Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng iOS

SDK cho các thiết bị di động sử dụng iOS

Bộ công cụ SDK của Finteza cho iOS cho phép thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng các ứng dụng iPhone và iPad, cũng nhu quản lý quảng cáo trong chúng.

 • Bạn có thể theo dõi không chỉ số luợt tải về ứng dụng trong App Store, mà còn số lần khởi chạy ứng dụng thực sự, qua đó phát hiện sự thổi phồng nhân tạo.
 • Bạn sẽ có thể hiểu rõ hon cách khách hàng của mình sử dụng ứng dụng: những tính nang nào đang có nhu cầu và tính nang nào không có nhu cầu.
 • Nếu bạn có một cửa hàng, bạn có thể theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng từ khi khởi chạy ứng dụng đến khi thanh toán đon mua, xây dựng phễu, xác định tổn hao chuyển đổi và nhiều hon nữa.
 • Nếu một quảng cáo đuợc hiển thị trong ứng dụng, bạn có thể quản lý đầy đủ nó qua Finteza mà không cần sử đổi mã và ra mắt phiên bản mới. Các chiến dịch quảng cáo trên thiết bị iOS có thể đuợc phát động vừa đúng lúc vào cho mọi nguời dùng cùng một lúc mà không cần chờ đợi việc xuất bản một phiên bản mới trong App Store và cập nhật tất cả thiết bị.

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các thông tin cần thiết về việc tích hợp Finteza với các ứng dụng iOS:

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: