IntegraceCMS PluginyXenForo

Integrace s webem XenForo

Finteza umožňuje podrobné shromažďování statistik pro weby vytvořené na platformě XenForo, včetně zobrazení stránek, jedinečných návštěvníků, regionů, relací a kvality trafiku.

  1. Otevřete svůj web v panelu Finteza. Přejděte do části Nastavení a zkopírujte kód JavaScript.

Zkopírujte kód Finteza pro svůj web

  1. Přihlaste se do fóra vytvořeného v XenForo.
  2. Na ovládacím panelu webu přejděte na Vzhled a vyberte podnabídku Šablony.

V části Vzhled vyberte Šablony

  1. Do vyhledávacího pole zadejte page_container a klikněte na nalezenou šablonu „PAGE_CONTAINER“.

Klikněte na šablonu PAGE_CONTAINER

  1. Vložte kód Finteza se značkou </body> a klikněte na „Uložit a ukončit“.

Vložte kód Finteza se značkou </body> a uložte změny

  1. Finteza je nyní integrována do vašeho webu. Systém okamžitě začne zaznamenávat data návštěvníků vašeho webu a analyzovat je. Další podrobnosti týkající se analýzy dat naleznete v části "Analytika".