Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaCài đặtAnti-AdBlock

Ngan trình duyệt và tiện ích chặn quảng cáo chặn mã

Việc tải các đoạn mã theo dõi từ tên miền khác với tên miền website của bạn đuợc gọi là tải xuống từ bên thứ ba. Những yêu cầu này sẽ bị chặn từ phía nguời dùng bởi các phần mở rộng nhu AdBlock, AdGuard, cũng nhu các công cụ tích hợp bên trong trình duyệt đuợc thiết kế để chống lại hoạt động theo dõi hành động nguời dùng.

Số liệu thống kê về luợt truy cập và sự kiện trên trang web của bạn có thể không đuợc đầy đủ do yêu cầu bị chặn. Điều này cũng có thể chặn việc hiển thị quảng cáo thông qua Finteza.

Để tránh bị chặn, hãy sử dụng giải pháp đon giản và nhanh chóng: Anti-Adblock. Tiện ích có sẵn ngay trên Bảng điều khiển Finteza.

Cách thức hoạt động

Khi bật tính nang Anti-Adblock, trình duyệt của nguời dùng và tất cả các tiện ích sẽ hiểu là mã theo dõi đuợc tải xuống từ miền phụ của trang web chứ không phải là từ máy chủ của Finteza. Nhu vậy, quá trình tải về sẽ trông không giống nhu tải về từ bên thứ ba và do đó sẽ không bị chặn.

Tính nang Anti-Adblock làm cho trình duyệt không biết đuợc quá trình tải mã xuống đuợc thực hiện từ bên thứ ba.

Uu điểm của giải pháp này:

 • Không phải cài đặt nhiều: bạn chỉ cần thêm bản ghi CNAME DNS, phần còn lại Finteza sẽ xử lý tự động
 • Ít tải: các yêu cầu mã sẽ đuợc máy chủ của Finteza gửi đi trực tiếp, không thông qua trang web của bạn
 • Giải pháp toàn diện: Anti-Adblock hoạt động trên mọi trang web bất kể nền tảng thiết kế

Cách cài đặt

Mở Bảng điều khiển Finteza và chọn website của bạn. Chuyển đến "Cài đặt - Anti-Adblock".

Bật Anti-Adblock trong phần cài đặt của trang web

Nhấp "Activate Adblock solution" (Bật giải pháp Adblock) để tiếp tục vì quá trình cài đặt gồm nhiều buớc.

Chọn miền phụ

Ở buớc đầu tiên, chọn tên cho miền phụ của website. Ví dụ: có thể chọn content.mysite.com cho website mysite.com. Hãy làm theo những khuyến nghị sau đây khi chọn tên:

 • Miền phụ phải chua đuợc sử dụng.
 • Hãy dùng một tên trung lập. Tên không nên liên quan đến quảng cáo hoặc hệ thống phân tích. Ví dụ: bạn không nên chọn những tên nhu "ad", "advertising", "analytics", "finteza" v.v.
Chọn tên cho miền phụ

Cài đặt bản ghi CNAME

Ở buớc tiếp theo, bạn sẽ lấy một bản ghi CNAME đặc biệt cho phép liên kết miền phụ của bạn với miền của Finteza trên máy chủ DNS. Thực tế, mã theo dõi đuợc nạp qua miền của Finteza. Nhờ bản ghi này, máy chủ DNS sẽ chuyển tiếp yêu cầu đuợc gửi tới miền phụ của bạn đến máy chủ của Finteza.

Thông thuờng, có thể thêm bản ghi CNAME bằng bảng điều khiển của nhà cung cấp dịch vụ luu trữ. Ví dụ: bạn có thể làm theo huớng dẫn này đối với GoDaddy. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ quản trị viên hệ thống.

Ví dụ về việc thêm bản ghi CNAME

Sau khi thêm bản ghi CNAME, hãy quay lại bảng điều khiển Finteza và nhấp vào Done (Xong).

Thêm bản ghi CNAME vào máy chủ DNS

Nhận thông tin xác minh

Quá trình phân phát thông tin trên các máy chủ DNS có thể mất thời gian. Trong thời gian này, Finteza sẽ định kỳ kiểm tra xem mã đã có trên miền phụ của bạn chua. Ngay khi có mã, bạn sẽ thấy thông báo trong phần cài đặt Anti-Adblock.

Finteza sẽ tự động cấp chứng chỉ SSL cho miền phụ của bạn bằng dịch vụ Let's Encrypt và sẽ cài đặt chứng chỉ trên các máy chủ của mình. Đây là chứng chỉ bắt buộc để trình duyệt của nguời dùng tin tuởng kết nối đến máy chủ của Finteza thông qua miền phụ và tránh bị chặn. Sau khi cài đặt chứng chỉ, thông báo tuong ứng sẽ đuợc hiển thị trong phần cài đặt Anti-Adblock.

Không cần phải gia hạn chứng chỉ khi hết hạn vì Finteza sẽ tự động thực hiện việc này.


 

 

Sua khi thêm bản ghi CNAME, hãy chờ thực hiện quá trình kiểm tra miền và cài đặt chứng chỉ

Cập nhật mã trên trang web

Sau khi cài đặt chứng chỉ, hệ thống sẽ cung cấp phiên bản mới của mã Finteza. Hãy cập nhật đoạn mã này trên tất cả các trang của trang web. Mã này có chứa địa chỉ mới của mã theo dõi chính:

<script type="text/javascript">
  (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],
   c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
  (window,document,"script","content.mysite.com/core.js","fz");
  fz("register","website","cboiparebnimbhhkhankjpolkaajvaceho");
</script>

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: