Hiệu quả chiến dịch marketing

Hỗ trợ phân bổ đa kênh
Báo cáo chi tiết về cho các chiến dịch marketing
Báo cáo trực quan dưới dạng biểu đồ tần suất, biểu đồ và kênh
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng:

Chiến dịch marketing của bạn có thể mang lại kết quả mong muốn không? Có gia tăng hiệu quả trang web không? Tìm câu trả cho các câu hỏi đã nhắc đến ở trên bằng cách sử dụng các số liệu hiệu quả của chiến dịch marketing trong Finteza.

You will start receiving the efficiency data immediately after advertisement launch

Bạn sẽ bắt đầu nhận dữ liệu hiệu quả ngay sau khi khởi chạy một quảng cáo. Theo dõi hiệu quả chiến dịch của bạn theo thời gian thực. Báo cáo phản ánh số liệu thống kê số lần nhấp chuột, lượt xem và CTR có liên quan cho các vùng và chiến dịch quảng cáo.

Quảng cáo biểu ngữ nào hiệu quả nhất? Trang nào của trang web được nhấp vào thường xuyên nhất? Thực hiện phân tích toàn diện bằng nhiều số liệu khác nhau trong mọi khung thời gian, chẳng hạn như người giới thiệu, phân phối địa lý và ngôn ngữ nói, cùng nhiều số liệu khác.

Bạn có thể phân tích chiến dịch và so sánh dữ liệu hiệu suất với giai đoạn trước có liên quan. Gợi ý có thể được hiển thị bằng màu đỏ hoặc màu xanh lá phản ánh động lực thay đổi cho từng mục.

Chỉ báo màu hỗ trợ xác định các sự cố kỹ thuật có thể có hoặc các khu vực trang web không hiệu quả cũng như trong việc tìm kiếm điểm tăng trưởng tiềm năng cho các chiến dịch trong tương lai.

You can analyze campaigns and compare performance data with the relevant previous period


Những đối tác nào của bạn cung cấp lưu lượng bot? Theo dõi chất lượng lưu lượng cho từng nguồn và kiểm tra các đối tác liên kết. Hệ thống có thể phân tích luồng người dùng đến và nó có thể phát hiện 12 loại lưu lượng xấu.

Tất cả báo cáo được tạo bởi Finteza là tương tác. Bạn có thể xem kết quả hiệu suất cho bất kỳ nhóm người dùng, tài liệu quảng cáo nào được chọn hoặc toàn bộ chiến dịch.

Bất kỳ độ sâu dữ liệu lịch sử nào cũng được hỗ trợ trong Finteza: sử dụng các khung thời gian tiêu chuẩn từ 1 ngày đến 1 năm hoặc chỉ định khoảng thời gian tùy chỉnh mong muốn.

Để cho phép phân tích dữ liệu hiệu quả, các báo cáo có thể được trình bày dưới dạng biểu đồ, bảng, biểu đồ tần suất và bản đồ. Chức năng đặc biệt làm Finteza trở thành công cụ không thể thiếu cho các nhà marketing, nhà quản trị web và nhà phân tích.

Đo lường hiệu quả quảng cáo và gia tăng lợi nhuận

Hỗ trợ phân bổ đa kênh
Số liệu thống kê chi tiết với lịch sử dữ liệu sâu
Trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ tần suất, biểu đồ và kênh
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng:

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: