Olay gönderme

SDK'yı kurduktan sonra, uygulama kullanıcısı eylem olaylarını Finteza'ya gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için, olayın dizge adını belirterek event metodunu kullanın:

Finteza.event("{EVENT}")

{EVENT} yerine olay adını belirtin. Ön ek içeren bir uygulama adı kullanırsanız, bu ön ek gönderilen tüm olaylara eklenir.

Uygulamada gerekli herhangi bir olayın (bir bölüme geçme, bir düğmeye basma, form doldurma vb.) ardından bu fonksiyonu çağırın.

Ön ek içeren bir olay adının maksimum kabul edilebilir uzunluğu 128 karakterdir.


Olay parametrelerinde ek veriler #

Finteza'ya gönderilen olaylarda, parametreler şeklinde ek veriler belirleyebilirsiniz; örneğin, satın alınan bir malın türü, fiyatı, para birimi vb.

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

{EVENT} yerine olay adını belirtin. Devamında aşağıdaki parametreler belirtin:

Parametre

Tip

Açıklama

id

string

Rastgele ID. Maksimum uzunluk 64 semboldür. ID'yi kullanmamak için null olarak ayarlayın.

unit

string

Parametre ölçüm birimi; örneğin, USD, ögeler, vb. Maksimum uzunluk 32 semboldür.

value

number

Parametre değeri. Maksimum uzunluk 64 semboldür.

Örnek:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: null, unit: "Count", value: String(42))

Gelecekte, uygulama içi satın almalar ve e-Ticaret için karmaşık olay muhasebe modelleri eklenecektir.


Olay izlemeyi devre dışı bırakma #

Uygulama içindeki olay kaydını geçici olarak devre dışı bırakmak için, Finteza.setTracking metodunu false değeriyle kullanın.

Finteza.setTracking(false);

Böylece, event fonksiyonu aracılığıyla kaydedilen sonraki tüm olaylar (parametreli olanlar dahil) dikkate alınmaz ve Finteza'ya gönderilmez.

Olay göndermeyi yeniden etkinleştirmek için, aynı metodu true değeriyle çağırın:

Finteza.setTracking(true);