ΕνσωματώσειςFinteza JavaScript ClientΕγκατάστασηAnti-AdBlock

Αποτροπή αποκλεισμού δεσμών ενεργειών από προγράμματα περιήγησης και προσθήκες AdBlock

Η λήψη δεσμών ενεργειών παρακολούθησης από όνομα τομέα διαφορετικό από την ιστοσελίδα σας, θεωρείται λήψη τρίτου μέρους. Αυτά τα αιτήματα αποκλείονται από την πλευρά του χρήστη με τη βοήθεια επεκτάσεων όπως AdBlock και AdGuard, καθώς και από ενσωματωμένα εργαλεία του προγράμματος περιήγησης που έχουν σχεδιαστεί να καταπολεμούν την παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών.

Λόγω του αποκλεισμού αιτημάτων, τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων και συμβάντων στην ιστοσελίδα σας ενδέχεται να είναι ελλιπή. Αυτό μπορεί, επίσης, να αποτρέψει την εμφάνιση διαφημίσεων μέσω της Finteza.

Για να αποφύγετε τον αποκλεισμό, χρησιμοποιήστε μια απλή και γρήγορη λύση, το Anti-Adblock. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο απευθείας από τον πίνακα της Finteza.

Πώς λειτουργεί

Όταν το Anti-Adblock είναι ενεργοποιημένο, η φόρτωση της δέσμης ενεργειών παρακολούθησης θεωρείται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και όλες τις προσθήκες του ως λήψη από τον υποτομέα της ιστοσελίδας σας και όχι από τον διακομιστή της Finteza. Αυτό δεν μοιάζει με λήψη τρίτου μέρους και επομένως δεν υπόκειται σε αποκλεισμό.

Με το Anti-Adblock, η λήψη δέσμης ενεργειών δεν θεωρείται από το πρόγραμμα περιήγησης ως λήψη τρίτου μέρους

Πλεονεκτήματα λύσης:

 • Ελάχιστες ρυθμίσεις: χρειάζεστε μόνο να κάνετε προσθήκη της εγγραφής CNAME DNS, ενώ τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα από τη Finteza
 • Λιγότερος φόρτος: τα αιτήματα δεσμών ενεργειών θα αποστέλλονται απευθείας στους διακομιστές της Finteza, όχι μέσω της ιστοσελίδας σας
 • Καθολική λύση: Το Anti-Adblock λειτουργεί με ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα

Πώς να το ρυθμίσετε

Ανοίξτε τον πίνακα της Finteza και επιλέξτε την ιστοσελίδα σας. Κάντε μετάβαση σε «Ρυθμίσεις — Anti-Adblock».

Ενεργοποιήστε το Anti-Adblock στις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας σας

Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενεργοποίηση λύσης Adblock», για να προχωρήσετε στη ρύθμιση, η οποία αποτελείται από μερικά στάδια.

Επιλογή υποτομέα

Στο πρώτο βήμα, επιλέξτε ένα όνομα για τον υποτομέα της ιστοσελίδας σας. Για παράδειγμα, το «content.mysite.com» μπορεί να καθοριστεί για την ιστοσελίδα mysite.com. Ακολουθήστε τις παρακάτω προτάσεις κατά την επιλογή ενός ονόματος:

 • Ο υποτομέας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.
 • Χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο όνομα. Δεν πρέπει να σχετίζεται με διαφημιστικά ή αναλυτικά συστήματα. Για παράδειγμα, μη χρησιμοποιήσετε τα ονόματα «διαφήμιση», «ανάλυση», «finteza» κλπ.
Επιλέξτε ένα όνομα υποτομέα

Ρύθμιση εγγραφής CNAME

Στο επόμενο βήμα, θα λάβετε μια ειδική εγγραφή CNAME που επιτρέπει την αντιστοίχιση του υποτομέα σας στον τομέα της Finteza στον διακομιστή DNS σας. Η δέσμη ενεργειών παρακολούθησης φορτώνεται μέσω του τομέα της Finteza. Με αυτήν την εγγραφή, ο διακομιστής DNS θα προωθεί αιτήματα που αποστέλλονται στον υποτομέα σας, στον διακομιστή της Finteza.

Κανονικά, η εγγραφή CNAME μπορεί να προστεθεί μέσω του πίνακα ελέγχου της υπηρεσίας παροχής φιλοξενίας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για το GoDaddy. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή συστήματός σας.

Παράδειγμα προσθήκης μιας εγγραφής CNAME

Αφού προσθέσετε μια εγγραφή CNAME, επιστρέψτε στον πίνακα Finteza και κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Προσθήκη εγγραφής CNAME στον διακομιστή DNS

Λήψη επαλήθευσης

Η διανομή πληροφοριών σε διακομιστές DNS ενδέχεται να διαρκέσει λίγη ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η Finteza θα ελέγχει περιοδικά τη διαθεσιμότητα της δέσμης ενεργειών στον υποτομέα σας. Μόλις η δέσμη ενεργειών γίνει διαθέσιμη, θα δείτε μια ειδοποίηση στην ενότητα ρυθμίσεων του Anti-Adblock.

Η Finteza θα εκδώσει αυτόματα ένα πιστοποιητικό SSL για τον υποτομέα σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Let's Encrypt και θα το εγκαταστήσει στους διακομιστές της. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό, ώστε τα προγράμματα περιήγησης των χρηστών να εμπιστεύονται τη σύνδεση διακομιστή της Finteza μέσω του υποτομέα και να αποφεύγεται ο αποκλεισμός. Μόλις το πιστοποιητικό εγκατασταθεί, εμφανίζεται ένα κατάλληλο μήνυμα στην ενότητα ρυθμίσεων του Anti-Adblock.

Δεν χρειάζεται να ανανεώσετε το πιστοποιητικό κατά τη λήξη του, καθώς ανανεώνεται αυτόματα από τη Finteza.


 

Αφού προσθέσετε την εγγραφή CNAME, περιμένετε τον έλεγχο τομέα και την εγκατάσταση του πιστοποιητικού

Ενημέρωση δέσμης ενεργειών στην ιστοσελίδα

Μετά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού, το σύστημα θα παράσχει μια ενημερωμένη έκδοση της δέσμης ενεργειών Finteza. Ενημερώστε τη σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας σας. Θα περιέχει τη νέα διεύθυνση της κύριας δέσμης ενεργειών παρακολούθησης:

<script type="text/javascript">
  (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],
   c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
  (window,document,"script","content.mysite.com/core.js","fz");
  fz("register","website","cboiparebnimbhhkhankjpolkaajvaceho");
</script>

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: