ΕνσωματώσειςFinteza JavaScript ClientΕγκατάσταση

Πώς να εγκαταστήσετε script παρακολούθησης

Για να προσθέσετε script παρακολούθησης, απλά εισαγάγετε έναν μικρό κώδικα στις σελίδες του ιστοτόπου σας. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σας στον πίνακα της Finteza και πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις:

Λάβετε έναν κώδικα παρακολούθησης για την ιστοσελίδα σας

Αντιγράψτε τον κώδικα παρακολούθησης και επικολλήστε τον σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου μέσα στις ετικέτες <head></head>.

Εάν δεν έχετε εγγράψει ήδη την ιστοσελίδα σας στη Finteza, πατήστε Προσθήκη στην ενότητα Ιστοσελίδες. Καθορίστε το όνομα και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας για να λάβετε αμέσως έναν κώδικα παρακολούθησης.


Φροντίστε να εισαγάγετε τον κώδικα παρακολούθησης σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου σας, διαφορετικά τα στατιστικά στοιχεία των επισκέψεων θα είναι ελλιπή.


Παράδειγμα #

Ο κώδικας εισαγωγής φαίνεται ως εξής:

<script type="text/javascript">
  (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],
   c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
  (window,document,"script","{SCRIPT_URL}","fz");
  fz("register","website","{WEBSITE_ID}");
</script>

Στον αντιγραμμένο κώδικα, το {SCRIPT_URL} πρέπει να αντικατασταθεί με τη διεύθυνση URL του βασικού script παρακολούθησης που έχετε κατεβάσει από τον διακομιστή της Finteza. Το {WEBSITE_ID} πρέπει να αντικατασταθεί με το ID της ιστοσελίδας σας στον πίνακα της Finteza.

Αφού εισαγάγετε τον κώδικα, εμφανίζεται η λειτουργία fz() στο πλαίσιο του κύριου περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά του, εκτελέστε window.fz στην κονσόλα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την κλήση των μεθόδων για αλληλεπίδραση με τη Finteza. Παράδειγμα εγγραφής ιστοσελίδας:

fz("register","website","{WEBSITE_ID}");

Εάν το όνομα για τη λειτουργία fz χρησιμοποιείται ήδη, χρησιμοποιήστε ένα άλλο. Για να το κάνετε, αλλάξτε τη δήλωση μεθόδου και καλέστε δύο θέσεις στον κώδικα παρακολούθησης:

(window,document,"script","{SCRIPT_URL}","fz-your-name");
fz-your-name("register","website","{WEBSITE_ID}");

Το βασικό script παρακολούθησης (που κατεβάσατε από τον διακομιστή της Finteza) εισάγεται στη σελίδα ασύγχρονα - ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Έτσι, δεν επιβραδύνει τη φόρτωση της κύριας σελίδας.

Παράμετροι εγγραφής ιστοσελίδας #

Ο κώδικας εισαγωγής περιλαμβάνει την κλήση της λειτουργίας fz("register", ...) η οποία στέλνει τα συμβάντα επισκέψεων της ιστοσελίδας στη Finteza. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει διάφορες πρόσθετες παραμέτρους:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

trackHash

boolean

Ενεργοποίηση παρακολούθησης αλλαγής κατακερματισμού (άγκυρας) ιστοσελίδας.
 
Από προεπιλογή, οι μεταβάσεις μέσω συνδέσμων αγκύρωσης στην ιστοσελίδα δεν παρακολουθούνται. Μόνο το αρχικό άνοιγμα μιας ιστοσελίδας θεωρείται προβολή σελίδας. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι μη αποδεκτή για ιστοσελίδες όπου το σύνολο του περιεχομένου βρίσκεται σε μια ενιαία μεγάλη σελίδα (single page application).

 

Ενεργοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να επιτρέψετε στη Finteza να παρακολουθεί τις αλλαγές κατακερματισμού στη URL της ιστοσελίδας. Ένα νέο συμβάν επίσκεψης ιστοσελίδας θα αποστέλλεται στο σύστημα κάθε φορά που αλλάζει ο κατακερματισμός.

trackLinks

boolean

Ενεργοποίηση παρακολούθησης κλικ σε εξωτερικούς συνδέσμους που βρίσκονται στις σελίδες του ιστοτόπου σας.

 

Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς εξωτερικούς συνδέσμους στην ιστοσελίδα (για παράδειγμα, όταν συνεργάζεστε με ένα διαφημιστικό δίκτυο), αυτή η παράμετρος σας επιτρέπει να καθορίσετε ακριβώς πώς φεύγουν οι χρήστες από την ιστοσελίδα.

 

Κάθε φορά που γίνεται κλικ σε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, αποστέλλεται ένα ειδικό συμβάν στη Finteza. H αναφορά για αυτά τα συμβάντα είναι διαθέσιμη στην ενότητα Σελίδες - Έξοδοι της ιστοσελίδας σας, στον πίνακα της Finteza.

timeOnPage

boolean

Ενεργοποιήστε τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου που δαπανάται από έναν χρήστη σε μια ιστοσελίδα.

 

Από προεπιλογή, η παράμετρος υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του χρόνου εισόδου και του χρόνου εσωτερικής μετάβασης. Ωστόσο, ο υπολογισμός αυτός είναι αδύνατος για την τελευταία σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μετάβαση στην επόμενη εσωτερική ιστοσελίδα.

 

Εάν είναι ενεργοποιημένο, το JavaScript Client στέλνει ένα ειδικό συμβάν στη Finteza ενημερώνοντάς την ότι ο χρήστης εξακολουθεί να βρίσκεται στην ιστοσελίδα, κάθε 15 δευτερόλεπτα. Έτσι, μπορείτε να παρακολουθείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρόνο που δαπανάται, ακόμη και για μεμονωμένες προβολές.

 

Τα συμβάντα αποστέλλονται μόνο τα δύο πρώτα λεπτά που δαπανά ο χρήστης στην ιστοσελίδα.

Παράδειγμα ενεργοποίησης πρόσθετων παραμέτρων:

fz( "register""website", {
    "id":"cacgfaknbbubiozaeidyvhoisrajbdvjqg",
    "trackHash"true,
    "trackLinks"true,
    "accurateBounceRate"true,
    "timeOnPage"true
} );

Χρήση Πολιτικής Ασφαλείας Περιεχομένου #

Το πρότυπο Πολιτικής Ασφαλείας Περιεχομένου (CSP) έχει σχεδιαστεί για την παρεμπόδιση επιθέσεων που συνδέονται με την εισαγωγή κακόβουλων κωδίκων στις σελίδες ιστοτόπων. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την πολιτική ασφαλείας, προσθέστε μια εξαίρεση για τη ιστοσελίδα από την οποία γίνεται η λήψη του script παρακολούθησης της Finteza με την αντίστοιχη δήλωση στην κεφαλίδα της κάθε σελίδας, για παράδειγμα:

Content-Security-Policy: script-src 'self' content.mql5.com;

Διαφορετικά, τα προγράμματα περιήγησης θα αποκλείουν τη φόρτωση του core.js, απενεργοποιώντας έτσι τη συλλογή στατιστικών της ιστοσελίδας.

Επιτάχυνση λήψης χρησιμοποιώντας την X-DNS-Prefetch-Control #

Για να επιταχύνετε το script παρακολούθησης, συνιστάται να προσθέσετε την οδηγία X-DNS-Prefetch-Control στην κεφαλίδα όλων των σελίδων του ιστοτόπου:

<meta http-equiv='x-dns-prefetch-control' content='on'>
<link rel='dns-prefetch' href='https://content.mql5.com'>

Δείχνει στο πρόγραμμα περιήγησης την τοποθεσία του script, ώστε να μπορεί να επιλύσει τη διεύθυνση αμέσως (κατά τη λήψη της ιστοσελίδας) χωρίς να δαπανά χρόνο γι αυτό όταν κατεβάζει το ίδιο το script.

Διαμεσολάβηση λήψης του script μέσω της ιστοσελίδας σας #

Για να αποφύγετε τον αποκλεισμό της λήψης του script της finteza, συνιστάται να το διαμεσολαβήσετε μέσω των ιστοσελίδων σας.

Sign up and get:

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: