Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaGửi sự kiện

Cách gửi sự kiện

Sau khi chèn Trình khách JavaScript của Finteza, bạn có thể gửi sự kiện về hành động của người dùng trên website tới Finteza. Để làm việc này, hãy thêm mã JavaScript dưới đây vào trang của website:

fz( "event""{EVENT_NAME}" );

{EVENT_NAME} đại diện cho tên sự kiện cụ thể, chẳng hạn như, "Đăng ký".

Nhấp vào mã điều hành bằng cách chạy nó qua bảng điều khiển của trình duyệt. Nếu thành công, bạn sẽ nhìn thấy mục nhập tương ứng trong báo cáo về Sự kiện của website của bảng điều khiển Finteza.

Sự kiện đã được đăng ký thành công trong bảng điều khiển của Finteza

Dữ liệu bổ sung trong các thông số của sự kiện #

Trong các sự kiện được gửi tới Finteza, bạn có thể định rõ dữ liệu bổ sung dưới dạng thông số, chẳng hạn như loại hàng hóa được mua, giá cả, đồng tiền, v.v

fz( "event", {
  tên:  "{EVENT_NAME}",
  đơn vị:  "{UNIT}",
  giá trị: {VALUE}
});

Đặt tên sự kiện trong {EVENT_NAME}. Tiếp theo, các thông số dưới đây sẽ được định rõ:

Thông số

Loại

Mô tả

đơn vị

chuỗi

Đơn vị đo lường của thông số, chẳng hạn như USD, mục, v.v. Độ dài tối đa là 32 biểu tượng.

giá trị

số

Giá trị của thông số Độ dài tối đa là 64 biểu tượng.

Ví dụ:

fz( "event", {
  tên:  "Đơn mua",
  đơn vị:  "USD",
  giá trị: 100
});

Các tùy chọn cho việc gửi sự kiện từ trang web #

Mã theo dõi phải được chèn vào các thẻ nhất định của trang web tùy thuộc vào sự kiện được theo dõi.

Gửi sự kiện khi điền biểu mẫu:

<form action="" method="get" onsubmit="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;">
    ...
</form>

Gửi sự kiên khi nhấp vào nút:

<form action="">
    ...
    <input type="button" onclick="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;" value="Order" />
</form>

Gửi sự kiện bằng cách nhấp vào liên kết:

<a href="https://www.example.com/" onclick="fz('event', 'Click+Link'); return true;">www.example.com</a>

Gửi sự kiện khi tải trang web:

<body>
...
<script type="text/javascript">
  fz("event","Page+Order+Load");
</script>
...
</body>

Tự động xử lý số lượt nhấp chuột theo liên kết #

Thêm thuộc tính data-fz-event vào liên kết website của bạn và định rõ trong tên sự kiện cần được gửi tới Finteza khi được nhấp vào. Trình khách JavaScript của Finteza sẽ tự động tìm và xử lý việc nhấp chuột vào tất cả các liên kết như vậy trênt rang web.

<a data-fz-event="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Tủy chọn này có thể được sử dụng thay vì thêm thuộc tính onclick với mô tả đầy đủ về việc gọi hàm fz().  Nó đơn giản và thuận tiện hơn.

Đối với Các bài viết Nhanh của Google AMP, mà trong đó một phiên bản mã theo dõi được sử dụng, một yêu cầu đặt tên thuộc tính được áp dụng: chúng phải bắt đầu với tiền tố "data-vars". Do đó, bạn phải thêm thuộc tính data-vars-fz vào chúng để bật việc xử lý tự động số lượt nhấp chuột trên các liên kết như vậy:

<a data-vars-fz="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Để tránh nhầm lẫn trong việc đặt tên, bạn có thể sử dụng thuộc tính data-vars-fz ở mọi nơi. Chúng được hỗ trợ không chỉ trên các trang của Google AMP, mà còn trên các trang bình thường với mã theo dõi tiêu chuẩn.


Gọi lại #

Nếu bạn cần xử lý một sự kiện gửi đi, hãy đặt hàm gọi lại trong mã sự kiện. Tha đổi đối số thứ hai theo cách dưới đây:

fz( "event", {
  tên:  "Tên Sự kiện của Bạn",
  đơn vị:  "USD",
  giá trị: 100,
  gọi lại: hàm() {
...
    // gửi sự kiện hoàn tất
  }
} );

Nó sẽ là một đối tượng chứa tên sự kiện và liên kết tới hàm của trình xử lý.

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: