IntegrasiFinteza SDKPelayan web Node.jsPemasangan

Pemasangan

Untuk memasang SDK Finteza, gunakan Pengurus pakej NPM. Jalankan arahan berikut:

npm i --save finteza-sdk

Selepas itu, anda akan dapat menggunakan fungsi SDK dalam projek anda.

Finteza SDK untuk Node.js juga boleh dimuat turun dari GitHub.

Node.js 8 atau lebih tinggi diperlukan untuk operasi.