Στιγμιαίες σελίδες

Οι στιγμιαίες σελίδες είναι έγγραφα HTML που μπορούν να κατέβουν εύκολα λόγω της ελαφριάς διάταξης και τοποθέτησης περιεχομένου, τις οποίες προσφέρουν μερικοί από τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες του διαδικτυακού χώρου: Η Facebook, η Google και η Yandex. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις επισκέψεις σε αυτές τις σελίδες μέσω της Finteza. Προς το παρόν υπάρχουν διαθέσιμες ενσωματώσεις με τα Στιγμιαία άρθρα Facebook και Google AMP .

Για την παρακολούθηση των στατιστικών των στιγμιαίων σελίδων χρησιμοποιούνται ειδικές εκδόσεις κώδικα εισαγωγής Finteza JavaScript Client . Για να αποκτήσετε έναν τέτοιο κώδικα, ανοίξτε την ιστοσελίδα σας στον πίνακα της Fintezaπηγαίνετε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε την απαραίτητη πλατφόρμα:

Λήψη κώδικα παρακολούθησης για Στιγμιαία Άρθρα Facebook

Στιγμιαία άρθρα Facebook #

Για να λειτουργήσει σωστά με τις σελίδες του Facebook, o κώδικας εισαγωγής περιβάλλεται σταθερά από τις ετικέτες <iframe> και <figure class="op-tracker"> .

Υπόδειγμα κώδικα εισαγωγής:

<figure class="op-tracker">
  <iframe>
    <script type="text/javascript">
      (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],c.async=!0,
       c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
      (window,document,"script","https://content.mql5.com/core.js","fz");
      fz("register","website","uilvgbieyrdfwbcjahmzjtarrwsdgvpdjo");
    </script>
  </iframe>
</figure>

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά δεδομένα για τις στιγμιαίες σελίδες Facebook στο Facebook για προγραμματιστές

Google AMP #

Για την ενσωμάτωση της συνιστώσας amp-analytics που πραγματοποιεί ανάλυση κίνησης ιστοσελίδας σε σελίδες AMP, η Finteza παρέχει δημόσια διαμόρφωση που βρίσκεται στο https://content.mql5.com/amp.json.

Υπόδειγμα κώδικα εισαγωγής:

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
<amp-analytics config="https://content.mql5.com/amp.json">
  <script type="application/json">
    {
      "vars": {
        "id""{WEBSITE_ID}"
      }
    }
  </script>
</amp-analytics>

Όπως και ο τυπικός κώδικας εισαγωγής,εμφανίζει επίσης το ID της ιστοσελίδας σας {WEBSITE_ID} από τον πίνακα της Finteza.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά δεδομένα για τις αναλύσεις κίνησης ιστοσελίδας των σελίδων ΑΜΡ και για τις μεθόδους αποστολής συμβάντων από αυτές τις σελίδες στον οδηγό «Deep dive into AMP analytics» (Εμβάθυνση στo analytics για ΑΜΡ).