IntegrasiFinteza JavaScript ClientE-CommerceParameter Troli dan Item

Parameter Troli dan Item

Peristiwa dihantar boleh mengandungi parameter yang menerangkan produk atau parameter troli.

Tetapan Troli #

Parameter

Jenis

Penerangan

cart_id

string

ID Troli.

cart_items

number

Bilangan item dalam troli (produk unik)

currency

string

Mata wang bagi harga item dalam troli, ditunjukkan berserta cukai, diskaun dan kos penghantaran. Jika parameter tersebut tidak dinyatakan, mata wang "USD" akan dipaparkan dalam laporan.

value

number

Nilai bagi semua item dalam troli, termasuk cukai, diskaun dan kos penghantaran. Dalam kata lain, ini ialah amaun yang dibayar oleh pembeli untuk pembelian tersebut. Ditunjukkan dalam bentuk nilai wang.

profit

number

Keuntungan bersih untuk penjual hasil jualan semua item dalam troli tersebut. Ditunjukkan dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

transaction_fee

number

Yuran transaksi (komisyen sistem pembayaran) untuk pembelian bagi semua item daripada troli. Ditunjukkan dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

transaction_id

string

ID bagi transaksi berkaitan pembayaran untuk item dalam troli.

affiliation

string

Gedung atau cawangan di mana transaksi tersebut dilakukan.

detail

string

Butiran ralat pembelian atau sebab bayaran balik. Medan tersebut juga boleh digunakan jika pembelian berjaya (Checkout Success) untuk memberikan sebarang butiran tambahan.

tax_value

number

Jumlah cukai untuk semua item dalam troli dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

tax_name

string

Nama cukai.

tax_type

string

Jenis cukai.

discount_value

number

Jumlah amaun diskaun untuk semua item dalam troli dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

discount_name

string

Nama diskaun.

discount_type

string

Jenis diskaun.

shipping_value

number

Jumlah kos penghantaran semua item dalam troli dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

shipping_name

string

Nama perkhidmatan penghantaran.

shipping_type

string

Jenis penghantaran.

checkout_step

number

Nombor langkah semasa pelanggan. Anda memberikan nombor ini sendiri, mengikut turutan peristiwa Mula Daftar Keluar, Kemajuan DAftar Keluar dan peristiwa Daftar Keluar Berjaya

checkout_option

string

Pilihan pembayaran troli.

buyer

string

Nama atau ID pembeli. Sebagai contoh, log masuk pengguna dalam laman web anda. Parameter ini digunakan untuk menjana laporan bagi pembeli tertinggi. Laporan sedemikian berguna jika produk oleh banyak penjual pihak ketiga ditampilkan pada laman anda.

seller

string

Nama atau ID penjual. Sebagai contoh, log masuk pengguna dalam laman web anda. Parameter ini digunakan untuk menjana laporan bagi penjual tertinggi. Laporan sedemikian berguna jika produk oleh banyak penjual pihak ketiga ditampilkan pada laman anda.

Tetapan produk #

Parameter

Jenis

Penerangan

id *

string

Unit Penyimpanan Stok (SKU)

name *

string

Nama item.

brand

string

Jenama item.

category

string

Kategori item. Sebagai contoh, "Clothes" atau "Smartphones".

variant

string

Varian item: warna, model, dll.

quantity

number

Kuantiti item.

currency

string

Mata wang yang digunakan untuk menyatakan nilai harga item, di samping cukai, diskaun serta kos penghantaran. Jika parameter tersebut tidak dinyatakan, mata wang "USD" akan dipaparkan dalam laporan.

price

number

Nilai item.

value

number

Nilai bersih item dalam bentuk nilai wang, termasuk cukai, diskaun dan kos penghantaran: price + tax_value + shipping_value + transaction_fee - discount_value. Dalam kata lain, ini ialah amaun yang dibayar oleh pembeli untuk item tersebut. Ditunjukkan dalam bentuk nilai wang.

profit

number

Untung bersih penjual hasil jualan item tersebut. Ditunjukkan dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

transaction_fee

number

Yuran transaksi bagi pembelian item tersebut. Ditunjukkan dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

list_name

string

Nama senarai di mana item tersebut dipaparkan kepada pengguna. Sebagai contoh, Senarai Harga.

list_position

number

Kedudukan item tersebut dalam senarai yang dinyatakan dalam list_name.

tax_value

number

Cukai item dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

tax_name

string

Nama cukai.

tax_type

string

Jenis cukai.

discount_value

number

Diskaun untuk item tersebut dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

discount_name

string

Nama diskaun.

discount_type

string

Jenis diskaun.

shipping_value

number

Kod penghantaran item tersebut dalam bentuk nilai wang. Mata wang pengiraan yang digunakan merujuk "currency".

shipping_name

string

Nama perkhidmatan penghantaran.

shipping_type

string

Jenis penghantaran.

* – parameter diperlukan.

Sign up and get:

Dengan pendaftaran anda bersetuju dengan Terma Perjanjian Perkhidmatan
Tahniah! Akaun anda telah dicipta
 • Lawati
  finteza.com
 • Cipta
  akaun
 • Sahkan
  e-mel
 • Install
  kod

Kami telah menghantar e-mel ke {email}. Sila cari dan aktifkan akaun anda.

Selepas itu anda hanya perlu log masuk dan install kod penjejakan ke laman web anda. Ia mudah: