Mức độ hiệu quả của chiến dịch tiếp thị

Hỗ trợ phân bổ đa kênh
Báo cáo chi tiết cho các chiến dịch tiếp thị
Trực quan hóa báo cáo dưới dạng biểu đồ tần suất, đồ thị và biểu đồ phễu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ

Các chiến dịch tiếp thị của bạn có khả năng tiếp cận khách hàng mong muốn và mang lại doanh thu không? Hiệu suất của trang web hoặc biểu ngữ có tăng lên không? Hãy cùng tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên bằng cách sử dụng các chỉ số tiếp cận khách hàng của chiến dịch tiếp thị trên Finteza.

Bạn sẽ nhận dữ liệu về mức độ hiệu quả của quảng cáo ngay sau khi khởi chạy quảng cáo

Bạn sẽ nhận được chỉ số hiệu suất của biểu ngữ và trang web ngay sau khi khởi chạy quảng cáo để có thể tối đa hóa doanh thu của mình. Theo dõi phạm vi tiếp cận của quảng cáo theo thời gian thực. Báo cáo phản ánh kết quả thống kê về lượt nhấp, lượt xem và tỷ lệ nhấp có liên quan theo từng vùng quảng cáo để bạn nắm được luồng nào tạo ra doanh thu cao nhất.

Quảng cáo biểu ngữ nào có hiệu quả cao nhất? Trang web nào được nhấp thường xuyên nhất? Tiến hành phân tích tỷ lệ nhấp một cách toàn diện đối với phạm vi tiếp cận quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các chỉ số khác nhau trong một khung thời gian bất kỳ, chẳng hạn như nguồn giới thiệu, vị trí địa lý, ngôn ngữ, v.v. để đưa ra các quyết định kinh doanh có khả năng tăng doanh thu.

Phân tích dữ liệu thống kê về biểu ngữ và quảng cáo đồng thời so sánh chỉ số về hiệu suất với giai đoạn có liên quan trước đó. Các gợi ý được hiển thị bằng màu đỏ hoặc màu xanh lá cây để phản ánh sự thay đổi của mỗi hạng mục.

Chỉ báo theo màu giúp xác định các vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra hoặc các khu vực trên trang web hoạt động không hiệu quả đồng thời giúp xác định các điểm tăng trưởng tiềm năng có thể ảnh hưởng đến chiến dịch quảng cáo biểu ngữ hoặc văn bản trong tương lai.

Bạn có thể tiến hành phân tích chiến dịch và so sánh dữ liệu về hiệu suất với giai đoạn có liên quan trước đó


Đối tác nào của bạn có lưu lượng truy cập bot? Theo dõi chất lượng lưu lượng truy cập của từng nguồn và kiểm tra các nhánh tiếp thị liên kết để phân tích chính xác hơn phạm vi tiếp cận của biểu ngữ (mang đến tỷ lệ nhấp cao hơn) và tăng doanh thu. Hệ thống sẽ tiến hành phân tích luồng người dùng kế tiếp để xác định 12 loại lưu lượng truy cập có chất lượng thấp, từ đó bạn sẽ biết được luồng nào có số lần truy cập biểu ngữ thấp nhất (tỷ lệ nhấp thấp) hoặc tỷ lệ chuyển đổi thấp nhất.

Tất cả các báo cáo do Finteza tổng hợp đều có tính tương tác cao. Bạn có thể xem kết quả về hiệu suất biểu ngữ và quảng cáo của một nhóm người dùng, một tài liệu quảng cáo bất kỳ hoặc toàn bộ phạm vi tiếp cận của quảng cáo. Với những số liệu thống kê này, bạn có thể xác định lỗ hổng và tiến hành các hành động cụ thể để cải thiện tỷ lệ nhấp và doanh thu.

Finteza lưu trữ tất cả các dữ liệu trước đó: hãy sử dụng khung thời gian tiêu chuẩn từ 1 ngày đến 1 năm hoặc chỉ định một khoảng thời gian tùy chỉnh theo yêu cầu để theo dõi mức độ tiếp cận của quảng cáo và so sánh các số liệu thống kê về hiệu suất chẳng hạn như tỷ lệ nhấp cao và thấp.

Để phân tích biểu ngữ quảng cáo một cách có hiệu quả, số liệu thống kê có thể được trình bày dưới dạng đồ thị, bảng biểu, biểu đồ tần suất và bản đồ. Chức năng đặc biệt này giúp Finteza trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các nhà tiếp thị, quản trị viên trang web và nhà phân tích trong việc xác định và tối ưu hóa phạm vi tiếp cận của quảng cáo.

Đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo và tăng lợi nhuận

Hỗ trợ phân bổ đa kênh
Thống kê chi tiết với lịch sử dữ liệu sâu
Trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ tần suất, đồ thị và biểu đồ phễu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ