Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web PHP

SDK cho các máy chủ web PHP

SDK của Finteza là một bộ các tập lệnh tạo sẵn để gửi và ủy nhiệm các sự kiện từ phía máy chủ của các website PHP. Hiện tại, SDK có hai tính năng chính:

  • Ủy nhiệm yêu cầu tới Finteza qua website của bạn. Việc này ngăn việc chặn yêu cầu tới Finteza bởi các trình duyệt. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu".
  • Gửi bất kỳ sự kiện nào từ phần máy chủ của website tới Finteza. Ngoài dữ liệu về hành động của người dùng, chúng còn bao gồm bất kỳ sự kiện website nào khác: thay đổi cơ sở dữ liệu, chỉ báo hiệu suất, v.v.

Để bắt đầu sử dụng tính năng của SDK, hãy làm theo một quy trình cài đặt đơn giản.