Olaylar nasıl gönderilir?

Finteza JavaScript İstemcisini ekledikten sonra, web sitesi kullanıcısı eylem olaylarını Finteza'ya gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için, web sitesine aşağıdaki JavaScript kodunu ekleyin:

fz( "event""{EVENT_NAME}" );

{EVENT_NAME}, örneğin "Kayıt" gibi belirli bir olay adı anlamına gelir.

Kodu tarayıcı konsolundan çalıştırarak kontrol edin. Başarılı olursa, Finteza panelinin Olaylar web sitesi raporunda ilgili girdiyi görürsünüz.

Finteza panelinde başarılı bir şekilde kaydedilmiş olay

Olay parametrelerinde ek veriler #

Finteza'ya gönderilen olaylarda, parametreler şeklinde ek veriler belirleyebilirsiniz; örneğin, satın alınan bir malın türü, fiyatı, para birimi vb.

fz( "event", {
  name:  "{EVENT_NAME}",
  unit:  "{UNIT}",
  value: {VALUE}
});

{EVENT_NAME} yerine olay adını girin. Devamında aşağıdaki parametreler belirtin:

Parametre

Tip

Açıklama

unit

string

Parametre ölçüm birimi; örneğin, USD, ögeler, vb. Maksimum uzunluk 32 semboldür.

value

number

Parametre değeri. Maksimum uzunluk 64 semboldür.

Örnek:

fz( "event", {
  name:  "Purchase",
  unit:  "USD",
  value: 100
});

Web sayfasından olay gönderme seçenekleri #

İzleme kodu, izlenen bir olaya bağlı olarak belirli web sayfası etiketlerine eklenmelidir.

Form doldurulurken bir olay gönderme:

<form action="" method="get" onsubmit="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;">
    ...
</form>

Düğmenin tıklanmasıyla bir olay gönderme:

<form action="">
    ...
    <input type="button" onclick="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;" value="Order" />
</form>

Bir bağlantıya tıklanılmasıyla bir olay gönderme:

<a href="https://www.example.com/" onclick="fz('event', 'Click+Link'); return true;">www.example.com</a>

Bir web sayfası yüklenirken bir olay gönderme:

<body>
...
<script type="text/javascript">
  fz("event","Page+Order+Load");
</script>
...
</body>

Bağlantılara yapılan tıklamaları otomatik olarak işleme #

data-fz-event özniteliklerini web sitenizdeki bağlantılara ekleyin ve tıklandığında Finteza'ya gönderilecek olayların adlarını özniteliklere belirtin. Finteza JavaScript İstemcisi, web sayfasındaki tüm bu bağlantılarda tıklamaları otomatik olarak bulur ve işler.

<a data-fz-event="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Bu seçenek, fz çağrısının tam açıklamasını içeren onclick özniteliklerini eklemek yerine kullanılabilir.  Daha basit ve daha kullanışlıdır.

Ayrı bir izleme kodu versiyonunun kullanıldığı Google AMP Hızlı Makaleler için, ek bir öznitelik adlandırma koşulu uygulanır: "data-vars" ön ekiyle başlamalıdır. Bu nedenle, bu tür bağlantılarda tıklamaların otomatik olarak işlenmesini sağlamak için data-vars-fz özniteliklerini kullanmalısınız:

<a data-vars-fz="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Adlandırmada karışıklığı önlemek için, her yerde data-vars-fz özniteliklerini kullanabilirsiniz. Yalnızca Google AMP sayfalarında değil, standart izleme koduna sahip normal sayfalarda da desteklenirler.


Geri çağırma #

Bir olay gönderimini işlemeniz gerekiyorsa, geri çağırma fonksiyonunu olay kodunda belirtin. İkinci çağrı değişkenini aşağıdaki şekilde değiştirin:

fz( "event", {
  name:  "Your Event Name",
  unit:  "USD",
  value: 100,
  callback: function() {
...
    // event sending completed
  }
} );

Olay adının ve işleyici fonksiyonuna referansın belirtildiği bir nesne olacaktır.