EntegrasyonlarFinteza JavaScript İstemcisiE-TicaretOlay Tipleri

Olay Tipleri

Finteza'ya sekiz tip E-Ticaret olayı gönderilebilir:

Diğer tüm olaylar Finteza tarafında E-Ticaret raporlarına dahil edilmeyecektir.


View Item #

Bu olay, ürünün görüntülendiği anlamına gelir. Görüntülenen ürünün özellikleri olayda belirtilir:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Sonuç olarak, Finteza'da iki "View Item" olayı oluşturulacaktır (açıklanan ürünlerin her biri için birer tane).

Add To Cart / Remove From Cart #

Bu olaylar, ürünler sepete eklendiğinde veya sepetten çıkarıldığında kullanılır. Olay, ürün açıklamalarına ek olarak, cart_id parametresinde sepet kimliğini içermelidir (kimlik, web siteniz tarafından oluşturulmalıdır).

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Sonuç olarak, Finteza'da iki "Add To Cart" olayı oluşturulacaktır (açıklanan ürünlerin her biri için birer tane). Belirtilen sepet kimliği her olaya eklenecektir.

Sepetten ürünün çıkarılması olayında list_name ve list_position parametreleri iletilmez. Bu iki parametre ürünün sepete eklendiği listeyi açıklar, dolayısıyla ürünü sepetten kaldırma olayı için bir anlam ifade etmezler.

View Cart #

Bu olay, sepeti görüntülemekle ilgilidir. Olay, alışveriş sepeti değerinin yanı sıra varsa ek parametreler de içerir: vergi, indirim, net kâr. Bireysel ürünler için ek parametreler de belirtilebilir.

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

Finteza'da aşağıdaki üç olay oluşturulacaktır:

 • Her bir ürün için "View Cart" olayı. Olaylar cart_id içerecektir.
 • Sepet için "View Cart" olayı. cart_id belirtilmezse olay oluşturulmaz.

Checkout Begin / Checkout Progress #

Bu olaylar, satın alma işlemini başlatma ve devam ettirme olaylarıdır — ürününü sepetine eklemiş olan kullanıcı ödeme işlemine geçtiğinde.

"View Cart" aşamasında kullanılan parametrelere ek olarak buradan satın alma aşaması ile ilgili bilgiler de iletilebilir. İndirimler ve kullanılmış kuponlar hakkındaki bilgiler de buradan düzeltilebilir.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

Finteza'da aşağıdaki üç olay oluşturulacaktır:

 • Her bir ürün için "Checkout Begin" olayı. Olaylar, sepet açıklamasından cart_id, checkout_step ve checkout_option bilgilerini içerecektir.
 • Sepet için "Checkout Begin" olayı. cart_id belirtilmezse olay oluşturulmaz.

Checkout Success #

Bu olaylar, satın alma işleminin başarıyla tamamlandığı anlamına gelir. Önceki olaydan gelen bilgilere ek olarak, burada ödeme kimliğini (transaction_id) ve mağaza ayrıntılarını (affiliate) belirtmek mümkündür. Aşağıdakiler ek olarak belirtilebilir:

 • Alıcının adı (buyer) ve satıcının adı (seller). En çok satanlar ve alıcılarla ilgili raporlar, sitenizde çok sayıda üçüncü taraf satıcı faaliyet gösteriyorsa faydalıdır.
 • Ödeme işlemi için ödeme sistemi komisyonu (transaction_fee).
 • Satışlardan elde edilen net gelir eksi komisyonlar, vergiler ve ücretler (profit).

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Finteza'da aşağıdaki üç olay oluşturulacaktır:

 • Her bir ürün için "Checkout Success" olayı. Olaylar, sepet açıklamasından transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step ve checkout_option bilgilerini içerecektir.
 • Sepet için "Checkout Success" olayı. cart_id belirtilmezse olay oluşturulmaz.

Checkout Failed #

Bu olay, sipariş için yapılmış başarısız bir ödeme girişimini yansıtır. Önceki olaydan farklı olarak, bu olay transaction_id içermez, ancak detail parametresinde hatanın açıklamasını içerir.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Finteza'da aşağıdaki üç olay oluşturulacaktır:

 • Her bir ürün için "Checkout Failed" olayı. Olaylar, sepet açıklamasından detail, cart_id, checkout_step ve checkout_option bilgilerini içerecektir.
 • Sepet için "Checkout Failed" olayı. cart_id belirtilmezse olay oluşturulmaz.

Refund #

Bu olay, ürün iadelerini yansıtır. Olay, orijinal ödemeyle ilişkilendirmek için transaction_id ödeme tanımlayıcısını ve detail parametresinde geri ödeme nedeninin açıklamasını içerir.

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Finteza'da aşağıdaki üç olay oluşturulacaktır:

 • Her bir ürün için "Refund" olayı. Olaylar, sepet açıklamasından transaction_id, detail ve cart_id bilgilerini içerecektir.
 • Sepet için "Refund" olayı. cart_id belirtilmezse olay oluşturulmaz.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Kayıt olarak, Servis Sözleşmesi şartlarını kabul etmiş olursunuz
Tebrikler! Hesabınız oluşturuldu
 • finteza.com
  adresini ziyaret et
 • Hesap
  oluştur
 • E-postayı
  onayla
 • Kodu
  yükle

{email} adresine bir e-posta gönderdik. Lütfen e-postayı bulun ve hesabınızı etkinleştirin.

Bundan sonra sadece giriş yapıp izleme kodunu sitenize yüklemeniz gerekir. Kolay: