ΕνσωματώσειςFinteza SDKΔιακομιστές ιστού PHPΑποστολή συμβάντων

Αποστολή συμβάντων

Το SDK επιτρέπει την αποστολή οποιωνδήποτε συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή της ιστοσελίδας σας στη Finteza, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ενεργειών χρήστη, της κατάστασης της βάσης δεδομένων, των δεικτών επιδόσεων, κλπ. Η υπεύθυνη μέθοδος γι΄αυτό είναι η FintezaAnalytics::event() .

// import
include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
 
// send an event
FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => '{EVENT}',
    'websiteId' => '{WEBSITE_ID}'
) );

Συμπεριλάβετε το αρχείο SDK ορίζοντας τη διαδρομή του στο {SDK_PATH}. Στη συνέχεια καλέστε την FintezaAnalytics::event() με τις ακόλουθες παραμέτρους:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

name*

συμβολοσειρά

Όνομα συμβάντος. Το μέγιστο μήκος είναι 128 σύμβολα.

websiteId *

συμβολοσειρά

ID ιστοσελίδας Μπορείτε να το βρείτε στις ρυθμίσεις ιστοσελίδας (πεδίο ID) του πίνακα της Finteza.

url

συμβολοσειρά

H διεύθυνση του διακομιστή της Finteza. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να την αλλάξετε.

referer

συμβολοσειρά

Όλα τα συμβάντα συνδέονται με μετρητές (ιστοσελίδες) από την πλευρά Finteza χρησιμοποιώντας το websiteId. Το σύστημα εξασφαλίζει ότι ένας φιλοξενητής από τον οποίο έχει φτάσει ένα συμβάν αντιστοιχεί στον φιλοξενητή του μετρητή (καθορίζεται στις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας του πίνακα της Finteza). Αυτό αποτρέπει τη διόγκωση της επισκεψιμότητας.

 

Από προεπιλογή, ο φιλοξενητής στον οποίο λειτουργεί το SDK (ορίζεται αυτόματα) καθορίζεται κατά την αποστολή των συμβάντων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να τον ορίσετε εκ νέου χρησιμοποιώντας την παράμετρο referer .

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Πρόσθετα δεδομένα στις παραμέτρους συμβάντων #

Στα συμβάντα που αποστέλλονται στη Finteza μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετα δεδομένα ως παραμέτρους, για παράδειγμα τύπο προϊόντος που αγοράστηκε, τιμή, νόμισμα κλπ.

FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => '{EVENT}',
    'websiteId' => '{WEBSITE_ID}'
    'unit' => '{UNIT}',
    'value' => '{VALUE}'
) );

Καθορίστε το όνομα συμβάντος και το ID ιστοσελίδας και κατόπιν ορίστε πρόσθετες παραμέτρους:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

μονάδα

συμβολοσειρά

Μονάδες μέτρησης των παραμέτρων, για παράδειγμα USD, αντικείμενα κλπ. Το μέγιστο μήκος είναι 32 σύμβολα.

τιμή

αριθμός

Τιμή παραμέτρου. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα.

Παράδειγμα:

FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => 'SERVER+TRACK+PURCHASE',
    'websiteId' => 'sbnopromrvdebluwjzylmbhfkrmiabtqpc'
    'unit' => 'USD',
    'value' => '100'
) );

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: