ΕνσωματώσειςFinteza SDKΔιακομιστές ιστού Node.js Διαμεσολάβηση αιτημάτων

Διαμεσολάβηση αιτημάτων

Ένας από τους στόχους του SDK είναι να διαμεσολαβεί αιτήματα στη Finteza μέσω της ιστοσελίδας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το SDK, επισκεφθείτε την ενότητα Διαμεσολάβηση του script και των αιτημάτων .

Για να δημιουργήσετε ένα ενδιάμεσο λογισμικό διαμεσολαβητή για όλα τα αιτήματα αναλύσεων της Finteza, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία createProxyMiddleware :

const path = require("path");
const express = require("express");
const finteza = require("finteza-sdk");
 
const app = express();
 
app.use(
  finteza.createProxyMiddleware({
    token: "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx",
    path: "/fz/"
  })
); 
 
app.listen(8080);

Το ενδιάμεσο λογισμικό δρομολογεί ανεξάρτητα τα εισερχόμενα αιτήματα και διαμεσολαβεί μόνο τα αιτήματα ανάλυσης στη Finteza.

Καθορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους για τη λειτουργία createProxyMiddleware :

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

path*

συμβολοσειρά

Αρχή της διαδρομής για τα αιτήματα προς διαμεσολάβηση (εδώ είναι /fz/Εάν η διαδρομή αυτή είναι κατειλημμένη, χρησιμοποιήστε μια διαφορετική).

 

Ακολουθούν οι απαραίτητες αλλαγές στον κώδικα παρακολούθησης, έτσι ώστε όλα τα αιτήματα προς τη Finteza να εκτελούνται κατά μήκος των διαδρομών με την καθορισμένη αρχή.

token *

συμβολοσειρά

Token για την υπογραφή της κεφαλίδας X-Forwarded-For . Μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή στις ρυθμίσεις ιστοσελίδας του πίνακα της Finteza: ανοίξτε την ενότητα Μετρητής, ενεργοποιήστε την επιλογή «Διαμεσολάβηση του script και των αιτημάτων» και αντιγράψτε την τιμή από το πεδίο «Token διαμεσολαβητή».

 

Κατά τη διαμεσολάβηση, όλα τα αιτήματα προς τη Finteza αποστέλλονται από τον διακομιστή της ιστοσελίδας σας και όχι απευθείας από τους πελάτες. Προκειμένου να διαβιβάσει στη Finteza τις πραγματικές διευθύνσεις IP των πελατών (και όχι μόνο τη διεύθυνση της ιστοσελίδας), το SDK χρησιμοποιεί την κεφαλίδα X-Forwarded-For .

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διόγκωση της επισκεψιμότητας με πλαστά αιτήματα και να παρέχονται μόνο πραγματικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις της ιστοσελίδας, η Finteza ελέγχει μια υπογραφή κεφαλίδας στα αιτήματα. Εάν μια κεφαλίδα είναι υπογεγραμμένη από το μοναδικό token ιστοσελίδας, το σύστημα εμπιστεύεται τις τιμές της. Διαφορετικά, η επισκεψιμότητα θεωρείται διογκωμένη (οι αναφορές επισκεψιμότητας είναι διαθέσιμες στην ενότητα της ιστοσελίδας Ποιότητα, του πίνακα της Finteza).

url

συμβολοσειρά

H διεύθυνση του διακομιστή της Finteza. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να την αλλάξετε.

timeout

αριθμός

Χρονικό όριο για την προώθηση των αιτημάτων. Η προεπιλογή είναι 15 000 ms.

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Σημείωση:Αλλάξτε τον κώδικα παρακολούθησης μετά τη διαμόρφωση της διαμεσολάβησης.


 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: