IntegraceFinteza SDKWebové servery PHP

SDK pro webové servery PHP

Finteza SDK je sada ready-made skriptů pro odesílání a proxy události ze serverové stránky PHP webů. V současné době má SDK dvě hlavní funkce:

  • Žádosti o proxy pro Finteza prostřednictvím vašeho webu. Tím se zabrání blokování požadavků na Finteza pomocí prohlížečů. Podrobnosti naleznete v části „Proxyování skriptu a požadavků“.
  • Odesílání událostí ze serverové části vašeho webu do Finteza. Kromě údajů o akcích uživatelů zahrnují také jakékoli další události na webu: změny databáze, ukazatele výkonu atd.

Chcete-li začít používat funkce sady SDK, postupujte podle jednoduchého postupu instalace.