข้ NPM package manager รันคำสั่งต่อไปนี้:

npm i --save finteza-sdk

หลังจากนั้น คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชั่น SDK ในโปรเจกต์ของคุณ

Finteza SDK สำหรับ Node.js สามารถดาวน์โหลดได้จาก GitHub.

Node.js 8 หรือสูงกว่า จำเป็นสำหรับการทำงาน