IntegraceFinteza JavaScript klientE-CommerceTypy Událostí

Typy Událostí

Osm typů E-Commerce událostí lze odeslat do společnosti Finteza:

Všechny ostatní události nebudou zahrnuty do přehledů E-Commerce na straně Finteza.


View Item #

Událost ukazuje, že byl produkt zobrazen. Vlastnosti sledované položky jsou specifikovány v události:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Ve Finteze budou ve výsledku vytvořeny dvě události „View Item“, pro každou z popsaných položek jedna.

Add To Cart / Remove From Cart #

Tyto události se používají, když jsou produkty přidány nebo odebrány z košíku. Kromě popisů produktů by událost měla obsahovat ID košíku v parametru cart_id (ID by mělo být vygenerováno vaším webem).

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Ve Finteze tak budou vytvořeny dvě události „Add To Cart“, pro každou z popsaných položek jedna. Ke každé události bude přidáno zadané ID košíku.

Nepředávejte parametry list_name a list_position pro odebrání z košíku. Popisují seznam, ze kterého byla položka přidána do košíku, takže pro událost odebrání nemají žádný význam.

View Cart #

Událost souvisí se zobrazením košíku. Událost obsahuje informace o nákladech na vozík a také případné další faktory: daň, sleva, čistý zisk. U jednotlivých produktů lze také zadat další parametry.

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

Ve Finteze budou vytvořeny následující tři události:

 • Událost „View Cart“ pro každý produkt. Události budou zahrnovat cart_id.
 • Událost „View Cart“ pro košík. Pokud cart_id není zadán, událost se nevygeneruje.

Checkout Begin / Checkout Progress #

Jedná se o události začátku a pokračování nákupu — když uživatel již přidal položky do košíku a pokračuje k pokladně.

Kromě parametrů použitých ve fázi „View Cart“ lze zde předat informace o fázi nákupu. Zde lze také opravit informace o slevách a použitých kupónech.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

Ve Finteze budou vytvořeny následující tři události:

 • Událost „Checkout Begin“ pro každou položku. Události budou zahrnovat cart_id, checkout_step a  checkout_option z popisu košíku.
 • Událost „Checkout Begin“ pro košík. Pokud cart_id není zadán, událost se nevygeneruje.

Checkout Success #

Tato událost znamená úspěšné dokončení nákupu. Kromě informací z předchozí události je zde možné zadat ID platby (transaction_id) a data obchodu (affiliate partner). Lze zadat dodatečně:

 • Jméno kupujícího (buyer) a jméno prodejce ( seller). Přehledy nejlépe prodávaných a kupovaných jsou užitečné, pokud na vašem webu působí mnoho prodejců třetích stran.
 • Poplatky platebního systému za transakci (transaction_fee).
 • Čistý příjem z prodeje, čisté provize, daně a poplatky (profit).

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Ve Finteze budou vytvořeny následující tři události:

 • Událost „Checkout Success“ pro každou položku. Události budou zahrnovat transaction_id , affiliation, cart_id, checkout_step a checkout_option z popisu košíku.
 • Událost „Checkout Success“ pro košík. Pokud cart_id není zadán, událost se nevygeneruje.

Checkout Failed #

Tato událost ukazuje neúspěšný pokus o provedení platby za objednávku. Na rozdíl od předchozí události tato událost neobsahuje transaction_id, ale obsahuje popis chyby v parametru detail.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Ve Finteze budou vytvořeny následující tři události:

 • Událost „Checkout Failed“ pro každou položku. Události budou zahrnovat detail, cart_id, checkout_step a checkout_option, z popisu košíku.
 • Událost „Checkout Failed“ pro košík. Pokud cart_id není zadán, událost se nevygeneruje.

Refund #

Událost značí vrácení peněz za produkt. Událost obsahuje identifikátor platby transaction_id, který má odkazovat na původní platbu, a popis důvodu vrácení peněz v detail parametru.

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Ve Finteze budou vytvořeny následující tři události:

 • Událost „Refund“ pro každou položku. Události budou zahrnovat transaction_id, detail a cart_id z popisu košíku.
 • Událost „Refund“ košíku. Pokud cart_id není zadán, událost se nevygeneruje.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Registrací souhlasíte se Smluvními podmínkami služby
Gratulujeme! Váš účet byl vytvořen
 • Navštivte
  finteza.com
 • Vytvořte
  účet
 • Potvrďte
  email
 • Nainstalujte
  kód

Poslali jsme email na {email}. Najděte jej a aktivujte svůj účet.

Poté se jednoduše musíte přihlásit a nainstalovat trackovací kód na svůj web. Je to jednoduché: