ΕνσωματώσειςFinteza JavaScript ClientE-CommerceΠαράμετροι καλαθιού αγορών και είδους

Παράμετροι καλαθιού αγορών και είδους

Στα απεσταλμένα συμβάντα μπορεί να περιέχονται παράμετροι που περιγράφουν τις παραμέτρους του προϊόντος ή του καλαθιού αγορών.

Ιδιότητες καλαθιού αγορών #

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

cart_id

string

Αναγνωριστικό καλαθιού αγορών.

cart_items

number

Ο αριθμός των ειδών στο καλάθι αγορών (μοναδικά προϊόντα).

currency

string

Το νόμισμα στο οποίο αναφέρονται η τιμή των ειδών στο καλάθι, οι φόροι, οι εκπτώσεις και τα έξοδα αποστολής. Αν η παράμετρος δεν έχει καθοριστεί, το νόμισμα θα εμφανίζεται ως «USD» στην αναφορά.

value

number

Η αξία όλων των ειδών στο καλάθι, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των εκπτώσεων και των εξόδων αποστολής. Αυτό είναι το ποσό που πλήρωσε ο αγοραστής για την αγορά. Εμφανίζεται σε νομισματική αξία.

profit

number

Το καθαρό κέρδος του πωλητή από την πώληση όλων των ειδών στο καλάθι αγορών. Εμφανίζεται σε νομισματική αξία. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

transaction_fee

number

Χρέωση συναλλαγής (προμήθεια συστήματος πληρωμής) για την αγορά όλων των ειδών στο καλάθι αγορών. Εμφανίζεται σε νομισματική αξία. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

transaction_id

string

Το αναγνωριστικό της συναλλαγής που σχετίζεται με την πληρωμή των ειδών στο καλάθι.

affiliation

string

Το κατάστημα ή το υποκατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

detail

string

Λεπτομέρειες σχετικά με το σφάλμα αγοράς ή τον λόγο της επιστροφής χρημάτων. Το πεδίο μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση μιας επιτυχούς αγοράς (Checkout Success), για την παροχή πρόσθετων λεπτομερειών.

tax_value

number

Ο συνολικός φόρος, σε νομισματική αξία, για όλα τα είδη στο καλάθι. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

tax_name

string

Όνομα φόρου.

tax_type

string

Τύπος φόρου.

discount_value

number

Το συνολικό ποσό έκπτωσης, σε νομισματική αξία, για όλα τα είδη στο καλάθι. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

discount_name

string

Όνομα έκπτωσης.

discount_type

string

Τύπος έκπτωσης.

shipping_value

number

Το συνολικό κόστος αποστολής, σε νομισματική αξία, όλων των ειδών στο καλάθι. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

shipping_name

string

Όνομα υπηρεσίας παράδοσης.

shipping_type

string

Τύπος αποστολής.

checkout_step

number

Ο αριθμός του βήματος που βρίσκεται ο πελάτης αυτήν τη στιγμή. Αυτά τα βήματα τα αριθμείτε εσείς, σύμφωνα με τα συμβάντα «Checkout Begin», «Checkout Progress» και «Checkout Success».

checkout_option

string

Επιλογή πληρωμής καλαθιού αγορών.

buyer

string

Όνομα ή αναγνωριστικό αγοραστή. Για παράδειγμα, σύνδεση χρήστη στον ιστότοπό σας. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναφορών των κορυφαίων αγοραστών. Αυτές οι αναφορές είναι χρήσιμες, αν εμφανίζονται στους ιστοτόπους σας προϊόντα από πολλούς τρίτους πωλητές.

seller

string

Όνομα ή αναγνωριστικό πωλητή. Για παράδειγμα, σύνδεση χρήστη στον ιστότοπό σας. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναφορών των κορυφαίων πωλητών. Αυτές οι αναφορές είναι χρήσιμες, αν εμφανίζονται στους ιστοτόπους σας προϊόντα από πολλούς τρίτους πωλητές.

Ιδιότητες προϊόντος #

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

id *

string

Μονάδα φύλαξης στοκ (SKU).

name *

string

Όνομα είδους.

brand

string

Μάρκα είδους.

category

string

Κατηγορία είδους. Για παράδειγμα, «Ρούχα» ή «Smartphone».

variant

string

Παραλλαγή είδους: Χρώμα, μοντέλο κλπ.

quantity

number

Ποσότητα είδους.

currency

string

Το νόμισμα στο οποίο αναφέρονται η τιμή του είδους, οι φόροι, οι εκπτώσεις και τα έξοδα αποστολής. Αν η παράμετρος δεν έχει καθοριστεί, το νόμισμα θα εμφανίζεται ως «USD» στην αναφορά.

price

number

Τιμή είδους.

value

number

Καθαρή αξία είδους σε νομισματική αξία, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, της έκπτωσης και του κόστους αποστολής: price + tax_value + shipping_value + transaction_fee - discount_value. Αυτό είναι το ποσό που πλήρωσε ο αγοραστής για το είδος. Εμφανίζεται σε νομισματική αξία.

profit

number

Το καθαρό κέρδος του πωλητή από την πώληση του είδους. Εμφανίζεται σε νομισματική αξία. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

transaction_fee

number

Χρέωση συναλλαγής για την αγορά του είδους. Εμφανίζεται σε νομισματική αξία. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

list_name

string

Το όνομα της λίστας στην οποία βρισκόταν το είδος που παρουσιάστηκε στον χρήστη. Για παράδειγμα, «Τιμοκατάλογος».

list_position

number

Η θέση του είδους στη λίστα που καθορίζεται στην παράμετρο list_name.

tax_value

number

Ο φόρος του είδους σε νομισματική αξία. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

tax_name

string

Όνομα φόρου.

tax_type

string

Τύπος φόρου.

discount_value

number

Η έκπτωση, σε νομισματική αξία, για το είδος. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

discount_name

string

Όνομα έκπτωσης.

discount_type

string

Τύπος έκπτωσης.

shipping_value

number

Το κόστος αποστολής του είδους, σε νομισματική αξία. Το νόμισμα υπολογισμού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παράμετρο «currency».

shipping_name

string

Όνομα υπηρεσίας παράδοσης.

shipping_type

string

Τύπος αποστολής.

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: