Efektivnost marketingové kampaně

Podpora multikanálových atribut
Detailní analýza marketingových kampaní
Vizualizace analýz formou histogramů, grafů a trychtýřů
Téměř hotovo: potvrďte váš email

Úspěšně jste zažádali o registraci.

Zkontrolujte prosím ve své schránce aktivační odkaz.


Jsou vaše marketingové kampaně schopné dosáhnout požadovaného výsledku? Zvýšila se efektivnost stránek? Najděte odpovědi na výše uvedené otázky pomocí metrik efektivity marketingové kampaně ve Finteze.

Začnete dostávat data efektivnosti ihned po spuštění reklamy

Začnete dostávat data efektivnosti ihned po spuštění reklamy. Sledujte efektivnost kampaně v reálném čase. Analýzy odráží relevantní kliknutí, zobrazení a CTR statistiky pro reklamní zóny a kampaně.

Který reklamní banner byl nejvíce efektivní? Na kterých stránkách bylo nejvíce kliknuto? Proveďte obsáhlou analýzu použitím různých metrik v jakémkoliv časovém rámci, jako je referer, geografická distribuce, mluvený jazyk a další.

Můžete analyzovat kampaně a porovnávat údaje o výkonu s předchozími obdobími. Tipy mohou být zobrazeny v červeném nebo zeleném, podle změny dynamiky jednotlivých položek.

Barevná indikace pomáhá v identifikování možných technických problémů nebo neefektivních oblastech webu a také vyhledání potencionálních bodů růstu pro budoucí kampaně.

Můžete analyzovat kampaně a porovnávat výkonnová data s předchozím obdobím.


Který z vašich partnerů dodává trafik robotů? Sledujte kvalitu trafiku pro jednotlivý zdroj a kontrolujte partnery. Systém může analyzovat příchozího uživatele a může detekovat až 12 typů špatného trafiku.

Všechny zprávy generované Fintezou jsou interaktivní. Můžete zobrazit výsledky výkonu pro jakoukoliv vybranou skupinu uživatelů, reklamního materiálu nebo celé kampaně.

Jakákoliv historická hloubka dat je podporovaná ve Finteze: použijte standardní časové ráme od 1 dne do 1 roku nebo specifikujte vlastní periodu.

Pro umožnění efektivní analýzy dat, zprávy mohou být prezentovány ve formě grafů, tabulek, histogramů a map. Výjímečná funkcionalita dělá Fintezu nepostradatelným nástrojem pro obchodníky, webmastery a analytiky.

Změřte efektivnost reklamy a zvyšte zisky

Podpora multikanálových atribut
Detailní statistika s historií hloubkových dat
Zobrazení dat ve formě histogramů, grafů a trychtýřů
Téměř hotovo: potvrďte váš email

Úspěšně jste zažádali o registraci.

Zkontrolujte prosím ve své schránce aktivační odkaz.