ΕνσωματώσειςFinteza JavaScript ClientΑποστολή συμβάντων

Πώς να στέλνετε συμβάντα

Aφού εισαγάγετε τον Finteza JavaScript Client, μπορείτε να στέλνετε τα συμβάντα των ενεργειών του χρήστη στην ιστοσελίδα, στη Finteza. Για να το κάνετε, προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα JavaScript στην ιστοσελίδα:

fz( "event""{EVENT_NAME}" );

Το {EVENT_NAME} συμβολίζει ένα συγκεκριμένο όνομα συμβάντος, για παράδειγμα, «Εγγραφή».

Ελέγξτε τη λειτουργία του κώδικα εκτελώντας τον μέσω της κονσόλας του προγράμματος περιήγησης. Εάν είναι επιτυχής, θα δείτε την αντίστοιχη καταχώριση στην αναφορά ιστοσελίδας Συμβάντα του πίνακα της Finteza.

Το συμβάν καταχωρήθηκε με επιτυχία στον πίνακα της Finteza

Πρόσθετα δεδομένα στις παραμέτρους συμβάντων #

Στα συμβάντα που αποστέλλονται στη Finteza μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετα δεδομένα ως παραμέτρους, για παράδειγμα τύπο προϊόντος που αγοράστηκε, τιμή, νόμισμα κλπ.

fz( "event", {
  name:  "{EVENT_NAME}",
  unit:  "{UNIT}",
  value: {VALUE}
});

Καθορίστε το όνομα του συμβάντος στο {EVENT_NAME}. Στη συνέχεια καθορίζονται οι εξής παράμετροι:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

μονάδα

συμβολοσειρά

Μονάδες μέτρησης των παραμέτρων, για παράδειγμα USD, αντικείμενα κλπ. Το μέγιστο μήκος είναι 32 σύμβολα.

τιμή

αριθμός

Τιμή παραμέτρου. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα.

Παράδειγμα:

fz( "event", {
  name:  "Purchase",
  unit:  "USD",
  value: 100
});

Επιλογές για την αποστολή συμβάντων από την ιστοσελίδα #

Ο κώδικας παρακολούθησης πρέπει να εισαχθεί σε συγκεκριμένες ετικέτες της ιστοσελίδας ανάλογα με το παρακολουθούμενο συμβάν.

Αποστολή συμβάντος κατά τη συμπλήρωση της φόρμας:

<form action="" method="get" onsubmit="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;">
    ...
</form>

Αποστολή συμβάντος κατά το πάτημα του κουμπιού:

<form action="">
    ...
    <input type="button" onclick="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;" value="Order" />
</form>

3. Αποστολή συμβάντος όταν γίνεται κλικ σε σύνδεσμο:

<a href="https://www.example.com/" onclick="fz('event', 'Click+Link'); return true;">www.example.com</a>

Αποστολή συμβάντος κατά τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας:

<body>
...
<script type="text/javascript">
  fz("event","Page+Order+Load");
</script>
...
</body>

Αυτόματος χειρισμός των κλικ μέσω συνδέσμων #

Προσθέστε τις ιδιότητες data-fz-event στους συνδέσμους της ιστοσελίδας σας και καθορίστε σε αυτούς τα ονόματα των συμβάντων που θα αποστέλλονται στη Finteza όταν γίνει κλικ σε αυτούς. Το Finteza JavaScript Client εντοπίζει αυτόματα και χειρίζεται τα κλικ σε όλους αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα.

<a data-fz-event="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για την προσθήκη των ιδιοτήτων onclick με την πλήρη περιγραφή της κλήσης fz() .  Είναι απλούστερη και πιο βολική

Για τα Στιγμιαία Άρθρα του Google AMP , στα οποία χρησιμοποιείται μια μεμονωμένη έκδοση κώδικα παρακολούθησης, ισχύει μία επιπλέον προϋπόθεση ονομασίας ιδιότητας: πρέπει να ξεκινούν με το πρόθεμα data-vars. Γι΄αυτό θα πρέπει να προσθέσετε σε αυτές τις ιδιότητες data-vars-fz ώστε να ενεργοποιηθεί η αυτόματη επεξεργασία των κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους:

<a data-vars-fz="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Για να αποφύγετε τη σύγχυση στην ονομασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παντού τις ιδιότητες data-vars-fz . Υποστηρίζονται όχι μόνο στις σελίδες Google AMP, αλλά και σε κανονικές σελίδες με τον πρότυπο κώδικα παρακολούθησης.


Callback (επανάκληση) #

Εάν χρειάζεται να χειριστείτε ένα συμβάν αποστολής, ορίστε τη λειτουργία επανάκλησης στον κώδικα συμβάντος. Αλλάξτε το δεύτερο όρισμα κλήσης με τον ακόλουθο τρόπο:

fz( "event", {
  name:  Το όνομα του συμβάντος σας,
  unit:  "USD",
  value: 100.
  callback: function() {
...
    // event sending completed
  }
} );

Θα είναι ένα αντικείμενο που περιέχει ένα όνομα συμβάντος και έναν σύνδεσμο με τη συνάρτηση χειρισμού.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: