Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaCài đặtỦy nhiệm tập lệnh và yêu cầu

Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu theo dõi

Tải về các tập lệnh theo dõi từ tên miền khác với website của bạn được coi là tải về bên thứ ba. Những yêu cầu đó bị chặn ở phía của người dùng với sự trợ giúp của AdBlock, AdGuard và các phần mở rộng tương tự, cũng như các công cụ trình duyệt tích hợp được thiết kế để ngăn chặn việc theo dõi hành động của người dùng. Ngoài ra, mọi thiết bị Apple giới hạn việc đặt các cookie bên thứ ba, gây ra số liệu thống kê bị bóp méo về người dùng duy nhất.

Để ngăn chặn những vấn đề này, bạn nên ủy nhiệm việc tải về tập lệnh Finteza qua các website theo cách dưới đây:

Yêu cầu ủy nhiệm

Ở đây, trình khách (trình duyệt) nhận mã theo dõi và cookie qua website của chính bạn hơn là trực tiếp từ Finteza. Trong trường hợp này, việc chặn được tránh và bạn luôn có thể theo dõi lượt truy cập của người dùng.

Việc ủy nhiệm có thể được thực hiện sử dụng SDK tạo sẵn. Chỉ cần cài đặt bộ cần thiết trên máy chủ web của bạn và chèn các thay đổi nhỏ vào mã theo dõi.

Kết nối và cấu hình SDK của Finteza #

SDK của Finteza cho các máy chủ web khả dụng trong một vài phiên bản:

Tùy thuộc vào công nghệ được áp dụng, hãy kết nối môđun thích hợp với dự án của bạn. Liên kết trên các hướng dẫn chi tiết về mỗi một trong số chúng được cung cấp bên trên.

Các thay đổi trong mã theo dõi #

Sau khi chèn SDK và cấu hình việc ủy nhiệm, hãy thực hiện các thay đổi đối với Mã chèn của Trình khách JavaScript của Finteza trên tất cả các trang thuộc website của bạn, để tập lệnh theo dõi được tải về từ miền của bạn:

(window,document,"script","{SCRIPT_URL}","fz");

Thay lưu trữ máy chủ Finteza trong {SCRIPT_URL} trong chuỗi thứ ba với lưu trữ website + đường dẫn đường dẫn ủy nhiệm mà bạn định rõ ở phía máy chủ trong SDK của Finteza. Ví dụ:

(window,document,"script","https://www.yourdomain.com/fz/core.js","fz");

Bạn đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ, mọi yêu cầu giữa trình khách và Finteza sẽ được ủy nhiệm thông qua website của bạn và sẽ không bị chặn bởi trình duyệt của bạn.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: