IntegraceFinteza JavaScript klient

Finteza JavaScript klient

Klient JavaScriptu Finteza je soubor JavaScriptu „core.js“ stažený ze serveru Finteza. Obsahuje metody pro sběr statistik webových stránek, sledování uživatelských akcí a zasílání těchto dat do Fintezy.

Tato část popisuje, jak vložit a používat skript: