ΕνσωματώσειςFinteza SDK

Finteza SDK

Το SDK (Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού) της Finteza είναι μια σειρά με έτοιμα script για την αποστολή και προώθηση συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή των ιστοσελίδων και των κινητών εφαρμογών. Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε στατιστικές σχετικά με τη χρήση ιστοσελίδων και εφαρμογών, καθώς και τη διαχείριση της διαφήμισης.

Το SDK της Finteza παρέχεται για τις ακόλουθες δημοφιλείς πλατφόρμες: